• Jenaplankinderopvang

  Werken in de jenaplankinderopvang vraagt om gerichte professionalisering. Je kunt in het jenaplanconcept geïntroduceerd worden, het verkennen of er specialist in worden. Of zoek je verbreding van bestaande kennis en wil je samen met collega’s je jenaplankinderopvang ontwikkelen.

   

  HetKan! biedt professionalisering voor zeer uiteenlopende jenaplanthema’s.

 • IK WIL SPELEN! Jenaplankinderopvang, het kan ZÓ!

   

  Wanneer jij de kinderen een omgeving gunt waar spelen en jezelf ontwikkelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dit vorm wil geven aan de hand van het jenaplanconcept, dan is deze training echt iets voor jou. Deze training is voor alle pedagogisch medewerkers geschikt voor alle groepen binnen de kinderopvang. Wanneer je deze basistraining uitbreidt met de verdiepingstraining van 6 bijeenkomsten, is dit een complete VE-training vanuit het jenaplanconcept.

   

  IK WIL SPELEN! Jenaplankinderopvang, het kan ZÓ. 


  HetKan! ontwikkelde ZÓ met 10 Ankers om je houvast te bieden om binnen jouw groep 'IK WIL SPELEN' vorm te geven.

 • SLIM Bewegen

  Spelend leert het kind zichzelf!


  Ontwikkelingsstimulering vanuit het spel van kinderen. Het is tijd voor kindgerichte VVE en HETKAN! ontwikkelde daarvoor het programma: SLIM Bewegen.

  Leer hoe je de motorische ontwikkeling stimuleert, door uit te gaan van het kind zelf. We kozen specifiek voor motoriek, omdat dit een belangrijk ontwikkelingsgebied is; een basis voor alles. Deze ‘oefening’ werkt door in alle ontwikkelingsgebieden en in elke leeftijd.

 • Interactievaardigheden vanuit jenaplanperspectief

  Het werk van een pedagogisch medewerker vraagt om de inzet van verschillende vaardigheden. Binnen de kinderopvang werken we met de volgende zes  interactievaardigheden:

  sensitieve responsiviteit - respect voor autonomie - structureren & grenzen stellen - praten & uitleggen - ontwikkelingsstimulering - begeleiden van interacties

   

  HetKan! weet hoe belangrijk het is dat je deze vaardigheden op een goede manier in de praktijk brengt. Want de manier waarop jij deze interactievaardigheden inzet zegt alles over wat je kinderen gunt. We gaan samen met jou aan de slag met de interactievaardigheden binnen het jenaplanconcept.

 • (Meer) kindgerichte VVE: ontwikkelingsstimulering vanuit het kind

  Niet Hoe houden wij kinderen bezig?, maar Wat houdt kinderen bezig? is waar het om draait.
  Pedagogisch medewerkers hebben handvatten nodig om de uitgangspunten van 'de pedagogiek van het luisteren' in praktijk te brengen. Hoe ben je een warme, maar professionele begeleider die niet dwingend aanwezig is?


  HetKan! biedt een gedegen training met (meer) kindgerichte VVE als resultaat.
  Wil je als pedagogisch medewerker de kinderen volgen in wat hen bezighoudt en daar op in leren spelen, lees dan meer over deze training.
  Je leert hoe je de ontwikkeling van kinderen professioneel stimuleert op een manier die recht doet aan de kinderen.

 • Uitgaan van het competente kind

  Achter ieder kind dat in zichzelf gelooft, staat een volwassene die eerst geloofde.


  Wij willen de kinderen vertrouwen in zichzelf en de ander meegeven. We willen ze laten ervaren dat ze competent zijn.
  Hoe kun je de competentie van kinderen bevorderen door ze te stimuleren en te begeleiden in hun eigen handelen?


  HetKan! ontwikkelde hiertoe een prachtig instrument waarbij je samen met de kinderen en de collega’s een positieve basishouding creëert. Deze basishouding wordt iets van jezelf en ga je terugzien bij je collega’s.

