• Leiding geven binnen een jenaplanschool

  Het team als stamgroep


  De schoolleider speelt een belangrijke rol in de jenaplanschool. Hij/zij kent het concept en weet het team te stimuleren zonder te dwingend aanwezig te zijn.

  HetKan! gaat graag met jou over jouw rol binnen de school in gesprek. Op die manier kun je -vaak in samenwerking met andere schoolleiders- op zoek naar jouw kracht, jouw valkuilen en jouw uitdagingen binnen het jenaplanonderwijs. Wij helpen en inspireren je daar graag bij.

 • Jenaplan en kwaliteit

  Zicht op ontwikkeling vanuit het Jenaplanconcept

  Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die sámen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

   

  Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een jenaplanschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

   

  Hoe krijg je het als jenaplanschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

   

  Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

 • Schoolleider, RDO module 1: 'Jenaplan kennen'.

  Modules RDO

  Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en aan je RDO.

   

  In het schooljaar 2022-2023 start de eerste module: 'Jenaplan kennen'.

  De eerste module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

   

  De module staat voor 40 punten en 72 uur: 5 studiedagen (40 uur), 32 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten).

   

  Data bijeenkomsten 2022-2023:

  Maandag 03-10-2022 studiedag

  Donderdag 24-11-2022 en vrijdag 25-11-2022 tweedaagse

  Woensdag 08-02-2023 studiedag

  Vrijdag 14-04-2022 studieochtend

   

  Schrijf je nu in voor deze module via de oranje inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

   

  Op vrijdagmiddag 20 mei wordt op Jenaplanschool de Brug in Utrecht en/of online een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit de NJPV. Geef je op voor deze bijeenkomst door contact met ons op te nemen. Zet hierbij of je voorkeur hebt voor 'live' of 'online'.

 • De intern begeleider binnen de jenaplanschool

  De intern begeleider: een belangrijke spil in de jenaplanschool!

   

  Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de jenaplanvisie, betekenisvol onderwijs waarbij het stamgroepwerk alle ruimte krijgt: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

   

  De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs, ook echt bereikt?

   

  Voor veel intern begeleiders een uitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

   

  Daarom verzorgen we een aanbod van 5 bijeenkomsten waarin we inspelen op wat jouw vragen zijn, uitwisseling mogelijk maken met andere professionals en je op weg helpen met onderdelen uit een passend aanbod. Naast deze bijeenkomsten bieden we ondersteuning op velerlei manieren.

   

 • Rustig leiderschap in stormachtige tijden

  Rustig leiderschap


  Natuurlijk moet je als leider een aantal technische vaardigheden beheersen, maar authentiek leiderschap gaat om de ontwikkeling van jouw eigen innerlijk kompas. Vanuit dit innerlijk kompas stuur je op intentie, niet op resultaat. Resultaat is een gevolg van de goede intentie van waaruit de professional handelt.


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

 • Alleen nog maar fantastische vergaderingen!

  Een goed opgezette vergader- en overlegstructuur is van enorm belang om nieuwe ontwikkelingen goed te implementeren. Onterecht veronderstellen we dat iedereen kan vergaderen. Niets is minder waar.

  Hoe breng je structuur aan in overleggen en -minstens zo belangrijk- hoe zorg je dat overleg effect oplevert en energie geeft.

 • Viz Your Biz of De kracht van beeld

  Iedereen kent de kracht van beeld. En toch blijven we hangen in woorden. Oeverloos veel praten, vergaderen, mailen en stukken produceren. Gelukkig kan dit anders met Viz Your Biz. 

  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

 • Zorgeloos het woord voeren

  Wil je zorgeloos en met plezier gaan presenteren?
  Feedback en feed forward van deelnemers echt organiseren? Dan is deze training voor jou!


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

   

 • Relight your Fire

  We rennen door. Werken door. Leven door. Heerlijk. Maar zonder afronding, zonder viering, wordt de cirkel nooit echt rond.
 Bij Relight Your Fire leer je weer opladen. Hoe je kunt afsluiten en afronden. Stilstaan en reflecteren. Voor jezelf, voor je team en ook voor de kinderen.


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

HetKan!