Vraag het de kinderen!

JIJ DOET ERTOE

VRAAG HET DE KINDEREN!

Werken aan een pedagogische grondhouding, afgestemd door de hele school.

 

Gelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, de leerkracht heeft daarin een belangrijke taak. Jij doet ertoe!

 

HetKan! ontwikkelde een praktische uitwerking van 'Vraag het de kinderen!' Je traint jezelf om samen met de kinderen verantwoording te nemen voor de gang van zaken in de groep als basis voor het zelfverantwoordelijk leren.

‘Vraag het de Kinderen’ leert je:

  • hoe je een doorgaande lijn m.b.t. de pedagogische grondhouding opbouwt
  • loslaten door alles anders vast te houden.
  • 'lui' lijken, maar het beslist niet zijn.

Het kind is de expert

Voor veel dilemma’s of ingewikkelde situaties, heb je als leerkracht altijd een expert bij de hand: het kind zelf. Zelf oplossingen bedenken en invoeren kan natuurlijk, maar maak de situatie bespreekbaar en je zult zien: kinderen hebben vaak goede, rechtvaardige en bruikbare oplossingen. Betrek ze dus. 'Vraag het de kinderen' stimuleert de betrokkenheid van de kinderen zonder dat het onderwijs een 'laissez fair' aanpak krijgt.

Samen verantwoordelijk voor de groep

Wanneer je als volwassene in de groep dingen ziet gebeuren, kun je hierop ook inspelen door het direct met de kinderen te bespreken. Zoek samen met hen naar mogelijkheden en antwoorden. De kinderen zullen zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de uitvoering.
Ze leren open zijn naar elkaar en elkaar op de hoogte houden. Dit beperkt zich niet tot één moment of incident, maar de hele dag door. Zo oefenen ze hun (deel)vaardigheden.

Het accent ligt in dit aanbod op het inoefenen van deze vaardigheden in de praktijk van alledag. Je ontwikkelt een doorgaande lijn door de hele school.

Zelfstandig als doel en middel

Zelfstandigheid is niet iets wat je van kinderen kunt verwachten: je moet ze ondersteunen in de ontwikkeling hiervan. Het is belangrijk ‘werken als proces’ te zien. Kinderen worden medeverantwoordelijk, leren plannen, kunnen initiatieven nemen. De groep ontwikkelt hierdoor een wijze van samenwerken die bestaat uit een duidelijke structuur en zeer productieve cultuur. Er is sprake van vrijheid zonder vrijblijvendheid. Dit traject gaat niet alleen over zelfstandigheid maar reikt verder, is diepgaander: het gaat om het serieus nemen van kinderen waardoor kinderen onder andere meer ruimte krijgen zelfverantwoordelijkheid en initiatief te tonen.

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
Vraag het de Kinderen! aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!