PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES PUBLICATIES
Gepubliceerd door HetKan!
in HJK

Een kijkje in de onderbouw

‘Een kijkje in de onderbouw’

is een artikel geschreven door Anite van Oijen, Carolyn Nagtzaam en Ingrid Nagtzaam.

Het artikel is geschreven voor het blad HJK in november 2022 in de serie Een kijkje in....

In deze serie koppelen de auteurs theorie over verschillende onderwijsconcepten en ideeën van onderwijspedagogen aan het praktisch en didactisch handelen van leerkrachten in de onderbouw. Een concreet en onderbouwd kijkje in de klas. Deze keer kijken we mee op Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen.

 

 

 

Naar publicatie

in KIDDO

Weer alle tijd voor kinderen

In de praktijk horen we vaak de roep:'Geef me mijn vak weer terug, ik wil dat er weer tijd is voor de kinderen'. Er wordt veel van je verwacht, hoe houd je binnen de werkdruk van alledag de rust om echt kindgericht te werken? De 'tien ankers voor kindgericht werken' geven je houvast hiervoor. In die tien ankers is veel praktijkervaring gecombineerd met theoretische inzichten. Alle zes de interactievaardigheden krijgen hierbinnen op een betekenisvolle manier handen en voeten.

Dit artikel schreven we voor het blad 'Kiddo'

 

 

 

Naar publicatie

in BOEK

Inspiratieboek, de ruimte als pedagoog

Het kinderbrein maakt in zijn jonge jaren enorm veel verbindingen in de hersenen aan. Bij elk kind verloopt die ontwikkeling, dat verbinden, op een andere manier. Het aanbod zal daarom rijk en gevarieerd moeten zijn, zodat het bij alle fases van ontwikkeling aan kan sluiten. Veel mogelijkheden om uit te nodigen tot ontdekkingen en spel; een erkenning voor alle manieren van leren van kinderen. De inrichting van de groep start met een herkenbare basis, ook in de ogen van kinderen. Goed ingerichte basishoeken, met volop ruimte om te variëren en uit te breiden. Een basis die het spel steeds weer prikkelt. Een ruimte die in balans is, waar hoeken elkaar versterken. De inrichting van de hoeken kan steeds meekleuren met de actualiteiten en thema’s die leven in de groep. In spel zitten – ongemerkt voor kinderen – ontwikkeldoelen verstopt. Jij als groepsleider kent die doelen en zorgt voor aanbod op maat; voor ieder kind is in de hoek materiaal aanwezig dat past bij zijn/haar ontwikkeling.

uit: IK WIL SPELEN! Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen, Zutphen 2019, NJPV.

In dit boek (A4-formaat) vind je 50 pagina's met foto's om diverse ideeën te krijgen op welke wijze je een rijke basisinrichting kunt creëren en hoe je deze steeds weer mee kunt laten kleuren, samen met de kinderen.

 

hier te bestellen

in BOEK

IK WIL SPELEN

‘IK WIL SPELEN’

is een boek geschreven voor ieder die werkt met het jonge kind (2,5 tot 6 jaar) binnen het jenaplanconcept. Aan onze jongste kinderen zijn tot op heden nog weinig ‘jenaplanwoorden’ gewijd. Doorgewinterd in alle geledingen van het jenaplanonderwijs, hebben Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam onderzocht, doorleefd en beschreven wat essentieel is voor de ontwikkeling van het jonge kind en hoe je die kunt vormgeven op een manier die passend is bij het werken in een jenaplanschool/kindcentrum.

 

Dit boek is een herverkenning van de basisprincipes, essenties en kwaliteiten van het Jenaplan, vanuit het perspectief van het jonge kind. Het is een onderzoeksreis langs klassieke pedagogen en hedendaagse wetenschappers die zich bezighouden met het spelen en leren van jonge kinderen. Ook is het de weerslag van decennia hands-on ervaring in het werken en leven met kinderen en stamgroepleiders.

