Jenaplan introductiecursus

JIJ DOET ERTOE

Ook in het schooljaar 2022-2023 worden er door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) weer introductiecursussen georganiseerd. Dit is een korte cursus bestemd voor beginnende stamgroepleiders: een kennismaking met het jenaplanconcept. Stamgroepleiders komen vier dagdelen bijeen en verkennen samen, onder leiding van een NJPV-erkende docent, het jenaplanconcept.
De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op twee plekken introductiecursussen georganiseerd: ’s Hertogenbosch en Zwolle.

De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op twee plekken introductiecursussen georganiseerd: ’s Hertogenbosch en Zwolle.
Er zijn 2 jenaplanbegeleidingsdiensten die dit jaar voor de uitvoering zorgen:

Het KAN (Anite van Oijen) organiseert het in ’s Hertogenbosch op:

  • 14 november ’22

  • 24 januari ’23

  • 9 februari ’23

  • 22 maart ’23

Werktijden worden afgestemd tussen uitvoerend bureau en deelnemers.

 

opgeven gaat via de NJPV: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus

HetKan!