• Opleiding 'IK WIL SPELEN!' specialist jonge kind (module 1, uitgaan van de drie pedagogen)

  Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een opleiding voor jou.

  IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

   

  Lange tijd heeft het onderwijs aan het jonge kind te weinig aandacht gehad, terwijl de wijze waarop zij zich ontwikkelen om een hele vaardige leerkracht vraagt!

   

  Om concreet aan de slag te kunnen gaan met de pedagogische en educatieve grondhouding van de leerkracht hanteert IWS! 10 ankers. Deze Ankers bieden een houvast om de gewenste grondhouding te verhelderen en binnen de organisatie bespreekbaar te maken/houden. Deze 10 Ankers staan tijdens deze opleiding centraal.


 • Opleiding 'IK WIL SPELEN!' specialist jonge kind (module 2: kennis als basis)

   

  Wanneer je het jonge kind de ruimte wil geven zich te ontwikkelen op een wijze die het beste bij het kind past: tijdens het spel, vraagt dit veel van de leerkracht. Tijdens de opleiding ‘IK WIL SPELEN!’ module 1, heb je kennis gemaakt met de 10 Ankers. In module 2 gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je onderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren en kunt werken vanuit een beredeneerd aanbod.

HetKan!