• 'IK WIL SPELEN!' Jenaplankinderopvang, HetKan!

   

  Wanneer jij de kinderen een omgeving gunt waar spelen en jezelf ontwikkelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dit vorm wil geven aan de hand van het jenaplanconcept, dan is deze training echt iets voor jou. Deze training is voor alle pedagogisch medewerkers geschikt voor alle groepen binnen de kinderopvang. Wanneer je deze basistraining uitbreidt met de verdiepingstraining van 6 bijeenkomsten, is dit een complete VE-training vanuit het jenaplanconcept.

   

  IK WIL SPELEN! Jenaplankinderopvang, HetKan! 


  HetKan! ontwikkelde deze training met 10 Ankers om je houvast te bieden om binnen jouw groep 'IK WIL SPELEN' vorm te geven.

 • SLIM Bewegen

  Spelend leert het kind zichzelf!


  Ontwikkelingsstimulering vanuit het spel van kinderen. Het is tijd voor kindgerichte VVE en HETKAN! ontwikkelde daarvoor het programma: SLIM Bewegen.

  Leer hoe je de motorische ontwikkeling stimuleert, door uit te gaan van het kind zelf. We kozen specifiek voor motoriek, omdat dit een belangrijk ontwikkelingsgebied is; een basis voor alles. Deze ‘oefening’ werkt door in alle ontwikkelingsgebieden en in elke leeftijd.

 • Interactievaardigheden vanuit jenaplanperspectief

  Het werk van een pedagogisch medewerker vraagt om de inzet van verschillende vaardigheden. Binnen de kinderopvang werken we met de volgende zes  interactievaardigheden:

  sensitieve responsiviteit - respect voor autonomie - structureren & grenzen stellen - praten & uitleggen - ontwikkelingsstimulering - begeleiden van interacties

   

  HetKan! weet hoe belangrijk het is dat je deze vaardigheden op een goede manier in de praktijk brengt. Want de manier waarop jij deze interactievaardigheden inzet zegt alles over wat je kinderen gunt. We gaan samen met jou aan de slag met de interactievaardigheden binnen het jenaplanconcept.

 • IK WIL SPELEN! kennis als basis, werken vanuit een beredeneerd aanbod

   

  IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

   

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

   

  IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot. Door deze kennis te vergroten wordt het gebruik van een VE-programma geoptimaliseerd en ontstaat er meer ruimte om binnen het VE-programma ook in te durven spelen op kinderen. Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren.

 • 'Loose parts' binnen de krachtige leeromgeving voor baby's, dreumessen en peuters

  Waar voor ons alles al zo vanzelfsprekend kan zijn, is voor het jonge kind in de wereld alles nieuw. Een zakdoek is nog geen zakdoek voor een baby. Het is een lap stof met een bepaald patroon, van een bepaalde structuur. Deze lap stof kun je op je hoofd leggen of mee rondzwaaien. En misschien ook wel je neus mee snuiten…

   

  'Loose parts' binnen de krachtige leeromgeving voor baby's, dreumesen en peuters

   

 • Uitgaan van het competente kind

  Achter ieder kind dat in zichzelf gelooft, staat een volwassene die eerst geloofde.


  Wij willen de kinderen vertrouwen in zichzelf en de ander meegeven. We willen ze laten ervaren dat ze competent zijn.
  Hoe kun je de competentie van kinderen bevorderen door ze te stimuleren en te begeleiden in hun eigen handelen?


  HetKan! ontwikkelde hiertoe een prachtig instrument waarbij je samen met de kinderen en de collega’s een positieve basishouding creëert. Deze basishouding wordt iets van jezelf en ga je terugzien bij je collega’s.

 • Vraag het de kinderen! Kinderparticipatie binnen de BSO.

