De blokperiode goed vormgeven

JIJ DOET ERTOE

DE BLOKPERIODE GOED VORMGEVEN

In de blokperiode werken, spelen en spreken kinderen samen. Het is een langere periode waarin ze werken aan oefentaken voor taal en rekenen, bezig zijn met stamgroepwerk of voorbereiden van de klassenvergadering of weeksluiting.

HetKan! onderzoekt met jou welke factoren een rol spelen bij de vormgeving van de blokperiode. We maken een analyse van wat werkt en waar de uitdagingen liggen. Samen pakken we de uitdagingen aan.

Enkele belangrijke factoren bij het vormgeven van een uitdagende blokperiode:

  • het denken in doelen
  • zelfstandig werkende kinderen die zelf verantwoordelijkheid nemen
  • kinderen die samen kunnen werken
  • stamgroepleiders en kinderen die samen beschikken over een goede administratie.
  • goede instructies: jenaplandidactiek
  • de essenties geïntegreerd

Met en van elkaar leren

Wij van HetKan! gunnen kinderen dat ze enerzijds zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen werken en anderzijds hun talenten verder ontwikkelen en inzetten voor de groep. Het samen met en van elkaar leren is een belangrijk onderdeel van de blokperiode, want kinderen leren door zichzelf, de ander, de volwassene en de omgeving. Dit is een grote uitdaging voor elke stamgroep!

HetKan! helpt je om samen met de kinderen van de blokperiode een uitdagende leeromgeving te maken.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
De Blokperiode Goed Vormgeven aanbieden.

 

 

BewarenBewaren

HetKan!