BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL BEREDENEERD AANBOD: HET KAN DIGITAAL
Terug naar HetKan digitaal.

Beredeneerd aanbod; HetKan! digitaal.
Een praktisch handvat om je aanbod zichtbaar te maken.

Binnen het onderwijs en de kinderopvang is afgesproken welke inhouden aangeboden moeten worden. Dit aanbod is vastgelegd in de inhoudslijnen, vormgegeven door de SLO. Deze bevatten de wettelijke kaders voor de kern van de inhouden. Ze laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen aan te bieden in de kinderopvang en het primair onderwijs. De wetgever geeft scholen en kinderopvang hiermee de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun aanbod.

 

 

Een goede groepsleider heeft kennis van de inhoudslijnen.

 

 

Wanneer je betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ontwikkelingsstimulering vormgeeft en in wilt spelen op de kinderen, vraagt dit veel deskundigheid van de groepsleider. Je kent de aanbodsdoelen zodat je ze direct kunt herkennen en toe kunt passen in betekenisvolle situaties.

HetKan! heeft dit digitale systeem ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Op een eenvoudige wijze kun jij een beredeneerd aanbod verzorgen voor alle leeftijden.

Je kunt dit systeem op verschillende manieren gebruiken. HetKan! ontwikkelde daartoe verschillende mogelijkheden die af te stemmen zijn op de wensen van de organisatie.

Klik hier voor een visueel overzicht van het instrument

                             

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

Bestel hier

HetKan!