• Jenaplan divers

  Werken in het jenaplanonderwijs vraagt om gerichte professionalisering.
  Je kunt in het jenaplanconcept geïntroduceerd worden, het verkennen of erin opgeleid worden. Of je zoekt verbreding van bestaande kennis en wil samen met je collega’s je jenaplanonderwijs (verder) ontwikkelen.


  HetKan! biedt professionalisering voor zeer uiteenlopende jenaplanthema’s.

 • Jenaplan goed-beter-best

  HetKan! daagt je uit het gesprek aan te gaan over de ideale jenaplanschool. We doen dat aan de hand van het instrument dat HetKan! hiervoor ontwikkelde. Met dit digitaal instrument onderzoek je hoe het jenaplanconcept in jouw groep en/of school werkt.
  Wat zou jij willen ontwikkelen en wat wordt daarover gezegd in het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven?
  Wat zou jij toe willen voegen of anders vorm willen geven?
  Elke opmerking gaat vergezeld met de vragen: Waarom zou je dat willen? Welk doel dient het?

 • Het jenaplanconcept in de praktijk

  Om het jenaplanconcept uit te leggen en de kwaliteit te bewaken kennen we veel documenten:
  basisprincipes, kwaliteitskenmerken, kernkwaliteiten en jenaplanessenties.
  Wat is de onderlinge relatie en hoe breng je het in de praktijk?


  Door jarenlange ervaring in eigen praktijk en begeleiding van veel jenaplanscholen kent HetKan! veel mogelijkheden om het concept te vertalen naar de praktijk.
  Samen met HetKan! kijk je naar het ontstaan en de achtergronden van jenaplan. Aan de hand van uiteenlopende voorbeelden maken we een analyse van ontwikkelingswensen van het team en komen zo tot een concreet plan van aanpak.


  Het steeds blijven pendelen tussen visie en vormgeving is een belangrijke basis binnen de professionalisering van HetKan!

 • De essenties van Jenaplan & Freinet

  ondernemen - plannen - samenwerken - creëren - presenteren - reflecteren – verantwoordelijkheid

  Jenaplan- en Freinetscholen hebben deze essenties uitgewerkt.
  Wat zie jij als de essentie van onderwijs?
  Hoe geef je kinderen de ruimte om deze essenties te ontwikkelen?


  HetKan! ondersteunt je bij het vormgeven van jouw onderwijs, zodat deze essenties er als vanzelfsprekend in verweven zitten.

 • Vraag het de kinderen!

  Gelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, de stamgroepleider heeft daarin een belangrijke taak. Jij doet ertoe!
  Dit aanbod is een must voor elke stamgroepleider.


  Wil jij een pedagogische basishouding ontwikkelen om volgens het jenaplanconcept te werken en kinderen alle ruimte geven zich vanuit welbevinden en betrokkenheid te ontwikkelen? Dan is Vraag het de kinderen echt iets voor jou!

 • IK WIL SPELEN! het jonge kind binnen het jenaplanconcept

  Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit iets voor jou.

  IK WIL SPELEN! het jonge kind binnen het jenaplanconcept.

   

  Anite en Ingrid schreven het boek 'IK WIL SPELEN!' Het eerste boek wat geschreven is over het jonge kind binnen het jenaplanconcept.

   

  HetKan! ontwikkelde 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk 'IK WIL SPELEN' vorm te geven.
  Jenaplan met het jonge kind, HetKan!

 • W.O. en de verwondering van kinderen in ere houden

  stamgroepwerk in de praktijk


  Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs! Stamgroepwerk gaat uit van de verwondering van het kind! Een goede stamgroepleider lijkt lui!
  Jenaplanessenties, 21st-century-skills, kerndoelen, cursussen, creatief denken, leerlijnen, meervoudige intelligentie, coöperatief leren, leren leren, hoe werkt het brein, leren onderzoeken…

  Zie jij de bomen nog door het bos? Wij wel!
  Maak kennis met ons denkkader voor Jenaplanonderwijs. Hierdoor is het stamgroepwerk het hart van het onderwijs en weet jij op welke wijze je dat kunt bereiken. Jenaplan W.O., HetKan!

