Renske de Jong

JIJ DOET ERTOE

In april 2000 startte ik met werken in het basisonderwijs. Didactiek vind ik zeer belangrijk, maar de pedagogiek is altijd mijn vertrekpunt geweest. Na zeven jaar fulltime voor de groep te hebben gestaan, wilde ik meer, iets anders. Ik ben toen in deeltijd Pedagogiek gaan studeren, maar het basisonderwijs heb ik nooit verlaten. Wel ben ik binnen het onderwijs ook andere rollen gaan vervullen. Momenteel werk ik als ib’er/kc’er met veel plezier op een jenaplanschool. In de dagelijkse praktijk richt ik me vooral op de brede ontwikkeling van de kinderen en zoek ik voortdurend de balans tussen pedagogiek en didactiek. Vanuit relatie naar prestatie! Ik doel dan zeker niet alleen op kwalificatie (lezen, schrijven, rekenen etc.). De bedoeling van onderwijs is vele malen breder. Ook socialisatie en persoonsvorming vormen belangrijke doeldomeinen voor het onderwijs.

Naast het onderwijs heb ik een passie voor kamerplanten. Hier zie ik ook wel een link met het onderwijs. Door te werken met planten kunnen kinderen bijvoorbeeld op het gebied van socialisering en persoonsvorming veel belangrijke levensvaardigheden leren. Denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheidsgevoel, geduld, eigenwaarde, het gevoel krijgen iets te hebben gepresteerd, leren zorg dragen voor, respect voor de natuur en zo meer.

Werken vanuit de relatie en het echt zien, luisteren naar en het leren kennen van de kinderen, hun ouders en de stamgroepleiders vind ik van wezenlijk belang.

Alles wat je aandacht geeft groeit!

HetKan!