• Onderwijs in de praktijk

  Onderwijs en kinderopvang zijn gericht op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Je leert er vaardigheden voor het leven! Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden dus en hoe fijn is het als je ze op een goede manier kunt ontwikkelen.
  HetKan! houdt het niet bij theorie, wij gaan in dit aanbod aan de slag met de praktijk waarin jij als onderwijsprofessional elke dag werkt. We doen dit liefst samen met het hele team.

 • Vraag het de kinderen!

  Gelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, de leerkracht heeft daarin een belangrijke taak. Jij doet ertoe!
  Dit aanbod is een must voor elke leerkracht.

   

  Wil jij een pedagogische basishouding ontwikkelen waarbij kinderen alle ruimte krijgen zich vanuit welbevinden en betrokkenheid te ontwikkelen tot een persoon die verantwoordelijkheid neemt? Dan is Vraag het de kinderen echt iets voor jou!

 • Onderwijs-Essenties

  ondernemen - plannen - samenwerken – creëren - presenteren - reflecteren – verantwoordelijkheid-communiceren - zorgen voor - respecteren

  Onderwijsessenties: vaardigheden voor het leven. 

  Wat zie jij als de essentie van jouw onderwijs? Komen ze overeen met het bovenstaande lijstje, is dit wat je kinderen gunt te ontwikkelen?
  En hoe geef je kinderen de ruimte om deze essenties te ontwikkelen?

   

  HetKan! ondersteunt je bij het vormgeven van jouw onderwijs, zodanig dat de door jou gekozen onderwijsessenties er als vanzelfsprekend in verweven zitten.

 • W.O. en de verwondering van kinderen

  Thematisch werken in de praktijk

   

  Kerndoelen, cursussen, creatief denken, leerlijnen, onderwijs-essenties, executieve vaardigheden, coöperatief leren, leren leren, hoe werkt het brein, leren onderzoeken…
  Zie jij de bomen nog door het bos? Wij wel!

   

  Maak kennis met ons denkkader voor W.O. onderwijs, waarbij de verwondering  van de kinderen centraal staat en je nieuwsgierigheid in ere houdt of misschien wel weer opwekt.
  De onderzoekende houding van kinderen stimuleren is hierbij een belangrijk doel. Kan dat in de praktijk van alle dag? HetKan!

   

  Wil jij het thematisch werken inzetten, versterken of verbreden naar allerlei andere manieren waarmee je kinderen daadwerkelijk weet te prikkelen? Wil je hen cruciale vaardigheden leren en diverse manieren verkennen waarop je het geleerde samen met de kinderen zichtbaar kunt maken? Dan is het denkkader een prachtig handvat om hier samen in te duiken!


 • Betekenisvol onderwijs

  Als jij jouw kinderen een omgeving gunt waar betekenisvol leren vanuit welbevinden en betrokkenheid een belangrijk uitgangspunt is, dan is dit traject echt iets voor jou!

  HetKan! ontwikkelde de 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk betekenisvol onderwijs vorm te geven.

 • 'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het basisonderwijs

   

  Het traject IK WIL SPELEN! is volledig toegespitst op de praktijk van de onderbouw.
  Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een traject voor jou.

   

  IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

   

  Lange tijd heeft het onderwijs aan het jonge kind te weinig aandacht gehad, terwijl de wijze waarop zij zich ontwikkelen om een hele vaardige leerkracht vraagt!

  In dit traject stemmen wij samen met het onderbouwteam, de visie af. Wij verbinden hieraan direct de uitwerking naar de praktijk zodat iedereen de volgende dag vol inspiratie aan de slag kan!

 • De gelukkige groep

  Kijken achter gedrag als pedagogische vaardigheid.

  Het onderwijs is een opvoedsituatie en vraagt om een pedagogische grondhouding. Het kijken naar wat er achter het gedrag van kinderen zit, speelt daarin een grote rol. 
  Hoe doe je dat?
  En vooral: hoe doe je dat juist op de momenten dat het jou niet goed uit komt of wanneer je geraakt wordt?

   

  Deze rol van de leerkracht is een grote uitdaging!

