Tom van den Berg

JIJ DOET ERTOE

Toen ik lang geleden mijn eerste stage ging lopen op een Jenaplanschool, wist ik niet wat ik daarvan kon verwachten. Al na mijn eerste dag was ik direct verkocht! Dit is hoe ik met kinderen wil werken. Vanuit verwondering, oprechte interesse en relatie met kind en ouder zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt tot een mens dat klaar is om de wereld in te gaan! 

Al snel werd ik stamgroepleider, na een tijdje intern begeleider en schoolleider! Nu als schoolbegeleider of interim kwaliteitscoördinator. Ik kan niet anders meer dan mensen stimuleren onderwijs vorm te geven waarbij je kijkt naar wat je kinderen echt gunt.

Ik vind het leuk om vanuit een analytische blik mee te kijken naar onderwijsinhoud op een school, ook vanuit de ogen van de IB’er of kwaliteitscoördinator. Hoe zorg je voor kwalitatief onderwijs, dat voldoet aan de eisen van de omgeving, zonder hetgeen je kinderen echt gunt,  aan de kant te schuiven. 

Naast dat alles is een ander belangrijk motto van mij ook: ‘PLEZIER!’ Zorgen dat we plezier houden in het vormgeven van ons onderwijs en zeker ook samen plezier maken op de werkvloer! Dat hoop ik naast de inhoud zeker ook te brengen in de trajecten die ik voor HetKan! verzorg op de scholen. 

HetKan!