Creatief denken

JIJ DOET ERTOE

CREATIEF DENKEN

Creatief denken is een onmisbare vaardigheid. Vaak wordt gedacht dat je creativiteit van nature bezit of niet. Dat is niet zo, het is een aan te leren vaardigheid. Onze wereld heeft creatieve probleemoplossers nodig! Binnen kinderopvang willen we de verwondering van kinderen in ere houden. Creatief denken is een vaardigheid die leidt tot oplossingen, tot saamhorigheid, tot je kunnen verplaatsen in een ander waarmee het de verwondering voedt.


HetKan! biedt een training die je een basis geeft om creatief en buiten de gebaande paden te denken. Ontdek het zelf en met de kinderen!
De formats die gebruikt worden zijn toepasbaar op vele plekken: iets nieuws bedenken, evalueren, bij de voorbereiding van gesprekken, bij kindgesprekken, mediation, vergaderingen enz. Het mooie is dat iedereen binnen het kinderdagverblijf, zowel kinderen als volwassenen, met dezelfde technieken aan de slag kunnen!

Creatief denken leidt tot plezier in het samen over uitdagingen nadenken.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Creatief Denken
 aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!