   

  Met 'De gelukkige groep' nodigt HetKan! je uit direct aan de slag te gaan en te ontdekken hoe snel de sfeer in de groep kan veranderen omdat jij het verschil maakt.

 • Snap jij het? Werken aan een sterke didactische grondhouding.

  Veel leerkrachten ervaren een enorme druk van alle instructies die zij iedere dag verzorgen. 'Snap jij het?' helpt je om tot krachtige, goede en korte leergesprekken te komen. Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken met kinderen en blijft samen leren een belangrijke plaats houden? 'Snap jij het?' helpt het team ook om betekenisvol onderwijs voort te zetten en weer alle ruimte te bieden aan oriëntatie op jezelf en de wereld, muzische vorming en beweging. 

   

  De visie van de school klinkt door in de didactische grondhouding van de leerkracht. Zij kunnen niet zonder elkaar! Goede instructies verzorgen en leergesprekken voeren met kinderen waarbij je uitgaat van verschillen vraagt veel professionaliteit van de leerkracht. In het traject 'Snap jij het' verkennen we de diverse kenmerken van deze leergesprekken en welke rol de leerkracht hierin speelt. 

   

  Eén ding staat vast: jij doet ertoe!

   

  Wil jij jouw instructievaardigheden enorm versterken, dan is dit traject echt iets voor jou. Allerlei worstelingen komen aan bod en zo ga je aan de slag om opnieuw te ontdekken wat 'instructie geven' is waarbij ook alle ruimte is voor al het andere wat je kinderen gunt te ontwikkelen op school.


 • Maak van de werkperiode een uitdagende leeromgeving!

  In de werkperiode werken, spelen en spreken kinderen samen. Het is een langere periode waarin ze werken aan oefentaken voor taal en rekenen, bezig zijn met onderzoeken of het voorbereiden van andere activiteiten.

  HetKan! onderzoekt met jou welke factoren een rol spelen bij de vormgeving van de werkperiode. Door jarenlange ervaring in eigen praktijk en begeleiding van veel scholen kent HetKan! veel mogelijkheden om te werken aan deze factoren.

 • De ruimte als pedagoog

  Kinderen ontwikkelen zich door 3 pedagogen: het kind zelf, de volwassene en de ruimte. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Dat maakt het belangrijk ervoor te zorgen dat het lokaal een eigen gezicht heeft.
  De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Wanneer je de groep binnen komt, zie je direct wat er leeft!

  HetKan! kan jou inspireren om de omgeving en materialen in te zetten als een derde pedagoog. Een pedagoog die kinderen prikkelt om aan de slag te gaan.


 • Evalueren als motor voor het leren

  Ontwikkeling zichtbaar maken / rapportage

   

  Evalueren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Wát en dát je evalueert, is een belangrijk signaal naar de kinderen.

  HetKan! ontwikkelde samen met leerkrachten verschillende vormen van documenteren. Hoe maak je 'het leren zichtbaar' en hoe doe je dit samen met de kinderen.

 • Levend taalonderwijs

  Taal oefenen in betekenisvolle situaties. Dat is heel wat anders dan een les spelling of dictee. Het hele lokaal ademt taal! Taal hoeft geen ‘vak apart’ te zijn. Taal in de vorm van ‘levend onderwijs’ is zoveel leuker, maar vooral ook zoveel zinvoller.

  HetKan! ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze binnen het team. Een werkwijze die de benodigde vaardigheden van de leerkrachten ontwikkelt en waarborgt, zodat het ook praktisch werkbaar is.

 • Levend rekenonderwijs

  Zet de rekenbril op en maak jouw rekenonderwijs betekenisvol, levend, doelgericht, uitdagend en procesgericht. Leer hoe je tegelijkertijd zorgt voor de ruimte die nodig is voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen.

   

  HetKan! helpt je om kinderen te laten zien dat rekenen een uitdagende puzzel is waarin veel te ontdekken valt.