  Kinderparticipatie binnen de BSO


  Kinderparticipatie binnen de BSO betekent dat je kinderen betrekt bij het aanbod en de organisatie binnen de groep. Denk daarbij aan de inrichting van de ruimtes, het aanschaffen van speelgoed en de organisatie van activiteiten. Laat kinderen aan het woord, stimuleer iedereen om een mening te vormen en ervoor uit te komen.

   

  Kinderen de ruimte geven betekent niet dat je als groepsleider niets aan zou mogen dragen. Je hebt juist als taak om de wereld en mogelijkheden van kinderen te verbreden. HetKan! helpt jou kinderen daadwerkelijk te betrekken zodat jij in staat bent om samen met hen een goed passend aanbod te verzorgen. Vraag het de kinderen!

 • Hoe kom ik van 20 dezelfde paddenstoelen af! (Procesgericht werken)

  Procesgericht versus productgericht.


  Fantasie en zelfvertrouwen groeit niet als kinderen de paddenstoel van de groepsleider moeten namaken of er alleen stippen op mogen plakken. Naar échte paddenstoelen kijken doet dit wel. Net als ze omringen met beelden van echte paddenstoelen. Laat ze de paddenstoelen steeds weer bekijken en dan aan de slag gaan.


  HetKan! laat jou aan den lijve ervaren wat het is om procesgericht te mogen werken. Door deze ervaring zul jij procesgericht werken direct kunnen vertalen naar het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen!

 • Documenteren, de ontwikkeling van kinderen zichtbaar maken

  Eén van de krachtigste manieren om het kind en iedereen om hen heen te laten zien wat jij het kind gunt en hoe jij tegen ontwikkelingsstimulering aan kijkt, is 'documenteren'.


  HetKan! ontwikkelde samen met pedagogische medewerkers verschillende vormen van documenteren. Hoe maak je de ontwikkeling zichtbaar en hoe doe je dit samen met de kinderen?
  We laten het niet alleen zien, je gaat ook je eigen wijze ontwikkelen. Procesgericht documenteren, HetKan!

 • Kijken achter het gedrag

  Wat hij wil zeggen, is dat hij van je houdt. Het komt er alleen een beetje rottig uit.


  Het kijken naar wat er achter het gedrag van kinderen zit, speelt een grote rol in de pedagogische basishouding van een pedagogisch medewerker. Hoe doe je dat?

  In de kinderopvang zien we het regelmatig: dreumesen en peuters die bijten. Het onderwerp roept veel emoties op; bij de betrokken kinderen, maar ook bij de ouders. Hoe kun je hier als opvoeder nu het beste mee omgaan? Belangrijke stap daarbij is begrijpen waarom een kind dit doet…


  HetKan! ontwikkelde samen met Geluksvogels Tien Wenken voor de Gelukkige Groep.  Dit aanbod geeft je handvatten voor de wijze waarop je een positieve cultuur binnen je groep stimuleert.

 • De ruimte als pedagoog

  Petersen spreekt over de pedagogie van de ruimte en hoe er een wisselwerking is tussen de ruimte en de kinderen. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Dat maakt het belangrijk ervoor te zorgen dat elke groepsruimte een eigen gezicht heeft. De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Geef je kinderen voorbedacht materiaal of materiaal met open eindjes?

   

  Wanneer je de groep binnenkomt, zie je direct wat er leeft!

   

  HetKan! inspireert jou om de omgeving en materialen in te zetten als een derde pedagoog. Een pedagoog die kinderen prikkelt om aan de slag te gaan.

 • De verwondering van kinderen in ere houden

  Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij steeds bepalen wat kinderen moeten ontwikkelen, kan het zomaar gebeuren dat zij niet meer vertellen wat hen bezighoudt en wat zij interessant vinden. De verwondering verdwijnt, terwijl juist dat een enorme motor voor het leven en het leren is.

   

  HetKan! leert jou hoe je inspeelt op de kinderen, hun verwondering in ere houdt en hun ontwikkeling vanuit deze verwondering stimuleert zonder daarbij te dwingend aanwezig te zijn.

HetKan!