HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL
Ontdek de digitale middelen van HetKan!

Stel dat kinderen geen vragen meer zouden stellen... Hoe stil, hoe levenloos, hoe fantasieloos zou onze wereld dan worden? Kinderen zijn van nature vaak nieuwsgierig en kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij steeds zouden bepalen wat kinderen zouden moeten leren, kan het zomaar gebeuren dat die kinderen zich niet meer geroepen voelen te vertellen wat hen bezighoudt en wat ze zouden willen leren. We zouden daarmee kinderen afleren zich te verwonderen! Wij willen graag de verwondering van kinderen in ere houden! Het is de motor van het leven zelf. Het is de manier waarop zij de wereld benaderen, de manier waarop ze er hun plek in bepalen, de manier waarop iedere nieuwe generatie de wereld weer een beetje bijstelt.

Ontdek nu ons digitaal systeem waarin scholen elkaar inspireren om de verwondering van kinderen in ere te houden!

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

Klik hier voor de demo van het door HetKan! ontwikkelde digitale instrument.

Breng jouw stamgroep in beeld,

Breng jouw school in beeld.

 

HetKan! heeft een instrument ontwikkeld wat is voortgekomen uit en onlosmakelijk verbonden is met het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven”. Dit boek is geschreven door Freek Velthausz en Hubert Winters in opdracht van de Nederlandse Jenaplanvereniging. HetKan! daagt je uit het gesprek aan te gaan over de ideale Jenaplanschool. Daarvoor is het bijvoorbeeld handig te onderzoeken hoe het nu in jouw groep en/of school is, wat jij zou willen, wat er in het boek per thema gezegd wordt, wat jij nog toe zou willen voegen of net iets anders vorm zou willen geven. Je kunt hiervoor dit digitale instrument gebruiken.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

Beredeneerd aanbod; HetKan! digitaal.
Een praktisch handvat om je aanbod zichtbaar te maken.

Binnen het onderwijs en de kinderopvang is afgesproken welke inhouden aangeboden moeten worden. Dit aanbod is vastgelegd in de inhoudslijnen, vormgegeven door de SLO. Deze bevatten de wettelijke kaders voor de kern van de inhouden. Ze laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen aan te bieden in de kinderopvang en het primair onderwijs. De wetgever geeft scholen en kinderopvang hiermee de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun aanbod.

 

 

Een goede groepsleider heeft kennis van de inhoudslijnen.

 

 

Wanneer je betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ontwikkelingsstimulering vormgeeft en in wilt spelen op de kinderen, vraagt dit veel deskundigheid van de groepsleider. Je kent de aanbodsdoelen zodat je ze direct kunt herkennen en toe kunt passen in betekenisvolle situaties.

HetKan! heeft dit digitale systeem ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Op een eenvoudige wijze kun jij een beredeneerd aanbod verzorgen voor alle leeftijden.

Je kunt dit systeem op verschillende manieren gebruiken. HetKan! ontwikkelde daartoe verschillende mogelijkheden die af te stemmen zijn op de wensen van de organisatie.

IK WIL SPELEN!  HetKan!

IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot.  Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren. Hiermee legt IWS een sterke basis voor het werken met of zelfs zonder een programma. De groepsleider doet ertoe!

Veel groepsleiders binnen de onderbouw en de kinderopvang hebben de wens op een kindgerichte wijze te mogen werken. De vraag daarbij is: hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe geven we dit vorm? IWS ondersteunt je hierin.

We gebruiken een uitdagend online programma met veel filmpjes. De filmpjes maken het programma inzichtelijk, maar doen meer dan dat. Door wekelijks een filmpje te bekijken ontstaat er tussen de trainingen door veel actie. 
E-learning ondersteunt de implementatie in de praktijk.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

 

Klik hier voor meer informatie over IK WIL SPELEN!

HetKan!