 • De gelukkige stamgroep

  Kijken achter gedrag als pedagogische vaardigheid


  Een pedagogisch concept vraagt om een pedagogische basishouding. Het kijken naar wat er achter het gedrag van kinderen zit, speelt daarin een grote rol. 
  Hoe doe je dat? En vooral: hoe doe je dat juist op de momenten dat het jou niet goed uit komt of wanneer je geraakt wordt? Deze rol van de stamgroepleider is een grote uitdaging!


  Met De Gelukkige Stamgroep... nodigt HetKan! je uit direct aan de slag te gaan en te ontdekken hoe snel de sfeer in de groep verandert omdat jij het verschil maakt.

 • Snap jij het? een didactische jenaplangrondhouding.

  Veel stamgroepleiders ervaren een enorme druk van alle instructies die zij iedere dag verzorgen. 'Snap jij het?' helpt je om tot krachtige, goede en korte leergesprekken te komen. Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken met kinderen en blijft samen leren een belangrijke plaats houden? Snap jij het helpt het team betekenisvol onderwijs voort te zetten en weer alle ruimte te bieden aan stamgroepwerk. 

  Jenaplan is een pedagogisch concept. De pedagogiek klinkt door in de didactische grondhouding van de stamgroepleider. Zij kunnen niet zonder elkaar! Goede leergesprekken voeren met kinderen in een heterogene groep vraagt veel professionaliteit van de stamgroepleider. In het traject 'Snap jij het' verkennen we de diverse kenmerken van deze leergesprekken en welke rol de stamgroepleider hierin speelt. 

   

  Eén ding staat vast: jij doet ertoe!

   

  Wil jij 'luier' lijken en de kinderen activeren? Dan is dit aanbod echt iets voor jou! Alle bekende worstelingen komen aan bod en zo ga je, samen met je collega's, aan de slag om opnieuw te ontdekken wat 'instructie geven' is waarbij alle ruimte is voor stamgroepwerk.


 • Maak van de blokperiode een uitdagende leeromgeving!

  In de blokperiode werken, spelen en spreken kinderen samen. Het is een langere periode waarin ze werken aan oefentaken voor taal en rekenen, bezig zijn met stamgroepwerk of voorbereiden van de klassenvergadering of weeksluiting.

  HetKan! onderzoekt met jou welke factoren een rol spelen bij de vormgeving van de blokperiode. Door jarenlange ervaring in eigen praktijk en begeleiding van veel jenaplanscholen kent HetKan! veel mogelijkheden om te werken aan deze factoren.

 • Levend taalonderwijs

  Het hele lokaal ademt taal! Taal oefenen in betekenisvolle situaties. Dat is heel wat anders dan een les spelling of dictee. Taal hoeft geen ‘vak apart’ te zijn. Taal in de vorm van ‘levend onderwijs’ is zoveel leuker, maar vooral ook zoveel zinvoller.

   

  HetKan! ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze binnen het team. Een werkwijze die de benodigde vaardigheden van de stamgroepleiders ontwikkelt en waarborgt, zodat het ook praktisch werkbaar is.

 • Levend rekenonderwijs

  Zet de rekenbril op en maak jouw rekenonderwijs betekenisvol, levend, doelgericht, uitdagend en procesgericht. Leer hoe je tegelijkertijd zorgt voor de ruimte die nodig is voor het ontwikkelen van de jenaplanessenties.


  HetKan! helpt je om kinderen te laten zien dat rekenen een uitdagende puzzel is waarin veel te ontdekken valt.

 • Freinet-technieken

  Celestin Freinet en Peter Petersen (jenaplan) hebben verschillende uitgangspunten, maar vullen elkaar daardoor juist prachtig aan. Petersen sprak over een schoolwoonkamer, Freinet over een werkplaats. Beiden wilden dat onderwijs betekenisvol zou zijn en dat er geleerd werd in het echte leven.

