Vraag het de kinderen! Kinderparticipatie binnen de BSO.

JIJ DOET ERTOE

VRAAG HET DE KINDEREN! KINDERPARTICIPATIE BINNEN DE BSO

 

Kinderparticipatie binnen de BSO betekent dat je kinderen betrekt bij het aanbod en de organisatie binnen de groep. Denk daarbij aan de inrichting van de ruimtes, het aanschaffen van speelgoed en de organisatie van activiteiten. Laat kinderen aan het woord, stimuleer iedereen om een mening te vormen en ervoor uit te komen.

 

Kinderen de ruimte geven betekent niet dat je als groepsleider niets aan zou mogen dragen. Je hebt juist als taak om de wereld en mogelijkheden van kinderen te verbreden. HetKan! helpt jou kinderen daadwerkelijk te betrekken zodat jij in staat bent om samen met hen een goed passend aanbod te verzorgen. Vraag het de kinderen!

Kinderparticipatie is een mentaliteit, geen activiteit

Pedagoog Micha de Winter schrijft:
Participatie is een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheden.
Op een speelse manier en in discussie met anderen een eigen stelling innemen, is van belang voor de sociale, emotionele en morele ontwikkeling van een kind. Kinderopvang is een plaats waar kinderen kunnen spelen, samenzijn met anderen en zichzelf kunnen ontdekken. In ons land denken we constant na over de kwaliteit van de opvang. In een pedagogisch plan laten we zien waar we voor staan en via een tevredenheidsonderzoek checken we of we ook doen wat we zeggen. Opvallend hierbij is dat we enkel de ouders vragen stellen. Waarom niet de kinderen aan het woord laten en hen stimuleren om hun mening te vormen en ervoor uit te komen. 

 

Kinderparticipatie is een mentaliteit en geen activiteit. Het is een rode draad in de omgang met kinderen. Kinderparticipatie heeft tot doel dat kinderen medezeggenschap hebben bij zaken die hen direct en indirect aangaan.

Implementeer kinderparticipatie met Vraag Het De Kinderen

Het traject Vraag Het De Kinderen is een middel om als organisatie tot deze doorgaande lijn binnen het kindcentrum te komen. De wijze waarop je dit met elkaar organiseert vraagt om een doordachte werkwijze door het gehele kindcentrum.

Met het team ontwikkel je een doorgaande lijn voor de hele BSO (en het kindcentrum). Wanneer je kinderen daadwerkelijk zelfstandigheid gunt en laat participeren, kun je er niet meer omheen ook voor dit proces eenduidige afspraken te maken. Je zult soms hetgeen je gewend bent en zelf fijn vindt, op een andere wijze vorm moeten gaan geven, om daarmee de zelfstandigheid en betrokkenheid van de kinderen te kunnen bevorderen.


Voor het team betekent dit samen -op heel concreet niveau- de werkwijze in de groepen bespreken en afstemmen. Samen gaan jullie een handleiding schrijven. Daarin spreken jullie af welke basishouding kinderen de kans geeft deze zelfstandigheid samen met de andere kinderen te ontwikkelen.
Al schrijvende wordt steeds helderder hoe de pedagogische basishouding die van elke groepsleider verwacht wordt eruitziet.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
Vraag Het de Kinderen, Kinderparticipatie binnen de BSO aanbieden.


BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!