Weer alle tijd voor kinderen

JIJ DOET ERTOE

In de praktijk horen we vaak de roep:’Geef me mijn vak weer terug, ik wil dat er weer tijd is voor de kinderen’. Er wordt veel van je verwacht, hoe houd je binnen de werkdruk van alledag de rust om echt kindgericht te werken? De ’tien ankers voor kindgericht werken’ geven je houvast hiervoor. In die tien ankers is veel praktijkervaring gecombineerd met theoretische inzichten. Alle zes de interactievaardigheden krijgen hierbinnen op een betekenisvolle manier handen en voeten.

Dit artikel schreven we voor het blad ‘Kiddo’

 

 

 

Naar publicatie

HetKan!