Het jenaplanconcept in de praktijk

JIJ DOET ERTOE

HET JENAPLANCONCEPT IN DE PRAKTIJK

Jenaplan is een sterk pedagogisch concept. Het vraagt om een sterke stamgroepleider die veel weet en veel kan.

 

HetKan! verzorgt teamtrajecten waarbij ingestoken wordt op 3 belangrijke bouwstenen die helpen het concept in de praktijk te brengen. Aan de hand van deze bouwstenen zal het gehele team werken aan het optimaliseren van hun jenaplanonderwijs. Parallel aan de diverse inhouden loopt er een teamproces waarin helder wordt op welke wijze het team interventies doorloopt en borgt.

 

Drie belangrijke bouwstenen:

  1. Vraag het de kinderen:
    binnen dit traject neemt het team de pedagogische basishouding onder de loep van de stamgroepleiders en zorgt dat hierin een eenduidige lijn ontwikkeld wordt door de gehele school.
  2. Snap jij het?:
    Jenaplan is een sterk pedagogisch concept. HetKan! is echter van mening dat het ook een sterk didactisch concept is: de pedagogiek en didactiek gaan hand in hand! Een stamgroepleider die uit wil gaan van verschillen, veel verschillende instructies geeft in kleinere groepen en die betekenisvol onderwijs wil vormgeven, moet sterk didactisch onderlegd zijn. HetKan! heeft een kwaliteitskaart als handvat ontwikkeld waarop 10 kenmerken staan van de didactische grondhouding van de stamgroepleider binnen de jenaplanschool.
  3. De verwondering in ere houden: op een jenaplanschool is w.o. het hart van het onderwijs! Kinderen kunnen het geleerde toepassen in allerlei onderzoeken naar dingen waar ze zelf nieuwsgierig naar zijn. Ook dit vraagt om een doordachte werkwijze waarbij vraag en aanbod afgestemd worden door kinderen enerzijds te prikkelen en gedegen vaardigheden te laten ontwikkelen en anderzijds in alles de verwondering van de kinderen als uitgangspunt te nemen. Het vergaren van kennis is daarbij belangrijk. En alles wat we leren en ontdekken maken we zichtbaar.

 

Jenaplan, HetKan!

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Het Jenaplanconcept in de Praktijk aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!