Zicht op ontwikkeling vanuit het jenaplanconcept

JIJ DOET ERTOE

Nieuw: Jenaplan en kwaliteit!

Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die samen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

 

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een jenaplanschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

 

Hoe krijg je het als jenaplanschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

 

Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

HetKan! ontwikkelde een traject om je hierin te ondersteunen.

In dit traject begeleiden we de schoolleiding,  intern begeleiders, onderwijsinhoudelijke specialisten en stamgroepleiders via verschillende processen die vormgegeven worden via een gedegen stappenplan passend bij de situatie van de school.

HetKan!