INSPIRATIEBIJEENKOMST 'VERWONDERING VAN KINDEREN IN ERE HOUDEN'

 

Op donderdag 24 januari 2019 organiseren we een inspiratiebijeenkomst over ons nieuwe (digitale) denkkader: 'de verwondering van kinderen in ere houden'.

Nieuwsgierigheid, de mooiste eigenschap

Kinderen worden geboren met de mooiste eigenschap die er bestaat: nieuwsgierigheid. Zonder nieuwsgierigheid naar alles om hem heen zou het kind zich nooit ontwikkelen. Nieuwsgierigheid is dus van levensbelang.
Je verwonderen over iets zet aan tot actie, tot exploreren, in beweging komen, op onderzoek uitgaan, ontdekken, grenzen verkennen, fouten leren maken, opnieuw leren beginnen, doorzetten, over je grenzen kijken en gaan.
Het zet aan tot autonomie, welbevinden, betrokkenheid; de basisbehoeften van ieder mens!                          

Hoe mooi zou het zijn als het onderwijs echt aan zou sluiten bij die nieuwsgierigheid, die verwondering, die natuurlijke behoefte van kinderen.
Een uitdaging? JA! Onmogelijk? NEE!  


Wij zijn ervan overtuigd dat Het Kan!

HetKan! ontwikkelde een denkkader waarin de verwondering van kinderen alle ruimte krijgen. Kinderen ontwikkelen vaardigheden en kennis als anker om nieuwe kennis en vaardigheden aan te koppelen. Er kan gekozen worden voor diverse prikkelingen: een thema, inbreng van kinderen of de actualiteit die de groep binnenkomt. Het kan mét of zonder methode.

In ons denkkader stemmen we het aanbod steeds af op de kinderen. Onderwerpen dienen zich aan door een dwingende vraag, een terloopse gedachte of een gebeurtenis. De leerkrachten komen gezamenlijk tot een afweging en bepalen met welk onderwerp ze verder gaan en hoe ze dat willen verdiepen. Vervolgens worden plannen en ideeën gemaakt.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen richten we ons op een hoog niveau van welbevinden en betrokkenheid, waardoor de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alles wat er gedaan wordt, wordt duidelijk zichtbaar gemaakt op kindniveau, op groepsniveau en op leerkracht(school)niveau.

Het biedt alle ruimte voor integratie van diverse vaardigheden zoals taal, rekenen, kunstzinnige vorming, die betekenisvol ingezet kunnen worden.

 

Inspiratiebijeenkomst

Deze inspiratiebijeenkomst vindt plaats op Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen. Deze school richt de omgeving voor de kinderen met veel zorg in. Er is dus veel aandacht voor de derde pedagoog: de ruimte. 

De bijeenkomst gaat van start met het laten zien van het denkkkader. Je kan zelf enkele onderdelen van het denkkader ervaren!Daarna gaan we op bezoek in de lokalen en ateliers. Daar -op de werkvloer- vindt verdere verdieping plaats. 

Wil jij theorie en praktijk op één dag met elkaar in verbinding zien? Meld je dan aan o.v.v. inspiratiedag verwondering!

 

Laat je deze dag prikkelen en ontdek op welke wijze jij een enorme stimulans kan zijn voor de verwondering van kinderen!

 

Kosten voor deelname:  €75,00 per persoon. Je ontvangt voorafgaand aan de dag een digitale factuur.

Datum: donderdag 24-01-2019, 16.00 - 20.00 uur.

Locatie: Jenaplanschool Antonius Abt, Oberon 17, 5221LT Engelen.

 

Meld je hier aan.

HetKan!