Maak van de werkperiode een uitdagende leeromgeving!

JIJ DOET ERTOE

DE WERKPERIODE GOED VORM GEVEN

In de werkperiode werken, spelen en spreken kinderen samen. Het is een langere periode waarin ze werken aan oefentaken voor taal en rekenen, bezig zijn met onderzoeken of het voorbereiden van andere activiteiten.

HetKan! onderzoekt met jou welke factoren een rol spelen bij de vormgeving van de werkperiode. We maken een analyse van wat werkt en waar de uitdagingen liggen. Samen pakken we de uitdagingen aan.

Enkele belangrijke factoren bij het vormgeven van een uitdagende werkperiode:

  • het denken in doelen
  • zelfstandig werkende kinderen die zelf verantwoordelijkheid nemen
  • kinderen die samen kunnen werken
  • leerkrachten en kinderen die samen beschikken over een goede administratie.
  • goede instructies: didactiek
  • de essenties geïntegreerd

Met en van elkaar leren

Wij van HetKan! gunnen kinderen dat ze enerzijds zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen werken en anderzijds hun talenten verder ontwikkelen en inzetten voor de groep. Het samen met en van elkaar leren is een belangrijk onderdeel van de werkperiode, want kinderen leren door zichzelf, de ander, de volwassene en de omgeving.
Dit is een grote uitdaging voor elke groep!

HetKan! helpt je om samen met de kinderen van de werkperiode een uitdagende leeromgeving te maken.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
De Werkperiode Goed Vorm Geven aanbieden.

 

BewarenBewaren

HetKan!