 

Naast alle mensen die werkzaam zijn in het jenaplan, is deze visie op de ontwikkeling van het jonge kind ook inspirerend en inzichtgevend voor vele anderen, om weer echt te kijken en te luisteren naar jonge kinderen die vaak maar één ding echt willen:

spelen!

 

Vanaf 07-11-2019 verkrijgbaar via www.jenaplan.nl

 

Een boek geschreven door

Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam

in BOEK

Inspiratieboek voor de gelukkige klas

DE GELUKKIGE KLAS BEGINT BIJ DE LEERKRACHT

Dit boek gaat over de gelukkige groep. Over het verlangen om als groepsleider het
verschil te kunnen maken voor de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn.

Dit boek gaat over het goed doen, ook in de ogen van het kind.
Met dit boek willen we laten zien hoe het zou kunnen, niet hoe het zou moeten. We hopen
dat onze verhalen en ervaringen anderen inspireren om te werken aan een gelukkige
groep. Want dat gunnen we ieder kind én iedere groepsleider. Een groep waarin iedereen
zich veilig voelt, waarin iedereen gezien wordt. Een groep die zich kenmerkt door
onderling respect en waar je opgevangen wordt als het even niet gaat. Zo’n groep is een
gelukkige groep.

 

Een boek geschreven door

Natasja de Kroon, 

Ingrid Nagtzaam

en Merlijn Wentzel

 

in MENSENKINDEREN

'Ik heb altijd gevaren op levenslust'

Ook ver buiten Jenaplan staat Carolyn Nagtzaam bekend om de bijzondere relatie tot haar kleuters. Warm, maar met hoge eisen. Een groep waarin ieder kind verantwoordelijkheid draagt voor de hele groep. Een lokaal waarin de wereld elke dag binnenkomt en waar de ervaringen diep zijn...

 

 


Een interview met Carolyn Nagtzaam
Door Geert Bors

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

'Voor mijn visie op onderwijs bleek een naam te zijn...'

Dit is een portret in vier schetsen van Ingrid Nagtzaam. Geen beschrijving van jenaplanessenties maar lessons learned. Haar onderwijscarrière bracht haar op vele posities in jenaplanland. Haar persoonlijke kernwaarden komen in dit portret krachtig naar voren: geef kinderen de ruimte om tegen problemen aan te lopen en grijp niet meteen in. Zelfstandigheid moet je ze gaandeweg leren dragen.

 

 

Interview met Ingrid Nagtzaam

door Geert Bors

naar publicatie

in DE WERELD VAN HET JONGE KIND

Handvatten voor wereldoriëntatie

Op welke wijze verzorg je onderwijs vanuit het kind? Jonge kinderen leven in de wereld en in het omgaan met die wereld ontstaan vragen. Vragen waarom, hoe, wanneer en ga zo maar door. Aan ons de taak om de kinderen handvatten te geven waarmee ze antwoorden op die vragen kunnen vinden. Dit artikel geeft handvatten voor wereldoriëntatie vanuit het kind.

 

 

 

Door Ingrid Nagtzaam

naar publicatie

in DE NIEUWE LERAAR

Bakstenen en porselein; de omgeving als derde pedagoog

Artikel over het kindgericht werken waarbij we uitgaan van de drie pedagogen. De omgeving als derde pedagoog: verschenen in het Maartnummer van De Nieuwe Leraar (lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair onderwijs).

 

 

Een interview met Carolyn Nagtzaam,

Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen

Geschreven door zelfstandig onderwijsjournalist Carla Desain.

Naar publicatie

 

in MENSENKINDEREN

Afscheid, soms definitief

Soms moet je binnen de schoolgemeenschap defintief afscheid nemen van een dierbare. Anite beschrijft wat het verschil is tussen rituelen en protocollen op school, zodat afscheid nemen persoons- en situatiegebonden kan en mag zijn.

