• Didactisch specialist op een Jenaplanschool

  Goed Jenaplanonderwijs vraagt om stamgroepleiders die veel kunnen. Wanneer je vanuit het Jenaplanconcept je onderwijs wil vormgeven, is het belangrijk binnen het team samen te bepalen welke didactische grondhouding hierbij past en welke vaardigheden, middelen, materialen en organisatievormen de kinderen en de stamgroepleider hierbij nodig hebben. 

   

  Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand!

   

  HetKan! ontwikkelde een traject specifiek voor teamleden binnen een jenaplanschool die een stimulerende rol binnen het team zou willen hebben in de rol van 'didactisch specialist op een Jenaplanschool'.

 • Leiding geven binnen een jenaplanschool: het team als stamgroep (RDO)

  Na deze module heeft de schoolleider een helder idee van de wijze waarop je leiding kunt geven binnen een Jenaplanschool op een wijze die past binnen het Jenaplanconcept. Tijdens de module verkent de schoolleider diverse leiderschapsmodellen die bruikbaar zijn om de lerende Jenaplanorganisatie te kunnen stimuleren.

   

  Hoe kun jij nog meer de schoolleider zijn die jij het team gunt?

   

 • Jenaplan en kwaliteit

  Zicht op ontwikkeling vanuit het Jenaplanconcept

  Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die sámen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

   

  Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een jenaplanschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

   

  Hoe krijg je het als jenaplanschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

   

  Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

 • Schoolleider, ken je concept! (RDO)

  Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en aan je RDO.

   

  Deze module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

   

 • De intern begeleider / kwaliteitscoördinator binnen de jenaplanschool

  De intern begeleider / kwaliteitscoördinator: een belangrijke spil in de jenaplanschool!

   

  Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de jenaplanvisie, betekenisvol onderwijs waarbij het stamgroepwerk alle ruimte krijgt: de intern begeleider / kwaliteitscoördinator is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

   

  De rol van de intern begeleider / kwaliteitscoördinator is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs, ook echt bereikt?

   

  Voor veel intern begeleiders / kwaliteitscoördinatoren een uitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

   

  Daarom verzorgen we een aanbod van 5 bijeenkomsten waarin we inspelen op wat jouw vragen zijn, uitwisseling mogelijk maken met andere professionals en je op weg helpen met onderdelen uit een passend aanbod. Naast deze bijeenkomsten bieden we ondersteuning op velerlei manieren.

   

HetKan!