SAMEN BOUWEN AAN EEN JENAPLANKINDCENTRUM, HETKAN!

De afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning bij het vormen van een  jenaplankindcentrum 0-13 jaar enorm toegenomen.


HetKan! ziet dat er een sterke wil is om samen vanuit één visie te gaan werken binnen onderwijs en kinderopvang. Dit is lastig, want de ‘talen’ van de verschillende organisaties binnen een jenaplankindcentrum verschillen soms enorm. Waar men binnen de kinderopvang spreekt over de uitwerking van interactievaardigheden, spreekt het onderwijs over de kerndoelen en de wijze waarop zij deze willen bereiken.

1. Eén taal voor iedereen: de taal voor 0-13 jaar
2. De 10 ankers voor kindgericht werken
3. Ons aanbod voor het kindcentrum 
4. Samen aan de slag

1. Eén taal voor iedereen: de taal voor 0-13 jaar

HetKan! werkte de afgelopen jaren aan een taal voor 0-13 jaar. Door dezelfde taal te spreken en dit direct te vertalen naar de praktijk, is het werken aan een pracht jenaplankindcentrum mogelijk!

We zagen dat veel vragen over de pedagogische omgang met kinderen, in school en op de opvang, zijn terug te voeren op de interpretaties van het begrip kindgericht werken.


HetKan! onderzocht intensief wat een pedagogisch medewerker en een stamgroepleider concreet doen wanneer zij kindgericht werken. De vragen: Wat gunnen ze het kind? en Hoe geven ze daar vorm aan? stonden daarbij centraal.
We zochten naar een houvast voor hun handelen. Een houvast om kindgericht werken van kreet naar concreet beleid te vertalen voor iedereen in de organisatie. Een denkkader van waaruit een team kindgericht werken kan vertalen naar de praktijk. Het resultaat is omgezet naar...


2. De 10 ankers voor kindgericht werken

 • Uitgaan van de drie pedagogen:
  1. het kind en de ander
  2. de volwassene
  3. de ruimte
 • Uitgaan van het competente kind
 • Kijken achter het gedrag van kinderen
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren/rapportage
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Kennis over ontwikkeling
 • Inspelen op kinderen: alledaagse problemen serieus nemen
 • De verwondering van kinderen in ere houden
 • Vraag het de kinderen

3. Ons aanbod voor het jenaplankindcentrum

Een jenaplankindcentrum bouw je door samen te werken en door de invulling van het pedagogisch plan en het onderwijsconcept goed vorm te geven in jouw praktijk, in jouw groep. Voor ons aanbod kindcentrum putten we uit hetgeen wij aanbieden voor onderwijs en kinderopvang. Dit aanbod vult elkaar vaak aan en wordt steeds op elkaar afgestemd.


Wij nodigen je uit om ons rijke aanbod in het menu van zowel onderwijs als kinderopvang rond te neuzen. We kunnen al het aanbod op elkaar afstemmen op jullie specifieke situatie. Welke onderdelen bruikbaar of misschien zelfs onmisbaar zijn, wordt duidelijk tijdens het proces.
Ben je/ geïnteresseerd: neem contact met ons op! We lichten één en ander graag in een gesprek toe.

4. Samen aan de slag

Tijdens een bijeenkomst met het hele jenaplankindcentrum-team verkennen we de visie en de praktische vertaling hiervan voor 0-13 jaar.
Het team kiest daarna het onderwerp waarmee men als eerste aan de slag wil gaan. Op basis van de keuze wordt een gericht plan gemaakt waarbij Hetkan! inspireert en adviseert. Hierbij komen diverse onderdelen uit ons aanbod van zowel onderwijs als kinderopvang aan de orde.
We geven enkele voorbeelden…


Autonomie van het kind

Jenaplanonderwijs: Vraag het de kinderen!
Jenaplankinderopvang: Uitgaan van het competente kind, kinderparticipatie binnen de BSO.


Kernkwaliteiten in de praktijk
Jenaplanonderwijs: De relatie van het kind met zichzelf, de ander en de wereld.
Jenaplankinderopvang: Uitgaan van de drie pedagogen (onderdeel van de 10 Ankers).


De ontwikkeling van kinderen zichtbaar maken
Jenaplanonderwijs: Rapportage binnen een jenaplanschool
Jenaplankinderopvang: Documenteren

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!