TRAINERS TRAINERS TRAINERS TRAINERS TRAINERS TRAINERS TRAINERS TRAINERS
Sigrid Reitsma

Sigrid Reitsma

 

Onderwijs waarin ieder kind zich gezien en gehoord voelt, dat is mijn drijfveer. Jaren geleden, toen ik tijdens een stage terecht kwam op een school waar kinderen echt zichzelf mochten zijn, is mijn liefde voor onderwijs geboren. Zo kan het dus ook, dacht ik. Na allerlei functies binnen het onderwijs gehad te hebben, werk ik nu voor HetKan!

Ik sta graag in verbinding met anderen. Vanuit  een open, vrolijke en nieuwsgierige houding samen met onderwijsprofessionals op zoek gaan naar hoe je recht doet aan verschillen tussen kinderen en dit in de praktijk vorm geeft, geeft mij energie.  Zo draag ik graag bij aan goed onderwijs.

 

 

Samen het leven leren!

Hilde Paulsen

Hilde Paulsen

Echt horen wat kinderen zeggen, echt voelen wat ze nodig hebben, écht begrijpen wat ze bedoelen, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je die verbinding aan? Hoe bouw je die relatie zorgvuldig op? Hoe begrens je liefdevol? En hoe geef je dan je onderwijs goed vorm? Ik ben er van overtuigd dat kinderen optimaal kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin dat alles in balans is. Dat vraagt van een stamgroepleider om flink wat zelfinzicht, reflectie en zeer zeker ook een gezonde dosis humor. Ik motiveer, inspireer en stimuleer anderen graag om het onderste uit (Het)Kan te halen. Een gelukkige klas en een gelukkige stamgroepleider leren samen immers het meest.

 

Zonder relatie, geen prestatie!

Judith Flux

Judith Flux

Mijn passie voor onderwijs is ontstaan toen ik zelf op de basisschool zat. Een sterk en veilig pedagogisch klimaat is de basis voor ieder kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Na 20 jaar als groepsleider in het (jenaplan)onderwijs en tevens op de pabo te hebben lesgegeven, werk ik nu voor HetKan!

Inspireren, vragen (durven) stellen en samen werken aan onderwijs waar ieder kind èn iedere groepsleider gelukkig is!

Tamara Schoonderwoerd

Tamara Schoonderwoerd

Kinderen leren om te gaan met de onderlinge verschillen, van èlkaar leren en rekening houden met elkaar. Een fijne en veilige pedagogische sfeer creëren en dan samen verder ontwikkelen. Dat is waar onderwijs voor mij over gaat. Je kunt het niet alleen, je doet het samen. Als stamgroepleider heb ik mij de afgelopen 20 jaar ingezet om, samen met de stamgroep, steeds weer die veilige pedagogische sfeer te scheppen, waarbij de kinderen zichzelf mochten en konden zijn. Door samen te werken, te spelen, te vieren en gesprekken te voeren. Mijn kennis en ervaring wil ik graag delen en ik mag dat doen bij ‘Het Kan’.

Carolyn Nagtzaam

Carolyn Nagtzaam

Ik heb mijn hart verloren aan het onderwijs, in het bijzonder aan het jonge kind.

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen toegerust zijn voor hun eigen ontwikkeling en ga er vanuit dat kinderen heel veel zelf kunnen.

Kinderen ontdekkend, onderzoekend, ervarend laten leren, daar geloof ik in. Als trainer neem ik mensen graag mee in het kindgericht werken. Ik inspireer met prachtige praktijkvoorbeelden die we vervolgens verdiepen. Daarna maak ik samen met hen de vertaalslag naar de praktijk.

 

‘Geef ze de ruimte!’

Tom van den Berg

Tom van den Berg

Toen ik lang geleden mijn eerste stage ging lopen op een Jenaplanschool, wist ik niet wat ik daarvan kon verwachten. Al na mijn eerste dag was ik direct verkocht! Dit is hoe ik met kinderen wil werken. Vanuit verwondering, oprechte interesse en relatie met kind en ouder zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt tot een mens dat klaar is om de wereld in te gaan! 