 

 

 

 

Door Anite van Oijen

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Als kinderen elkaars gids mogen zijn

10Twee weken lang had jenaplanschool Antonius Abt een replica van een Jeroen Bosch-schilderij in bruikleen. Anite zag hoe de kleuters kunstbeschouwing kregen, zoals het zou moeten zijn; vanuit eigen vragen en eigen beleving. 

 

 

 

Een interview met Anite van Oijen

Door Geert Bors

naar de publicatie

in MENSENKINDEREN

Evalueren als motor van het leren

Hoe ontwikkel jij jezelf? Op welke manier word jij geprikkeld om plannen te maken? En kijkend naar de kinderen in je groep: hoe zou dat voor hen werken? Geldt dit voor elk kind? En wat heeft dit dan weer met evalueren te maken?
Dit artikel beschrijft hoe je de evaluatie kunt inzetten als motor voor het leren.

 

 

 

Door Ingrid Nagtzaam    

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Een kijkje in de keuken

Een rijke leeromgeving in de onderbouw staat centraal in dit artikel over de basisinrichting van een schoolwoonkamer van een onderbouwgroep van jenaplanschool Antonius Abt te Engelen ('s-Hertogenbosch).
 

 

 

 

Door Carolyn Nagtzaam

en Anite van Oijen

naar publicatie

in KINDERWIJZ

Ieder kind verdient een gelukkige groep

Een groep met een goede sfeer, waarin kinderen aardig zijn, elkaar steunen, elkaar niet pesten of uitlachen- zo’n groep gun je iedereen. We bespreken enkele praktische voorbeelden en tips die de verbondenheid in je groep laten groeien.

 

 

Door Natasja de Kroon

Merlijn Wentzel 

Ingrid Nagtzaam

naar publicatie

in OUDERS & COO

Jenaplanonderwijs is altijd passen onderwijs!

De keuze voor een jenaplanschool maken ouders vaak bewust. Een keuze die steeds beter past bij wat de Wet op het Passend Onderwijs voorschrijft. Anite legt uit op welke wijze jenaplan en passend onderwijs met elkaar verbonden zijn.

 

 

Door Anite van Oijen

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Ik ben twee en hoor wel heel veel nee

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in kennis over de ontwikkeling van de jonge kinderen. Om deze in de praktijk toepasbaar te kunnen maken zijn er verschillende VVE-programma’s ontwikkeld. In dit artikel geef ik een weergave van de worstelingen die ik in de praktijk tegenkom.

 

 

 

 

Door Ingrid Nagtzaam

naar publicatie

in MANAGEMENT KINDEROPVANG

Kindgericht: van kreet naar concreet

Wij werken kindgericht. Wij gaan uit van het kind. Je hoort het vaak en het staat meestal ook in het pedagogisch plan. Maar dat is papier, dus hoe ziet dat kindgericht werken er uit in de praktijk van alledag? HetKan! ontwikkelde 10 Ankers als houvast voor iedereen in een kindcentrum om kindgerichtheid van kreet naar concreet onderwijs te vertalen.

 

 

Door Anite van Oijen

Ingrid Nagtzaam

Jeanette van Oijen

naar publicatie

in DAGBLAD TROUW

Laat ze toch lekker spelen

Door voorschoolse programma’s leren kinderen in de opvang steeds meer en vroeger. Maar het protest neemt toe: het wordt allemaal veel te schools. Straks blijft er nog slechts een speelkwartier over. Een interview met Ingrid Nagtzaam over het kindgericht werken in de kinderopvang. 

 

 

 

 

Interview met Ingrid Nagtzaam

Door Rob Pietersen

 

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Onderwijs uit Reggio Emilia (Italië) vertaald naar Nederland

Een aantal groepsleiders van een jenaplanschool bezocht Reggio Emilia. Het onderwijs daar geeft jonge kinderen veel verdieping vanuit kunst en cultuur. De onderbouwleidsters zijn enorm geïnspireerd en laten aan de hand van een voorbeeld zien wat dit bezoek deed voor hen en voor de manier waarop zij met hun kinderen werken.

