'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het jenaplanconcept (module 2, kennis als basis)

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het jenaplanconcept (module 2, kennis als basis)

 

 

Tijdens de opleiding 'IK WIL SPELEN!, het jonge kind binnen het jenaplanconcept, module 1' heb je kennis gemaakt met jenaplanonderwijs in de onderbouw. In deze vervolgopleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren en kunt werken vanuit een beredeneerd aanbod.

 

Kinderen ontwikkelen zich:

 • binnen het spel
 • binnen de alledaagse dingen
 • betekenisvol
 • vanuit hun verwondering
 • programma: doelgericht en didactisch

 

Wij gunnen kinderen dat ze zich vanuit hun eigen spel, beleving, tempo en de alledaagse dingen mogen ontwikkelen. En dat jij als professional daarbinnen de ontwikkeling van kinderen stimuleert, zonder dwingend aanwezig te zijn. Hiervoor heb je kennis nodig van deze ontwikkeling. Hoe meer je doorkrijgt hoe deze groeit in het spel en de alledaagse dingen, hoe beter je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. De kennis geeft je rust en vertrouwen. Tijdens deze verdiepingsopleiding ontwikkel jij een werkwijze waardoor deze kennis groeit, je weet op welke wijze je dit binnen het spel van de kinderen kunt stimuleren en op welke wijze je binnen jouw werkwijze uit kunt gaan van verschillen tussen kinderen. Jij ontwikkelt kennis een vaardigheden waardoor je binnen het spel en op een betekenisvolle wijze kinderen kunt begeleiden in hun ontwikkeling.

Resultaat en studiebelasting

Aan het einde van deze opleiding heb jij een werkwijze ontwikkeld waarmee jij zelf veel kennis ontwikkelt en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Je laat zien op welke wijze je dit daadwerkelijk vormgeeft en kunt dit toelichten in woord en beeld.

De studiebelasting varieert per deelnemer, afhankelijk van het instapniveau. Wij gaan uit van ca. 77  uur bestaande uit 7 bijeenkomsten van 3 contacturen en gemiddeld 8 uur studietijd rondom elke bijeenkomst, gedurende 1 schooljaar.

De praktijkopdrachten kunnen op de werkvloer worden uitgevoerd.

Doelgroep

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau afgerond.

Studieprogramma

Binnen het studieprogramma staan de volgende thema's centraal:

 • IK WIL SPELEN!
 • de diverse ontwikkelingsgebieden
 • jouw nieuwsgierigheid 
 • spelenderwijs, betekenisvol, alledaagse dingen
 • ontwikkelingsstimulering zonder te dwingend aanwezig te zijn
 • hoge verwachtingen
 • uitgaan van verschillen
 • methodieken en didactiek

 

Van jou als stamgroepleider  wordt verwacht dat je in staat bent om je visie onder woorden te brengen en om deze handen en voeten te geven in de praktijk. Elke keuze die je maakt, wil je kunnen verantwoorden vanuit je visie, je gedeelde schoolcultuur en vanuit dat wat jij bij de kinderen ziet gebeuren. Als je je bewuster wordt van je eigen uitgangspunten en hoe jij die vormgeeft in de onderwijspraktijk van alle dag, weet je ook hoe je over jouw werk en jouw groep kunt praten met ouders, collega’s, inspectie enzovoort. Zo ondersteunt je visie je handelen, en omgekeerd. De opleiding Kindgericht werken in de onderbouw in de praktijk, helpt je handelen te verantwoorden vanuit de 10 Ankers.

De opzet van de opleiding wordt afgestemd op de werkwijze van de deelnemers. Aan het begin van de opleiding wordt de werkwijze gepresenteerd en afgestemd op de ontwikkelingsvraag vanuit de participerende deelnemers. Wil je meer weten over deze opleiding, neem contact met ons op.

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze opleiding vormgeeft, of heb je vragen over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!