 • Vraag het de kinderen!

  Kinderparticipatie binnen de BSO


  Kinderparticipatie binnen de BSO betekent dat je kinderen betrekt bij het aanbod en de organisatie binnen de groep. Denk daarbij aan de inrichting van de ruimtes, het aanschaffen van speelgoed en de organisatie van activiteiten. Laat kinderen aan het woord, stimuleer iedereen om een mening te vormen en ervoor uit te komen.

   

  Kinderen de ruimte geven betekent niet dat je als groepsleider niets aan zou mogen dragen. Je hebt juist als taak om de wereld en mogelijkheden van kinderen te verbreden. HetKan! helpt jou kinderen daadwerkelijk te betrekken zodat jij in staat bent om samen met hen een goed passend aanbod te verzorgen. Vraag het de kinderen!

 • Hoe kom ik van 20 dezelfde paddenstoelen af!

  Procesgericht versus productgericht.


  Fantasie en zelfvertrouwen groeit niet als kinderen de paddenstoel van de groepsleider moeten namaken of er alleen stippen op mogen plakken. Naar échte paddenstoelen kijken doet dit wel. Net als ze omringen met beelden van echte paddenstoelen. Laat ze de paddenstoelen steeds weer bekijken en dan aan de slag gaan.


  HetKan! laat jou aan den lijve ervaren wat het is om procesgericht te mogen werken. Door deze ervaring zul jij procesgericht werken direct kunnen vertalen naar het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen!

 • Documenteren, de ontwikkeling van kinderen zichtbaar maken

  Eén van de krachtigste manieren om het kind en iedereen om hen heen te laten zien wat jij het kind gunt en hoe jij tegen ontwikkelingsstimulering aan kijkt, is 'documenteren'.


  HetKan! ontwikkelde samen met pedagogische medewerkers verschillende vormen van documenteren. Hoe maak je de ontwikkeling zichtbaar en hoe doe je dit samen met de kinderen?
  We laten het niet alleen zien, je gaat ook je eigen wijze ontwikkelen. Procesgericht documenteren, HetKan!

 • Kijken achter het gedrag

  Wat hij wil zeggen, is dat hij van je houdt. Het komt er alleen een beetje rottig uit.


  Het kijken naar wat er achter het gedrag van kinderen zit, speelt een grote rol in de pedagogische basishouding van een pedagogisch medewerker. Hoe doe je dat?

  In de kinderopvang zien we het regelmatig: dreumesen en peuters die bijten. Het onderwerp roept veel emoties op; bij de betrokken kinderen, maar ook bij de ouders. Hoe kun je hier als opvoeder nu het beste mee omgaan? Belangrijke stap daarbij is begrijpen waarom een kind dit doet…


  HetKan! ontwikkelde samen met Geluksvogels Tien Wenken voor de Gelukkige Groep.  Dit aanbod geeft je handvatten voor de wijze waarop je een positieve cultuur binnen je groep stimuleert.

 • De ruimte als pedagoog

  Petersen spreekt over de pedagogie van de ruimte en hoe er een wisselwerking is tussen de ruimte en de kinderen. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Dat maakt het belangrijk ervoor te zorgen dat elke groepsruimte een eigen gezicht heeft. De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Geef je kinderen voorbedacht materiaal of materiaal met open eindjes?

  Wanneer je de groep binnenkomt, zie je direct wat er leeft!

  HetKan! inspireert jou om de omgeving en materialen in te zetten als een derde pedagoog. Een pedagoog die kinderen prikkelt om aan de slag te gaan.

 • De verwondering van kinderen in ere houden

  Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij steeds bepalen wat kinderen moeten ontwikkelen, kan het zomaar gebeuren dat zij niet meer vertellen wat hen bezighoudt en wat zij interessant vinden. De verwondering verdwijnt, terwijl juist dat een enorme motor voor het leven en het leren is.

   

  HetKan! leert jou hoe je inspeelt op de kinderen, hun verwondering in ere houdt en hun ontwikkeling vanuit deze verwondering stimuleert zonder daarbij te dwingend aanwezig te zijn.

