'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het basisonderwijs

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het basisonderwijs

 

Het traject IK WIL SPELEN! is volledig toegespitst op de praktijk van de onderbouw.
Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een traject voor jou.

 

IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 • Binnen het spel van de kinderen
 • Tijdens de alledaagse dingen
 • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
 • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
 • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

Lange tijd heeft het onderwijs aan het jonge kind te weinig aandacht gehad, terwijl de wijze waarop zij zich ontwikkelen om een hele vaardige leerkracht vraagt!

In dit traject stemmen wij samen met het onderbouwteam, de visie af. Wij verbinden hieraan direct de uitwerking naar de praktijk zodat iedereen de volgende dag vol inspiratie aan de slag kan!

De 10 Ankers van HetKan!

Om concreet aan de slag te kunnen gaan met de pedagogische en educatieve grondhouding van de leerkracht hanteert IWS! 10 ankers. Deze Ankers bieden een houvast om de gewenste grondhouding te verhelderen en binnen de organisatie bespreekbaar te maken/houden. 

 

 • Uitgaan van de drie pedagogen
 • Uitgaan van het competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren
 • Kennis over ontwikkeling
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Inspelen op kinderen
 • De verwondering in ere houden
 • Kijken achter gedrag

 

In IWS! rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren, versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. De leerkracht laat zich zien als positieve opvoeder waardoor kinderen de ruimte krijgen in de groep te leren samenleven. De leerkracht stimuleert de ontwikkeling van de kinderen zonder daarbij te dwingend aanwezig te zijn. Hiervoor heb je kennis nodig van deze ontwikkeling. Hoe meer je doorkrijgt hoe deze groeit in het spel en de alledaagse dingen, hoe beter je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Jij ontwikkelt kennis een vaardigheden waardoor je binnen het spel en op een betekenisvolle wijze kinderen kunt begeleiden in hun ontwikkeling. Je wordt een echte jonge-kind- specialist!

Klik hier voor de opleidingsbrochure: binnen het teamtraject bepalen we samen met jou de opzet.


Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
IK WIL SPELEN! aanbieden.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!