Creatief denken

JIJ DOET ERTOE

CREATIEF DENKEN

Creatief denken is een onmisbare vaardigheid. Vaak wordt gedacht dat je creativiteit van nature bezit of niet. Dat is niet zo, het is een aan te leren vaardigheid. Onze wereld heeft creatieve probleemoplossers nodig! Binnen jenaplanonderwijs willen we de verwondering van kinderen in ere houden. Creatief denken is een vaardigheid die leidt tot oplossingen, tot saamhorigheid, tot je kunnen verplaatsen in een ander waarmee het de verwondering voedt.

Creatief denken leidt tot nadenken en innovatie

De formats die gebruikt worden zijn toepasbaar op vele plekken: iets nieuws bedenken, evalueren, bij de voorbereiding van gesprekken, bij kindgesprekken, mediation, vergaderingen enz. Het mooie is dat iedereen binnen de school, zowel kinderen als volwassenen, met dezelfde technieken aan de slag kunnen!

Creatief denken leidt tot plezier in het samen over uitdagingen nadenken.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Creatief Denken aanbieden.

BewarenBewaren

HetKan!