Inspiratieboek voor de gelukkige klas

JIJ DOET ERTOE

DE GELUKKIGE KLAS BEGINT BIJ DE LEERKRACHT

Dit boek gaat over de gelukkige groep. Over het verlangen om als groepsleider het
verschil te kunnen maken voor de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn.

Dit boek gaat over het goed doen, ook in de ogen van het kind.
Met dit boek willen we laten zien hoe het zou kunnen, niet hoe het zou moeten. We hopen
dat onze verhalen en ervaringen anderen inspireren om te werken aan een gelukkige
groep. Want dat gunnen we ieder kind én iedere groepsleider. Een groep waarin iedereen
zich veilig voelt, waarin iedereen gezien wordt. Een groep die zich kenmerkt door
onderling respect en waar je opgevangen wordt als het even niet gaat. Zo’n groep is een
gelukkige groep.

 

Een boek geschreven door

Natasja de Kroon, 

Ingrid Nagtzaam

en Merlijn Wentzel

 

HetKan!