Het jenaplanconcept in de praktijk

JIJ DOET ERTOE

HET JENAPLANCONCEPT IN DE PRAKTIJK

Om het jenaplanconcept uit te leggen en de kwaliteit te bewaken kennen we veel documenten:
basisprincipes, kwaliteitskenmerken, kernkwaliteiten en jenaplanessenties.
Wat is de onderlinge relatie en hoe breng je het in de praktijk?

Jenaplankernkwaliteiten en basisprincipes

Wat is de relatie tussen de basisprincipes-kwaliteitskenmerken-kernkwaliteiten jenaplan en de jenaplanessenties? 


De basisprincipes vormen de waarden van het jenaplanonderwijs, die vervolgens samen te vatten zijn in de zogenaamde kwaliteitskenmerken. Op waardenniveau moet een jenaplanschool daaraan te herkennen zijn. 
Op concreet niveau vormen de jenaplankernkwaliteiten op hoofdlijnen de concretisering van de basisprincipes en zijn mede verheven tot erkenningscriterium voor een erkende jenaplanschool (net als de basisprincipes). Elke erkende jenaplanschool heeft zich gecommitteerd om de jenaplankernkwaliteiten vervolgens op schoolniveau verder te concretiseren. Daar is b.v. een NJPV digitaal instrument voor: zelfevaluatie jenaplankernkwaliteiten. 
Uit een studie tussen jenaplan en freinetonderwijs zijn 7 essenties naar vormen gekomen, die in beide concepten te vinden zijn. 
Op basis hiervan zijn 7 jenaplanessenties vastgesteld, die opgenomen zijn in het vernieuwde opleidingsplan voor de post HBO opleiding jenaplanonderwijs. Je kunt ze opvatten als extra opbrengst voor een jenaplanschool.
Bron tekst: NJPV


Jenaplan, HetKan!

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Het Jenaplanconcept in de Praktijk aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!