 

 

 


Door Carolyn Nagtzaam

en Anite van Oijen

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Op tijd het nieuwe jaar in

Hoe maak je een rijke leeromgeving samen met de kinderen? Een voorbeeld…

Na de kerstvakantie ontvangen we de kinderen met champagne en vuurwerk. De kinderen praten met elkaar over het tijdstip waarop het vuurwerk werd afgestoken en het nieuwe jaar begon. De klok wordt erbij gehaald en de wijzers worden op de juiste tijd gezet.

Samen met de kinderen wordt besloten dat 'de komende tijd' het thema is. We bedenken samen ideeën voor de inrichting van de groep en er wordt een brief gemaakt voor de ouders waarin spullen gevraagd worden voor de inrichting. Samen met de kinderen en de ouders wordt de groep opnieuw ingericht...

 


Door Carolyn Nagtzaam

naar publicatie

in BLAD KINDEROPVANG

SLIMbewegen speelt in op belevingswereld van het kind

Ingrid Nagtzaam bedacht samen met kinderoefentherapeut Marieke Regeling een methode, die de motorische ontwikkeling op kindgerichte wijze stimuleert: SLIM bewegen. SLIM staat voor 'Spelend Leer Ik Mezelf Bewegen'. Het uitgangspunt van deze methode is eenvoudig: aansluiten op wat kinderen al doen.

 

 

Door Ingrid Nagtzaam

en Marieke Regeling

naar publicatie

in KINDERWIJZ

Tobias en Sara vinden school niet fijn

Een verhaal uit de praktijk van Child Consult waar uiteenlopende kinderen met hun ouders komen met klachten die verband houden met pesten. Ouders en kinderen voelen zich niet gehoord door de school en vragen zich af of het veranderen van school de oplossing is.

 

 

 

 

Door Charlotte Visch

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Voorkom pesten, zelfs tijdens je rekeninstructie

Een verpest groepsklimaat voorkom je door alert te zijn op signalen van kinderen. De stamgroepleider vervult hierin een belangrijke rol. Niet alleen tijdens gesprekken hierover, maar de hele dag door door respect te hebben voor de ideeën van kinderen en ze altijd te betrekken bij hun eigen groepsprocessen, de hele dag door.

 

 

 

Door Ingrid Nagtzaam

naar publicatie

in BLAD KINDEROPVANG

VVE zonder stress

Als je met een VVE-programma werkt, ben je geneigd om vast te houden aan een vast programma. Zelfs de jongste kinderen 'moeten' al meedraaien in de activiteiten die je bedacht hebt. Is er dan nog wel oog voor initiatieven die vanuit de kinderen komen?
 

 

 

Door Natasja de Kroon

en Ingrid Nagtzaam

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Vrolijk volhouden op weg naar een gelukkige groep

In het jenaplanonderwijs is het creëren van een stamgroep waarin ieder kind er mag zijn een hoofdzaak. Hoe je dat doet? Wij zijn er van overtuigd dat de stamgroepleider de sleutel in handen heeft.

 

 

 

Door Natasja de Kroon

Merlijn Wentzel  

Ingrid Nagtzaam

naar publicatie

in MENSENKINDEREN

Zie ginds komt...

De inrichting van een rijke leeromgeving tijdens het thema Sinterklaas.
Het vervolg van 'Een kijkje in de keuken over de basisinrichting van een schoolwoonkamer van de onderbouwgroep op de Antionius Abt Jenaplanschool te Engelen'. Dit keer de inrichting rond een project.

 

 

 


Door Carolyn Nagtzaam 

en Anite van Oijen

naar publicatie

 

HetKan!