 • Jenaplan en Freinet

  Celestin Freinet en Peter Petersen hebben verschillende uitgangspunten voor onderwijs waarbij welbevinden en betrokkenheid vooraan staan. Zij vullen elkaar prachtig aan. Petersen sprak over een schoolwoonkamer, Freinet over een werkplaats. Beiden wilden dat onderwijs betekenisvol zou zijn en dat er geleerd werd in het echte leven.

  HetKan! is goed bekend met Jenaplan/Freinet en kan je meer vertellen over hun methodes en laten zien hoe je onderdelen van deze onderwijsmethodes zou kunnen gebruiken binnen jouw onderwijspraktijk.

 • Creatief denken

  Creatief denken is een onmisbare vaardigheid. Vaak wordt gedacht dat je creativiteit van nature bezit of niet. Dat is niet zo, het is een aan te leren vaardigheid. Onze wereld heeft creatieve probleemoplossers nodig! Binnen onderwijs willen we de verwondering van kinderen in ere houden. Creatief denken is een vaardigheid die leidt tot oplossingen, tot saamhorigheid, tot je kunnen verplaatsen in een ander waarmee het de verwondering voedt.

  HetKan! biedt een training die je een basis geeft om creatief en buiten de gebaande paden te denken. Ontdek het zelf en met de kinderen!

 • Leren leren

  ‘Hoe kun je nu leren leren als je nog niet weet wat leren is?’
  Het is fijn als je geniet van leren en het jezelf gunt om hobbels te nemen, zodat je groeit. Leren is een vaardigheid die het ene kind als vanzelfsprekend tegenkomt en ontwikkelt, maar voor een ander juist de grootste uitdaging is.

  HetKan! helpt je graag bij het verkennen en inzetten van technieken binnen jouw onderwijs waarbij kinderen het leren leren mogen leren.

 • Samen opvoeden

  Opvoeden doe je samen! Hoe fijn is het wanneer school en ouders van elkaar weten op welke wijze zij tegen opvoedkundige vraagstukken aankijken. Dit vraagt een basishouding van zowel ouders als leerkrachten.

  HetKan! biedt verschillende mogelijkheden aan ouders en teams om samen te werken een constructieve basishouding.

 • Leidinggeven aan een basisschool

  Het team als jouw groep

  De schoolleider speelt een belangrijke rol in de basisschool. Hij/zij kent de visie en het concept van de school en weet het team te stimuleren zonder te dwingend aanwezig te zijn. 

 • Zicht op ontwikkeling vanuit jouw visie.

  Jouw visie op kwaliteit.

  Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die sámen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

   

  Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een basisschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

   

  Hoe krijg je het als basisschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

   

  Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

 • De intern begeleider binnen de school, een belangrijke spil!

  De intern begeleider: een belangrijke spil in de basisschool!

   

  Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de visie, betekenisvol onderwijs waarbij kinderen alle ruimte krijgen: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

   

  De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs ook echt bereikt?

   

  Voor veel intern begeleiders een prachtuitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

   

 • Opleiding 'IK WIL SPELEN!' specialist jonge kind (module 1, uitgaan van de drie pedagogen)

  Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een opleiding voor jou.

  IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

   

  Lange tijd heeft het onderwijs aan het jonge kind te weinig aandacht gehad, terwijl de wijze waarop zij zich ontwikkelen om een hele vaardige leerkracht vraagt!

   

  Om concreet aan de slag te kunnen gaan met de pedagogische en educatieve grondhouding van de leerkracht hanteert IWS! 10 ankers. Deze Ankers bieden een houvast om de gewenste grondhouding te verhelderen en binnen de organisatie bespreekbaar te maken/houden. Deze 10 Ankers staan tijdens deze opleiding centraal.


 • Opleiding 'IK WIL SPELEN!' specialist jonge kind (module 2: kennis als basis)

   

  Wanneer je het jonge kind de ruimte wil geven zich te ontwikkelen op een wijze die het beste bij het kind past: tijdens het spel, vraagt dit veel van de leerkracht. Tijdens de opleiding ‘IK WIL SPELEN!’ module 1, heb je kennis gemaakt met de 10 Ankers. In module 2 gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je onderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren en kunt werken vanuit een beredeneerd aanbod.

HetKan!