Leren leren

JIJ DOET ERTOE

LEREN LEREN

Hoe kun je nu leren leren als je nog niet weet wat leren is? 
Het is fijn als je geniet van leren en het jezelf gunt om hobbels te nemen, zodat je groeit. Leren is een vaardigheid die het ene kind als vanzelfsprekend tegenkomt en ontwikkelt, maar voor een ander juist de grootste uitdaging is.

Leren leren is een belangrijke vaardigheid.

De manier waarop er met leren in de groep wordt om gegaan, is een belangrijke factor in het leren. De laatste jaren is er veel geschreven en onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het brein en naar leren leren.
Op welke wijze kun je dit enerzijds verweven in je onderwijs en anderzijds expliciet maken, zodat kinderen de kans krijgen te leren leren en leren een uitdaging is.

De vaste- en de groeimindset, executieve functies, complimenten op proces of op product, brein leren en nog vele andere inzichten van de afgelopen jaren stemmen wij af op het jenaplanconcept en samen met jou bekijken we op welke wijze jij kinderen kunt leren leren binnen jouw stamgroep.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Leren leren aanbieden.

HetKan!