HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL HETKAN DIGITAAL
Ontdek de digitale middelen van HetKan!

Stel dat kinderen geen vragen meer zouden stellen... Hoe stil, hoe levenloos, hoe fantasieloos zou onze wereld dan worden? Kinderen zijn van nature vaak nieuwsgierig en kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij steeds zouden bepalen wat kinderen zouden moeten leren, kan het zomaar gebeuren dat die kinderen zich niet meer geroepen voelen te vertellen wat hen bezighoudt en wat ze zouden willen leren. We zouden daarmee kinderen afleren zich te verwonderen! Wij willen graag de verwondering van kinderen in ere houden! Het is de motor van het leven zelf. Het is de manier waarop zij de wereld benaderen, de manier waarop ze er hun plek in bepalen, de manier waarop iedere nieuwe generatie de wereld weer een beetje bijstelt.

Ontdek nu ons digitaal systeem waarin scholen elkaar inspireren om de verwondering van kinderen in ere te houden!

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

Klik hier voor de demo van het door HetKan! ontwikkelde digitale instrument.

Breng jouw stamgroep in beeld,

Breng jouw school in beeld.

 

HetKan! heeft een instrument ontwikkeld wat is voortgekomen uit en onlosmakelijk verbonden is met het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven”. Dit boek is geschreven door Freek Velthausz en Hubert Winters in opdracht van de Nederlandse Jenaplanvereniging. HetKan! daagt je uit het gesprek aan te gaan over de ideale Jenaplanschool. Daarvoor is het bijvoorbeeld handig te onderzoeken hoe het nu in jouw groep en/of school is, wat jij zou willen, wat er in het boek per thema gezegd wordt, wat jij nog toe zou willen voegen of net iets anders vorm zou willen geven. Je kunt hiervoor dit digitale instrument gebruiken.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

Beredeneerd aanbod; HetKan! digitaal.
ontwikkelingsstimulering vanuit het spel van kinderen

Binnen het onderwijs en de kinderopvang is afgesproken welke inhouden aangeboden moeten worden. Dit aanbod is vastgelegd in de inhoudslijnen, vormgegeven door de SLO. Deze bevatten de wettelijke kaders voor de kern van de inhouden. Ze laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen aan te bieden in de kinderopvang en het primair onderwijs. De wetgever geeft scholen en kinderopvang hiermee de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van hun aanbod.

Een goede groepsleider heeft kennis van de inhoudslijnen.

Wanneer je betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ontwikkelingsstimulering vormgeeft en in wilt spelen op de kinderen, vraagt dit veel deskundigheid van de groepsleider. Je kent de aanbodsdoelen zodat je ze direct kunt herkennen en toe kunt passen in betekenisvolle situaties.

HetKan! heeft dit digitale systeem ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Op een eenvoudige wijze kun jij een beredeneerd aanbod verzorgen voor alle leeftijden.

Je kunt dit systeem op verschillende manieren gebruiken. HetKan! ontwikkelde daartoe verschillende mogelijkheden die af te stemmen zijn op de wensen van de organisatie.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

 

Bestel hier

Volg jij bij HetKan! de opleiding 'Uitleggen, snap jij het?', dan heb jij toegang tot verschillende documenten die jou kunnen ondersteunen in je opleiding.

 

Deze opleiding gaat over datgene waar jij de hele dag mee bezig bent: de ontwikkelingsstimulering van ieder kind. Ons uitgangspunt bij alles wat we doen is eenvoudig: kinderen ontwikkelen zich het best als er sprake is van welbevinden en betrokkenheid. Gelukkige kinderen leren het meest!. Wanneer de ontwikkeling stagneert voelen kinderen zich doorgaans niet fijn. Binnen ons vak lijken we pedagogiek en didactiek te splitsen maar pedagogieken didactiek raken elkaar continu. De manier waarop jij je instructies verzorgt zegt alles over hoe jij over ‘leren en ontwikkelen’ denkt.
We gaan ons verdiepen in de wijze waarop jij ervoor kunt zorgen dat pedagogiek en didactiek hand in hand gaan. Met de kinderen voer je prachtige leergesprekken waarin zij samen leren en leren samenleven. Een opleiding die je nog bewuster maakt van hetgeen we de hele dag doen: de ontwikkeling van kinderen stimuleren, op een wijze die bij ieder kind past!

Klik hier om meer te weten te komen over de opleiding.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

 

Log in met je code om bij alle bestanden te komen.

Volg jij bij HetKan! de jenaplanopleiding?

Dan heb je toegang tot verschillende digitale documenten die jou kunnen ondersteunen in je opleiding. 

 

Deze opleiding is voor velen een mooie uitdaging. De jenaplanopleiding gaat namelijk over jou! Jij en jouw onderwijspraktijk staan centraal in deze jenaplanopleiding van HetKan!

 

De jenaplanopleiding gaat over:
het jenaplanconcept en
...de manier waarop jij tegen leren en ontwikkelen aankijkt.
...over de rol die jij wilt en kunt spelen in de ontwikkeling van kinderen.

Wat gun jij de kinderen in jouw groep?
Wat vind jij dat ze moeten en mogen ontwikkelen als ze bij jou op school zitten?
Hoe geef jij dat vorm en hoe kom je er achter of je bereikt wat je voor ogen hebt?
En tenslotte: wie ben jij?
Wie is die stamgroepleider die voor jouw groep staat, want jij doet er toe!

Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

 

Log in met je code om bij alle bestanden te komen.

IK WIL SPELEN! ZÓ kan het.

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. ZÓ maakt groepsleiders bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je kindgericht wil werken, past ZÓ bij jou!

ZÓ biedt een kindgerichte werkwijze waarbij:

 

  • Kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan alles wat er samen geregeld moet worden binnen de groep. Binnen ZÓ worden deze momenten als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen die zij tegenkomen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige personen
  • Kinderen mogen spelen en de groepsleiders weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
  • Kinderen leren samenleven doordat de groepsleiders zichzelf als positieve opvoeders laten zien
  • Het spel en de beleving van kinderen centraal staan (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

Veel groepsleiders binnen de onderbouw en de kinderopvang hebben de wens op een kindgerichte wijze te mogen werken. De vraag daarbij is: hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe geven we dit vorm? Het kan ZÓ!

We gebruiken een uitdagend online programma met veel voorbeeldfilmpjes. De filmpjes maken het programma inzichtelijk, maar doen meer mandaat. Door wekelijks een filmpje te bekijken ontstaat er tussen de trainingen door veel acties. 
E-learning ondersteunt de implementatie in de praktijk.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

 

Klik hier voor meer informatie over IK WIL SPELEN, ZO!

HetKan!