Al snel werd ik stamgroepleider, na een tijdje intern begeleider en schoolleider! Nu als schoolbegeleider of interim kwaliteitscoördinator. Ik kan niet anders meer dan mensen stimuleren onderwijs vorm te geven waarbij je kijkt naar wat je kinderen echt gunt.

Ik vind het leuk om vanuit een analytische blik mee te kijken naar onderwijsinhoud op een school, ook vanuit de ogen van de IB’er of kwaliteitscoördinator. Hoe zorg je voor kwalitatief onderwijs, dat voldoet aan de eisen van de omgeving, zonder hetgeen je kinderen echt gunt,  aan de kant te schuiven. 

Naast dat alles is een ander belangrijk motto van mij ook: ‘PLEZIER!’ Zorgen dat we plezier houden in het vormgeven van ons onderwijs en zeker ook samen plezier maken op de werkvloer! Dat hoop ik naast de inhoud zeker ook te brengen in de trajecten die ik voor HetKan! verzorg op de scholen. 

Mirjam de Jager

Mirjam de Jager

Wat we kinderen gunnen: de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen, dat gun ik ook alle teams in de kinderopvang! Ik ben van nature nieuwsgierig naar het mooie van mensen en het versterken daarvan. Ik loop graag een stukje op met teams om hen te prikkelen, te inspireren en nieuwsgierig te maken. Om samen te bouwen aan nóg mooiere kinderopvang.

 

“Als je een schip wil bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee”.

 

Tijdens mijn 9 jaar in de kinderopvang inspireerden de 10 ankers van Het Kan ‘mijn’ teams. En stiekem nam ik de inspiratie ook mee naar huis (waar twee kinderen rondlopen). Als trainer bij Het Kan geef ik deze inspiratie graag door.

Mique van Gorp

Mique van Gorp

Ik inspireer professionals en laat hen ervaren hoe fijn het is om met kinderen te mógen werken. Mijn missie is hen ervan bewust te maken dat zij het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen en hoe belangrijk zij zijn.

Hoe breng je nou het geleerde in de praktijk? Dat is voor iedereen anders. Het vinden van een manier die bij iemand past is een mooie uitdaging en een reis die ik graag samen aanga.

 

“We moeten kinderen niet leren hoe ze moeten leven. We moeten naar kinderen kijken zodat we zien hoe zij leven om te leren.”

 

Met een basis als ontwikkelingspsycholoog ben ik ruim 22 jaar werkzaam geweest in de kinderopvang. Als trainer van Het Kan! verbind ik theorie en praktijk en geef ik deze door aan pedagogisch professionals.

Renske de Jong

Renske de Jong

In april 2000 startte ik met werken in het basisonderwijs. Didactiek vind ik zeer belangrijk, maar de pedagogiek is altijd mijn vertrekpunt geweest. Na zeven jaar fulltime voor de groep te hebben gestaan, wilde ik meer, iets anders. Ik ben toen in deeltijd Pedagogiek gaan studeren, maar het basisonderwijs heb ik nooit verlaten. Wel ben ik binnen het onderwijs ook andere rollen gaan vervullen. Momenteel werk ik als ib’er/kc’er met veel plezier op een jenaplanschool. In de dagelijkse praktijk richt ik me vooral op de brede ontwikkeling van de kinderen en zoek ik voortdurend de balans tussen pedagogiek en didactiek. Vanuit relatie naar prestatie! Ik doel dan zeker niet alleen op kwalificatie (lezen, schrijven, rekenen etc.). De bedoeling van onderwijs is vele malen breder. Ook socialisatie en persoonsvorming vormen belangrijke doeldomeinen voor het onderwijs.

Naast het onderwijs heb ik een passie voor kamerplanten. Hier zie ik ook wel een link met het onderwijs. Door te werken met planten kunnen kinderen bijvoorbeeld op het gebied van socialisering en persoonsvorming veel belangrijke levensvaardigheden leren. Denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheidsgevoel, geduld, eigenwaarde, het gevoel krijgen iets te hebben gepresteerd, leren zorg dragen voor, respect voor de natuur en zo meer.

