Opleiding vraag het de kinderen!

JIJ DOET ERTOE

VRAAG HET DE KINDEREN!

Gelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, daarin heeft de stamgroepleider een belangrijke taak. Jij doet ertoe!

In deze opleiding leer je o.a.

  • samen met de kinderen verantwoording nemen voor de gang van zaken in de groep.
  • een doorgaande lijn m.b.t. de pedagogische grondhouding opbouwen
  • loslaten door alles anders vast te houden.
  • 'lui' lijken, maar het beslist niet zijn.

Het kind is de expert

Voor veel dilemma’s of ingewikkelde situaties, heb je als pedagoog altijd een expert bij de hand: het kind zelf. Zelf oplossingen bedenken en invoeren kan natuurlijk, maar maak de situatie bespreekbaar en je zult zien: kinderen hebben vaak goede, rechtvaardige en bruikbare oplossingen. Betrek ze dus.

Samen verantwoordelijk voor de groep

Wanneer je als volwassene in de groep dingen ziet gebeuren, kun je hierop inspelen door het direct met de kinderen te bespreken. Zoek samen met hen naar mogelijkheden en antwoorden. De kinderen zullen zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de uitvoering.

Ze leren open zijn naar elkaar en elkaar op de hoogte houden. Dit beperkt zich niet tot één moment of incident, maar de hele dag door. Zo oefenen ze hun (deel)vaardigheden.

Het accent in deze opleiding ligt op het inoefenen van deze vaardigheden in de praktijk van alledag.

Je ontwikkelt een doorgaande lijn door de hele school. Je rondt de opleiding af door het schrijven van een document waarin in beeld wordt gebracht wat er van de pedagogische basishouding van de stamgroepleider verwacht wordt.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 84 uur: 3 EC’s

  • 6 bijeenkomsten van 3 uur: 18 uur
  • de stappen uitvoeren in de praktijk, hierop reflecteren, het opstellen van een handleiding die een doorgaande lijn omschrijft van 4-13 jaar, hierin de bevindingen van de literatuur in opnemen: 30 uur
  • bestuderen literatuur: 4 uur rondom elke bijeenkomst: 24 uur
  • analyse eigen competenties, passend actieplan uitwerken en uitvoeren, aan de hand hiervan aanbevelingen schrijven voor iedere leerkracht die de zelfverantwoordelijkheid van kinderen wil bevorderen, literatuur hierin betrekken. Met name de wijze van ‘achter het gedrag van kinderen kijken’ en je eigen blinde vlekken herkennen en omschrijven: 12 uur

Doelgroep

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau afgerond.

 

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over opleidingsplaatsen, data en kosten, neem dan contact met ons op.

Vraag hier de opleidingsbrochure aan.

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze opleiding vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
Vraag Het de Kinderen aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!