Inspiratieboek, de ruimte als pedagoog

JIJ DOET ERTOE

Het kinderbrein maakt in zijn jonge jaren enorm veel verbindingen in de hersenen aan. Bij elk kind verloopt die ontwikkeling, dat verbinden, op een andere manier. Het aanbod zal daarom rijk en gevarieerd moeten zijn, zodat het bij alle fases van ontwikkeling aan kan sluiten. Veel mogelijkheden om uit te nodigen tot ontdekkingen en spel; een erkenning voor alle manieren van leren van kinderen. De inrichting van de groep start met een herkenbare basis, ook in de ogen van kinderen. Goed ingerichte basishoeken, met volop ruimte om te variëren en uit te breiden. Een basis die het spel steeds weer prikkelt. Een ruimte die in balans is, waar hoeken elkaar versterken. De inrichting van de hoeken kan steeds meekleuren met de actualiteiten en thema’s die leven in de groep. In spel zitten – ongemerkt voor kinderen – ontwikkeldoelen verstopt. Jij als groepsleider kent die doelen en zorgt voor aanbod op maat; voor ieder kind is in de hoek materiaal aanwezig dat past bij zijn/haar ontwikkeling.

uit: IK WIL SPELEN! Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen, Zutphen 2019, NJPV.

In dit boek (A4-formaat) vind je 50 pagina’s met foto’s om diverse ideeën te krijgen op welke wijze je een rijke basisinrichting kunt creëren en hoe je deze steeds weer mee kunt laten kleuren, samen met de kinderen.

 

hier te bestellen

HetKan!