Tamara Schoonderwoerd

JIJ DOET ERTOE

Kinderen leren om te gaan met de onderlinge verschillen, van èlkaar leren en rekening houden met elkaar. Een fijne en veilige pedagogische sfeer creëren en dan samen verder ontwikkelen. Dat is waar onderwijs voor mij over gaat. Je kunt het niet alleen, je doet het samen. Als stamgroepleider heb ik mij de afgelopen 20 jaar ingezet om, samen met de stamgroep, steeds weer die veilige pedagogische sfeer te scheppen, waarbij de kinderen zichzelf mochten en konden zijn. Door samen te werken, te spelen, te vieren en gesprekken te voeren. Mijn kennis en ervaring wil ik graag delen en ik mag dat doen bij ‘Het Kan’.

HetKan!