Opleiding 'Snap jij het?' werken aan een didactische grondhouding

JIJ DOET ERTOE

Uitleggen, instructie geven, didactisch coachen, ontwikkelingsstimulering, niveau verhogende interventies.

Jij doet er toe!

 

OPLEIDING 'SNAP JIJ HET?' 

WERKEN AAN EEN DIDACTISCHE GRONDHOUDING

 

Wat gun jij kinderen? Wat hoop je dat ze ontwikkelen wanneer ze in groep 1 binnen komen en in groep 8 de school verlaten? Op welke wijze wil jij dat ontwikkelproces begeleiden? Jouw rol is een belangrijke rol. Op welke wijze vervul jij deze rol? Tijdens deze opleiding laten we je ervaren wat uitleggen, instructie geven, didactisch coachen en/of ontwikkelingsstimulering (of hoe je het ook zou willen noemen) precies is. Op welke verschillende manieren kun je dit allemaal vormgeven? Op welke wijze vertaal jij jouw visie op onderwijs binnen jouw dagelijkse instructies?

 

Volg jij het directe instructiemodel, noem jij doelen aan het begin van de instructie? Werkt dit daadwerkelijk zoals beweerd wordt en past dit ook daadwerkelijk bij kinderen? Welke andere instructiemodellen bestaan er nog meer? Krijgen de onderwijsessenties, het leren leren, de verschillende leerstijlen, leren presenteren, coöperatief leren bij jou ook tijdens de instructies alle ruimte? Wat doe jij wanneer kinderen individueel aan de slag gaan op eigen niveau. Welke rol speel jij dan in de ontwikkelingsstimulering van de kinderen en hoe geef je vorm aan deze rol? Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken tussen kinderen en blijft het samen leren ook een belangrijke plaats houden in het onderwijs. Wat doe jij als kinderen hun vinger opsteken en een vraag hebben? Hoe kies je welke vraag je beantwoordt, op welke wijze je je dit ‘uit gaat leggen’ of kies je er juist voor om dit niet te doen. Eén ding staat vast: 

 

Jij doet ertoe!

 

Tijdens de opleidingsbijeenkomsten bespreken we al deze bekende worstelingen. We gaan zelf aan de slag op een wijze waardoor jij herontdekt wat een leergesprek voeren oftewel ‘uitleggen’ eigenlijk is.

 

Wil jij: uitgaan van verschillen, kinderen uitdagen in plaats van opdrachten geven, ontdekken hoe je kunt zorgen voor een instructie waarbij kinderen mogen ondernemen, plannen, creëren, presenteren, samenwerken, reflecteren, verantwoorden, communiceren en zorgen voor elkaar? Kortom, de onderwijsessenties of 21st Century Skills echt toepassen in je dagelijkse instructies? Wil jij echt wat luier lijken en de kinderen activeren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

 

We gaan op allerlei manieren ervaren wat instructie geven is, welke instructiemodellen er zijn. Op welke wijze je kinderen gedachtenposters kunt laten maken zodat je veel sneller kunt achterhalen hoe zij denken en welke strategieën zij toepassen. We duiken in ‘uitgaan van verschillen’ binnen de instructie. Daarbij kijken we positief kritisch naar het directe instructiemodel en bekijken andere modellen zoals het CSA-model (concreet, schematisch, abstract), geleid herontdekken. Kortom, wij gaan je uitleggen wat uitleggen is.... of toch liever niet?! Na deze opleiding is er voor jou geen weg meer terug en zullen jouw instructies er misschien wel heel anders uit gaan zien en de opbrengsten op velerlei vlakken beter!

 

Zelfverantwoordelijk leren, snap jij het?

De laatste jaren zien we binnen veel scholen organisatievormen ontstaan waarbij kinderen zelfverantwoordelijk mogen leren op verschillende plekken binnen de school. Verschillende volwassenen verzorgen de ontwikkelingsstimulering. Het is van groot belang dat de volwassenen zich bewust zijn van de wijze waarop ze dit doen en kinderen te betrekken in de keuzes die gemaakt worden. Tijdens deze opleiding word je je bewust van de rol die je hebt tijdens de ontwikkelingsstimulering, en leer je deze bewust in te zetten. Samen met andere studentenontwikkel je een scala aan instructievormen en weet je op welke wijze en momenten je deze gebruikt. Het team ontwikkelt een werkwijze waardoor kinderen binnen veilige pedagogische en didactische situaties daadwerkelijk de ruimte krijgen zelfverantwoordelijk te leren.

 

Ik snap het niet!

Je leert op welke wijze je kinderen kunt leren de juiste vragen te stellen en daarbij hun hulpvraag zodanig te formuleren zodat je daadwerkelijk op het juiste moment de juiste niveau verhogende interventies kunt plegen. Dit levert de kinderen op dat er veel leerkrachten zijn die tijd hebben om te helpen aangezien ze geen tijd kwijt zijn aan onduidelijke vragen. Dit levert de leerkrachten tijd op alle kinderen uit te dagen tot een volgend niveau binnen hun ontwikkeling.

 

Doelgroep

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau afgerond.

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uren met 15 minuten pauze, verspreid over 1 schooljaar. De opleidingsbijeenkomsten worden gespreid over een langere periode, met tussenpozen van 4 weken. Op deze manier krijgen deelnemers de kans het geleerde in de praktijk te brengen en hierop te reflecteren. Per bijeenkomst wordt er 4uur gereserveerd, zodat er voldoende tijd is om uit te wisselen en te reflecteren, vanuit de gedachte dat de deelnemers niet alleen van de docent maar ook van elkaar en elkaars ervaringen kunnen leren. De opleiding is geschikt voor iedereen die in het basisonderwijs werkt of wil gaan werken.
 De bijeenkomsten vinden plaats op de deelnemende organisatie(s).

klik hier voor de opleidingsinformatiebrochure

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze opleiding vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten.... bel of mail ons!

klik hier voor de verschillende vormen waarop wij uitleggen, snap jij het? aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!