  HetKan! onderstreept dit volledig en leert je de Freinettechnieken kennen en inzetten.

 • De ruimte als pedagoog

  Petersen spreekt over de pedagogie van de ruimte en hoe er een wisselwerking is tussen de ruimte en de kinderen. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds.
  Dat maakt het belangrijk ervoor te zorgen dat de schoolwoonkamer een eigen gezicht heeft. De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Wanneer je de stamgroep binnen komt, zie je direct wat er leeft!


  HetKan! inspireert jou om de omgeving en materialen in te zetten als een derde pedagoog. Een pedagoog die kinderen prikkelt om aan de slag te gaan.

 • Rapportage

  Evalueren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Wát en dát je evalueert, is een belangrijk signaal naar de kinderen. Hoe maak je 'het leren zichtbaar' en hoe doe je dit samen met de kinderen?


  HetKan! ontwikkelde samen met stamgroepleiders verschillende vormen van documenteren. 

 • Creatief denken

  Creatief denken is een onmisbare vaardigheid. Vaak wordt gedacht dat je creativiteit van nature bezit of niet. Dat is niet zo, het is een aan te leren vaardigheid. Onze wereld heeft creatieve probleemoplossers nodig! Binnen jenaplanonderwijs willen we de verwondering van kinderen in ere houden. Creatief denken is een vaardigheid die leidt tot oplossingen, tot saamhorigheid, tot je kunnen verplaatsen in een ander waarmee het de verwondering voedt.


  HetKan! biedt een training die je een basis geeft om creatief en buiten de gebaande paden te denken. Ontdek het zelf en met de kinderen!

 • Leren leren

  Hoe kun je nu leren leren als je nog niet weet wat leren is? 
  Het is fijn als je geniet van leren en het jezelf gunt om hobbels te nemen, zodat je groeit. Leren is een vaardigheid die het ene kind als vanzelfsprekend tegenkomt en ontwikkelt, maar voor een ander juist de grootste uitdaging is.


  HetKan! helpt je graag bij het verkennen en inzetten van technieken binnen jouw onderwijs waarbij kinderen het leren leren mogen leren.

 • Samen opvoeden

  Opvoeden doe je samen! Hoe fijn is het wanneer school en ouders van elkaar weten op welke wijze zij tegen opvoedkundige vraagstukken aankijken. Dit vraagt een basishouding van zowel ouders als stamgroepleiders.


  HetKan! biedt verschillende mogelijkheden aan ouders en teams om samen te werken een constructieve basishouding.

 • Schoolleider, RDO module's

  Modules RDO

  Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en aan je RDO.

   

  De module: 'Jenaplan kennen'.

   

  Deze module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

   

  De module staat voor 65 punten en 112 uur: 5 studiedagen (40 uur), 32 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten).

   

  Data bijeenkomsten 2023-2024:

  • Maandag 09-10-2023 studiedag, 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Donderdag 23-11-2022 en vrijdag 24-11-2022 tweedaagse 09.15-16.00
  • Woensdag 07-02-2024 studiedag 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Vrijdag 19-04-2024 studieochtend 09.15-12.30: inloop vanaf 09.00 uur

   

  Schrijf je nu in voor deze module via de NJPV

   

  De module: 'Het team als stamgroep'.

  Na deze module heb je een helder idee van hoe je leiding kunt geven binnen je Jenaplanschool op een wijze die past binnen het concept. Tijdens de module verken je diverse modellen die bruikbaar zijn om de lerende organisatie te kunnen stimuleren. Je hebt de structuur van de school in beeld en weet wat je te doen staat om de cultuur neer te zetten die je voor ogen hebt.

   

  Data bijeenkomsten 2023-2024:

  • Maandag 02-10-2023 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Donderdag 30-11 en vrij 01-12 2023 tweedaagse 09.15-16.00
  • Donderdag 29-02-2024 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur
  • Vrijdag 05-04 2024 studieochtend 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

   

   

HetKan!