Didactisch specialist op een Jenaplanschool

JIJ DOET ERTOE

Didactisch specialist op een Jenaplanschool: ondersteuning van stamgroepleiders uit jouw team om de didactiek vorm te kunnen geven vanuit de jenaplanpedagogiek.

Goed Jenaplanonderwijs vraagt om stamgroepleiders die veel kunnen. Wanneer je vanuit het Jenaplanconcept je onderwijs wil vormgeven, is het belangrijk binnen het team samen te bepalen welke didactische grondhouding hierbij past en welke vaardigheden, middelen, materialen en organisatievormen de kinderen en de stamgroepleider hierbij nodig hebben. 

 

Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand!

 

Pedagogiek en didactiek raken elkaar continu, ze zijn niet los van elkaar te zien. De manier waarop jij de leergesprekken verzorgt zegt alles over hoe jij over ‘leren en ontwikkelen’ en over ‘opvoeden’ denkt.
Binnen dit traject verdiepen we ons in de wijze waarop jij ervoor kunt zorgen dat pedagogiek en didactiek hand in hand gaan. Je gaat aan de slag met diverse kenmerken van een didactische grondhouding die het mogelijk maakt voor kinderen om te leren op een manier waarbij zij de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen:

 

 • binnen hun eigen context en beleving

 • tijdens alledaagse dingen

 • binnen de rituelen in het samenleven in de groep

 • vanuit hun eigen verwondering

 • binnen de cursussen die ze zo betekenisvol mogelijk aangeboden krijgen

 

 

De visie op de ontwikkelingsstimulering is cruciaal voor de didactische grondhouding van de groepsleider. De groepsleider weet deze visie te vertalen naar krachtige interventies. Zij is in staat passende vormen te kiezen en in te zetten en de juiste materialen en middelen te kiezen die daarin ondersteunend zijn. De groepsleider heeft eigenaarschap nodig om samen met de kinderen het onderwijs vorm te geven. De kinderen ontwikkelen zich door zichzelf en de andere kinderen, door de volwassenen om hen heen en door een krachtige omgeving. Met de kinderen voer je leergesprekken waarin zij samen leren op een wijze waarbij het leren samenleven alle aandacht krijgt. ‘

Wanneer je samen met je collega's de didactiek afstemt onderzoek je steeds  hetgeen we de hele dag doen: de ontwikkeling van kinderen stimuleren, op een wijze die bij ieder kind past!

 

HetKan! ontwikkelde een traject specifiek voor teamleden binnen een jenaplanschool die een stimulerende rol binnen het team zouden willen hebben in de rol van 'didactisch specialist op een Jenaplanschool'. 

 

De didactisch specialist op een jenaplanschool ondersteunt het team.

Hij/zij;

 • initieert het ontwikkelen van een visie op 'leergesprekken', vormgegeven vanuit het concept
 • ondersteunt stamgroepleiders om de afgesproken gekozen didactiek per ontwikkelingsgebied in de praktijk te brengen
 • verzamelt de kwaliteiten en uitdagingen van het team op het gebied van de gewenste didactische grondhouding vanuit het jenaplanconcept
 • blijft op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en bewaakt dat deze vertaalt worden naar de schoolpraktijk vanuit de jenaplanvisie

Data 2024-2025:

5 dagen, steeds van 09.00-16.00 uur

 

 • Woensdag 25 september 2024
 • Maandag 25 november 2024
 • Vrijdag 7 februari 2025
 • Woensdag 23 april 2025
 • Maandag 16 juni 2025

 

kosten: €1750

locatie: nader te bepalen

 

Geef je nu op door je in te schrijven via bovenstaande oranje inschrijfknop.

 

HetKan!