De ruimte als pedagoog

JIJ DOET ERTOE

DE RUIMTE ALS PEDAGOOG

Petersen spreekt over de pedagogie van de ruimte en hoe er een wisselwerking is tussen de ruimte en de kinderen. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Dat maakt het belangrijk ervoor te zorgen dat elke groepsruimte een eigen gezicht heeft. De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Geef je kinderen voorbedacht materiaal of materiaal met open eindjes?

 

Wanneer je de groep binnenkomt, zie je direct wat er leeft!

 

HetKan! inspireert jou om de omgeving en materialen in te zetten als een derde pedagoog. Een pedagoog die kinderen prikkelt om aan de slag te gaan.

Geef kinderen de ruimte!

Kinderen ontwikkelen zich door zichzelf, de ander, de ruimte en de materialen. De wijze waarop we de ruimte inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol.
De eerste pedagoog zijn de kinderen. Juist de onderlinge verschillen vormen de bouwstenen voor hun ontwikkeling; ze vormen de dynamiek van het proces.
De tweede pedagoog, dat zijn de aanwezige volwassenen, zij voeden het kind op.
De derde pedagoog is de omgeving; de ruimtes en de geboden materialen. Elke plek, waar een kind is, en elk ding, waar het zich toe kan verhouden kan de creativiteit stimuleren.

De ruimte inrichten is uitdagend!

In dit aanbod kijkt hetKan! dus samen met jou naar de ruimte. Ruimte en materialen vertellen hun eigen verhaal en stellen eigen vragen en hebben daarom een pedagogische waarde, kinderen worden enorm gestimuleerd aan de slag te gaan!
Hoe richt je de omgeving zo in, dat de kinderen als vanzelf tot leren en spelen worden aangezet?
Hoever gaat de invloed van de kinderen? 
Is er een atelier aanwezig?
Zijn er geschikte materialen waarmee de kinderen zich kunnen uiten?
Lokken de materialen creativiteit uit en kun je er oneindig mee variëren?

 

Het is een uitdaging om de ruimte goed in te richten en de juiste materialen daarbij zoeken. Hetkan! helpt je er graag bij!

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
De Ruimte als Pedagoog aanbieden.


BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!