Laat ze toch lekker spelen

JIJ DOET ERTOE

Door voorschoolse programma’s leren kinderen in de opvang steeds meer en vroeger. Maar het protest neemt toe: het wordt allemaal veel te schools. Straks blijft er nog slechts een speelkwartier over. Een interview met Ingrid Nagtzaam over het kindgericht werken in de kinderopvang. in Trouw door Rob Pietersen naar het artikel
HetKan!