• Didactisch specialist op een Jenaplanschool

  Goed Jenaplanonderwijs vraagt om stamgroepleiders die veel kunnen. Wanneer je vanuit het Jenaplanconcept je onderwijs wil vormgeven, is het belangrijk binnen het team samen te bepalen welke didactische grondhouding hierbij past en welke vaardigheden, middelen, materialen en organisatievormen de kinderen en de stamgroepleider hierbij nodig hebben. 

   

  Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand!

   

  HetKan! ontwikkelde een traject specifiek voor teamleden binnen een jenaplanschool die een stimulerende rol binnen het team zou willen hebben in de rol van 'didactisch specialist op een Jenaplanschool'.

 • Opleiding Jenaplanspecialist

  De jenaplanspecialist speelt een belangrijke rol in de jenaplanschool. Deze specialist kent het concept en weet het team te stimuleren alle ontwikkelingen steeds weer op te pakken vanuit het gedachtegoed van het jenaplanconcept.

   

  Ken je concept en weet het team te begeleiden op een wijze die past bij het concept!

   

  HetKan! ontwikkelde een traject specifiek voor  de Jenaplanspecialist zodat zij samen met het team de jenaplankwaliteit kan bewaken en initieren. 

 • Leiding geven binnen een jenaplanschool

  Het team als stamgroep


  De schoolleider speelt een belangrijke rol in de jenaplanschool. Hij/zij kent het concept en weet het team te stimuleren zonder te dwingend aanwezig te zijn.

  HetKan! gaat graag met jou over jouw rol binnen de school in gesprek. Op die manier kun je -vaak in samenwerking met andere schoolleiders- op zoek naar jouw kracht, jouw valkuilen en jouw uitdagingen binnen het jenaplanonderwijs. Wij helpen en inspireren je daar graag bij.

 • Jenaplan en kwaliteit

  Zicht op ontwikkeling vanuit het Jenaplanconcept

  Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die sámen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

   

  Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een jenaplanschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

   

  Hoe krijg je het als jenaplanschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

   

  Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

 • Schoolleider, RDO module's

  Modules RDO

  Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en aan je RDO.

   

  De module: 'Jenaplan kennen'.

   

  Deze module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

   

  De module staat voor 65 punten en 112 uur: 5 studiedagen (40 uur), 32 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten).

   

  Data bijeenkomsten 2023-2024:

  • Maandag 09-10-2023 studiedag, 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Donderdag 23-11-2022 en vrijdag 24-11-2022 tweedaagse 09.15-16.00
  • Woensdag 07-02-2024 studiedag 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Vrijdag 19-04-2024 studieochtend 09.15-12.30: inloop vanaf 09.00 uur

   

  Schrijf je nu in voor deze module via de NJPV

   

  De module: 'Het team als stamgroep'.

  Na deze module heb je een helder idee van hoe je leiding kunt geven binnen je Jenaplanschool op een wijze die past binnen het concept. Tijdens de module verken je diverse modellen die bruikbaar zijn om de lerende organisatie te kunnen stimuleren. Je hebt de structuur van de school in beeld en weet wat je te doen staat om de cultuur neer te zetten die je voor ogen hebt.

   

  Data bijeenkomsten 2023-2024:

  • Maandag 02-10-2023 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Donderdag 30-11 en vrij 01-12 2023 tweedaagse 09.15-16.00
  • Donderdag 29-02-2024 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Vrijdag 05-04 2024 studieochtend 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

   

   

 • De intern begeleider binnen de jenaplanschool

  De intern begeleider: een belangrijke spil in de jenaplanschool!

   

  Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de jenaplanvisie, betekenisvol onderwijs waarbij het stamgroepwerk alle ruimte krijgt: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

   

  De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs, ook echt bereikt?

   

  Voor veel intern begeleiders een uitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

   

  Daarom verzorgen we een aanbod van 5 bijeenkomsten waarin we inspelen op wat jouw vragen zijn, uitwisseling mogelijk maken met andere professionals en je op weg helpen met onderdelen uit een passend aanbod. Naast deze bijeenkomsten bieden we ondersteuning op velerlei manieren.

   

 • Rustig leiderschap in stormachtige tijden

  Rustig leiderschap


  Natuurlijk moet je als leider een aantal technische vaardigheden beheersen, maar authentiek leiderschap gaat om de ontwikkeling van jouw eigen innerlijk kompas. Vanuit dit innerlijk kompas stuur je op intentie, niet op resultaat. Resultaat is een gevolg van de goede intentie van waaruit de professional handelt.


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

 • Alleen nog maar fantastische vergaderingen!

  Een goed opgezette vergader- en overlegstructuur is van enorm belang om nieuwe ontwikkelingen goed te implementeren. Onterecht veronderstellen we dat iedereen kan vergaderen. Niets is minder waar.

  Hoe breng je structuur aan in overleggen en -minstens zo belangrijk- hoe zorg je dat overleg effect oplevert en energie geeft.

 • Viz Your Biz of De kracht van beeld

  Iedereen kent de kracht van beeld. En toch blijven we hangen in woorden. Oeverloos veel praten, vergaderen, mailen en stukken produceren. Gelukkig kan dit anders met Viz Your Biz. 

  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

 • Zorgeloos het woord voeren

  Wil je zorgeloos en met plezier gaan presenteren?
  Feedback en feed forward van deelnemers echt organiseren? Dan is deze training voor jou!


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

   

 • Relight your Fire

  We rennen door. Werken door. Leven door. Heerlijk. Maar zonder afronding, zonder viering, wordt de cirkel nooit echt rond.
 Bij Relight Your Fire leer je weer opladen. Hoe je kunt afsluiten en afronden. Stilstaan en reflecteren. Voor jezelf, voor je team en ook voor de kinderen.


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

HetKan!