Opleiding tot rekencoördinator

JIJ DOET ERTOE

OPLEIDING TOT REKENCOÖRDINATOR

Maak je rekenonderwijs betekenisvol, levend, doelgericht, uitdagend en procesgericht, waarbij je groep de ruimte krijgt voor het ontwikkelen van de onderwijsessenties.

Het kan met een rekencoördinator die het team ondersteunt bij deze geweldig leuke uitdaging. De laatste jaren heeft de overheid gestimuleerd in specialisten op school. De opleiding tot rekencoördinator is daar een voorbeeld van.

De opleiding

De laatste jaren heeft de overheid gestimuleerd dat er specialisten op scholen komen. Vandaar dat er inmiddels verschillende opleidingen bestaan tot coördinator. HetKan! verzorgt een opleiding tot rekencoördinator.

Een school heeft veel baat bij een coördinator die antwoord geeft op vragen als:

 • Wat is: instructie geven, uitleggen, niveau-verhogende interventies plegen?
  Aan welke geef jij de voorkeur en wat is goed voor de kinderen die in jouw groep zitten?
 • Wat is een rijk rekenprobleem?
 • Wat zijn de voorwaarden voor goed rekenonderwijs?
 • Hoe kan ik levensechte rekensituaties herkennen en benutten?
 • Wat is de achtergrond van de hulpmiddelen die wij gebruiken?
 • Hoe groot is de noodzaak van veelzijdig oefenen en hoe zet ik dat in?
 • Wat heeft een leerkracht nodig en wat kan zij gebruiken om betekenisvol rekenonderwijs vorm te geven?
 • Welke verschillende instructiemodellen bestaan er en op welke wijze, wanneer en waarom zet jij die in?

Een rekencoördinator

Aan het einde van deze opleiding heb jij jezelf ontwikkeld tot professional in de competenties die een rekencoördinator nodig heeft. Een rekencoördinator…

 • houdt van rekenen, wiskunde en rekenwiskundeonderwijs.
 • speelt graag met cijfers en getallen, patronen en vormen.
 • heeft oog voor wiskundige en rekenkundige facetten in de dagelijkse werkelijkheid.
 • heeft kennis van de rekenontwikkelingslijnen en weet op welke wijze die in een methode worden verweven.
 • weet op welke wijze een leerkracht van signalering tot diagnose kan komen.
 • blijft op de hoogte van actuele discussies over rekenonderwijs.
 • kan op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen zowel mondeling als schriftelijk, helder uiteenzetten wat levend reken/wiskundeonderwijs inhoudt.
 • weet wat de voordelen en ook de mogelijke invoeringsuitdagingen van levend reken/wiskundeonderwijs zijn.
 • weet op welke wijze het levend reken/wiskundeonderwijs met het team samen in praktijk gebracht kan worden.

Een rekencoördinator is een voortrekker binnen het team ten aanzien van de kwaliteit van het rekenwiskundeonderwijs.


Hij/zij zal het team ondersteunen op het gebied van:

 • enthousiasmeren, informeren en stimuleren
 • voorwaarden scheppen, zoals het voorzien van bronnen en materialen
 • creëren van een rekenrijke omgeving
 • informeren van de ouders
 • visie vormen, vastleggen en bewaken ten aanzien van reken/wiskundeonderwijs binnen de school
 • evaluatie van het reken/wiskundeonderwijs

Opzet opleiding

De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uren met 15 minuten pauze, verspreid over 1 schooljaar.
De trainingsbijeenkomsten worden gespreid over een langere periode, met tussenpozen van 4 weken. Op deze manier krijgen deelnemers de kans het geleerde in de praktijk te brengen en hierop te reflecteren. Per bijeenkomst wordt er 3 uur gereserveerd. Vanuit de gedachte dat de deelnemers niet alleen van de docent maar ook van elkaar kunnen leren, wordt er voldoende tijd gereserveerd voor uitwisseling en reflectie.

De opleiding is geschikt voor iedereen die in het basisonderwijs werkt of wil gaan werken.


Documenteren

Je krijgt van ons per bijeenkomst informatie. Je verzamelt zelf de informatie tijdens de bijeenkomsten en werkt alle aantekeningen die je maakt uit op een wijze die bij jou past. Tijdens de bijeenkomst ontwikkel je plannen en onderzoeksvragen die je in je eigen praktijk gaat uitproberen. Je verzamelt ook zelf literatuur, websites, materiaal, etc. die bruikbaar zijn bij de besproken onderwerpen. Dit maak je zichtbaar in je map en kun je presenteren op de eerstvolgende bijeenkomst. Je ontwikkelt op deze wijze je eigen ideeënmap als bron voor de komende jaren.


Uitdagen

Tijdens elke bijeenkomst zullen we je uitdagen te kijken naar de door jou gewenste situatie voor het rekenonderwijs op jouw school. We zullen je prikkelen om in de periode tussen de bijeenkomsten iets te gaan onderzoeken en uitproberen. Jij kiest zelf wat je wil gaan doen en legt dat vast. Er liggen dus geen opdrachten per bijeenkomst vast; dat kan niet omdat we inspelen op hetgeen bij jou leeft. Jij stelt zelf je eigen uitdagingen vast.

 

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! de introductiecursus vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

opleiding

CODE
DWwqHkbyls
AANTAL UREN
112RU
HetKan!