Rapportage

JIJ DOET ERTOE

EVALUEREN ALS MOTOR VAN HET LEREN - RAPPORTAGE

Evalueren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Wát en dát je evalueert, is een belangrijk signaal naar de kinderen. Hoe maak je het leren zichtbaar en hoe doe je dit samen met de kinderen?

Kinderen laten zien wat zij belangrijk vinden

Evalueren hoeft niet alleen een moment te zijn waarop je terugblikt. De opgedane ervaringen kunnen juist de aanleiding vormen voor nieuwe plannen.
In de basisprincipes staat:
'In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem/haar'.

Dat de kinderen hier een aandeel in hebben, spreekt voor zich. Zij moeten kunnen laten zien wat voor hen belangrijk is.


HetKan! laat je verschillende vormen van documenteren zien en bepaalt samen met jou/het team wat het beste bij de school past. Daarna maken we samen een rapportagevorm die recht doet aan de wensen van de kinderen, hun ouders en het team.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
De Rapportage aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!