Jenaplan-introductiecursus

JIJ DOET ERTOE

JENAPLAN-INTRODUCTIECURSUS

Je bent een nieuwe stamgroepleider of leidinggevende binnen een jenaplanschool. Je wilt graag in grote lijnen (maar niet te oppervlakkig!) weten wat het jenaplanconcept inhoudt en betekent. In deze cursus leer je beschrijven wat jenaplan is en op welke wijze jij dat terugziet op jouw school.

HetKan! inspireert, begeleidt, ondersteunt en zet je aan tot reflectie in dit proces.

 

Wat levert de cursus je concreet op?

Aan het eind van deze cursus kun je beschrijven wat jenaplan is en op welke wijze jij dat terugziet op jouw school.

 • Je maakt kennis met de theorie en het gehele concept. 

 • We gaan de diepte in ten aanzien van enkele onderdelen.
  • Werken met heterogene groepen 

  • Gesprek, spel, werk, viering 

  • Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren 

  • Levend leren, gebruik maken van de actualiteit 

  • Kunstzinnige vorming 

 • Jij doet er toe: je maakt kennis met de pedagogische grondhouding/situatie in het jenaplanonderwijs. Je beschrijft je eigen pedagogische houding en ontwikkelt je eigen weg daarin. 

 • De verwondering van kinderen in ere houden: je weet op welke wijze je stamgroepwerk zou kunnen vormgeven, wat de achtergrond hiervan is en je zet enkele stappen in de toepassing hiervan. 


Werkwijze en organisatie

De cursus bestaat uit 4 dagdelen. 

Tijdstip en locatie zijn in overleg met de regio of scholen. 

De werving geschiedt via de regiokringen. Schoolleiders geven via de regiokring de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau. 

De informatieverstrekking en inschrijving verloopt via de NJPV: klik hier voor meer informatie 


We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! de introductiecursus vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!