Werken vanuit de relatie en het echt zien, luisteren naar en het leren kennen van de kinderen, hun ouders en de stamgroepleiders vind ik van wezenlijk belang.

Alles wat je aandacht geeft groeit!

Peter te Riele

Peter te Riele

Mijn hart klopt voor goed onderwijs en adequate opvoeding met als doel dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom probeer ik onderwijsprofessionals en ouders te inspireren om dat op een afgestemde wijze te doen. Ik geef les, ik publiceer, ik inspireer en ik doceer.

 

Ik zie altijd kansen, talenten, nieuwsgierigheid en mogelijkheden. Een belangrijke motor voor de ontwikkeling van leerkrachten, studenten, ouders, leerlingen. Als ik die aan de praat krijg, gaan hun ogen twinkelen... en die van mij ook. Met verlangen, zelfvertrouwen en zelfinzicht heb je de ingrediënten te pakken om iemand boven zichzelf uit te laten stijgen. Daar kun je elkaar geweldig bij helpen.

 

 

'Je gaat het pas zien als je het door hebt: met minder meer doen!'

NETWERK NETWERK NETWERK NETWERK NETWERK NETWERK NETWERK
Jeanette v. Oijen

Jeanette v. Oijen

Communiceren met beeld en ruimte 

Zowel pedagogisch als kunstzinnig opgeleid, combineer ik beide disciplines al jaren met veel plezier. Mijn werkgebied is de afdeling communicatie in een kinderopvang. Ik breng in beeld wat er zich in en rond de organisatie afspeelt en vertaal de visie van onze organisatie naar de inrichting van de ruimtes waar de kinderen spelen. 
Mijn streven is altijd een sfeervolle uitdagende ruimte creëren die steeds nieuwe onderzoeksvragen oproept en waar het prettig vertoeven is. Ik ben dus bekend met de ins en outs van de inrichting van hoeken bij VVE-programma’s, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 

 

En eenmaal klaar, ga ik gewoon verder... in mijn eigen atelier.

 

Nieuwsgierig? Ik ook naar jou!

Nanouk Teensma

Nanouk Teensma

Een jenaplanner in hart en nieren, dat ben ik. Dit is het onderwijs dat bij mij past door de creativiteit, de verbondenheid met ouders en kinderen en het werken vanuit en met de kinderen. Ik ben een echte bovenbouwer, die het heerlijk vindt om met de kinderen te sparren, ze creatief te laten denken. Ze te laten ontdekken en  verwonderen en vooral ze zichzelf te laten zijn binnen een gelukkige stamgroep.

Deze passie voor het jenaplanonderwijs geef ik vorm op de Antonius Abt in 's-Hertogenbosch, maar ook binnen de jenaplanvereniging bij NJPV Jong. Daarnaast geef ik graag workshops over jenaplanonderwijs,  wereldoriëntatie en taal. Dat is mijn grootste passie en die wil en kan ik op een inspirerende wijze overbrengen aan anderen.

 

‘Geniet van elke dag!’

Tessa Vugts

Tessa Vugts

De kracht van spel laten ervaren, dat is waar ik grote én kleine mensen graag bewust van maak.

Als jenaplan leerkracht heb ik veel ervaring opgedaan rondom dit thema. Toen ik op zoek ging naar een nieuwe uitdaging, vielen bij mij alle puzzelstukjes op hun plek toen ik van mijn hobby mijn werk ging maken. Ik train kinderen én leerkrachten nu vanuit de spelprincipes van het improvisatietheater. Door spelenderwijs met improvisatie bezig te zijn, ontwikkel je zoveel vaardigheden: communicatie, creativiteit, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. Vaardigheden die in een veranderende toekomst ontzettend belangrijk zijn.

Mijn trainingen zijn speels en praktisch, gelinkt aan de praktijk en aangepast aan de wensen van de school. Je gaat altijd met een rugzak vol nieuwe spelvormen terug naar je eigen klas. Spelen maar!

 

Play isn't  the enemy of learning, it is learning's partner. (Stuart Brown)

  • Blog
  • Agenda
  • E-Learning
  • Producten
HetKan!