 • Creatief denken

  Creatief denken is een onmisbare vaardigheid. Vaak wordt gedacht dat je creativiteit van nature bezit of niet. Dat is niet zo, het is een aan te leren vaardigheid. Onze wereld heeft creatieve probleemoplossers nodig! Binnen jenaplankinderopvang willen we de verwondering van kinderen in ere houden. Creatief denken is een vaardigheid die leidt tot oplossingen, tot saamhorigheid, tot je kunnen verplaatsen in een ander waarmee het de verwondering voedt.

   

  HetKan! biedt een training die je een basis geeft om creatief en buiten de gebaande paden te denken. Ontdek het zelf en met de kinderen!

 • Leiding geven aan het jenaplankinderdagverblijf

  De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het jenaplankinderdagverblijf. Hij/zij kent het jenaplanconcept en weet het team te stimuleren zonder te dwingend aanwezig te zijn.
  Samen met een aantal jenaplandeskundigen stelde HetKan! een competentielijst voor een goede leidinggevende op.

   

  HetKan! gaat daar graag met jou over in gesprek. Op die manier kun je, vaak in samenwerking met andere leidinggevenden, op zoek naar jouw kracht, jouw valkuilen en naar jouw uitdagingen binnen de jenaplankinderopvang. Wij helpen en inspireren je daar graag bij

 • Rustig leiderschap in stormachtige tijden

  Natuurlijk moet je als leider een aantal technische vaardigheden beheersen, maar authentiek leiderschap gaat om de ontwikkeling van jouw eigen innerlijk kompas. Vanuit dit innerlijk kompas stuur je op intentie, niet op resultaat. Resultaat is een gevolg van de goede intentie van waaruit de professional handelt.
  Op naar authentiek leiderschap


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig

 • Zorgeloos het woord voeren…

  Wil je zorgeloos en met plezier gaan presenteren? Feedback en feedforward van deelnemers echt organiseren? Dan is deze training bedoeld voor jou!


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw organisatie nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

 • Alleen nog maar fantastische vergaderingen!

  Een goed opgezette vergader- en overlegstructuur is van enorm belang om nieuwe ontwikkelingen goed te implementeren. Onterecht veronderstellen we dat iedereen kan vergaderen. Niets is minder waar.

  Hoe breng je structuur aan in overleggen en -minstens zo belangrijk- hoe zorg je dat overleg effect oplevert en energie geeft? Daar gaat dit aanbod over.

 • Viz your biz!

  Iedereen kent de kracht van beeld. En toch blijven we hangen in woorden. Oeverloos veel praten, vergaderen, mailen en stukken produceren. Gelukkig kan dit anders met Viz Your Biz. 
  HetKan! biedt een training om beeld te integreren en je communicatie te verbeteren.

  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw kinderdagverblijf nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

   

 • Relight your Fire

  We rennen door. Werken door. Leven door. Heerlijk. Maar zonder afronding, zonder viering, wordt de cirkel nooit echt rond.
Bij Relight Your Fire leer je weer opladen. Hoe je kunt afsluiten en afronden. Stilstaan en reflecteren. Voor jezelf, voor je team en ook voor de kinderen.


  Voor dit aanbod werken we samen met een expert die je op deelgebieden vaardiger maakt om jouw kinderdagverblijf nog beter te leiden. HetKan! selecteerde deze expert met zorg en begeleidt het traject zorgvuldig.

   

 • (VE-)Training 'IK WIL SPELEN' Jenaplankinderopvang, het kan ZÓ!

  Als jij de kinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een training voor jou!

  Het team van HetKan! heeft onderzocht welke factoren een belangrijke rol spelen bij kindgericht werken en heeft de (VE-) training 'IK WIL SPELEN' Jenaplankinderopvang, het kan ZÓ' ontwikkeld.

  Jij doet ertoe

  Als pedagoog speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de training reflecteren we op je dagelijkse praktijk. Je wordt je bewust van jouw kracht en krijgt handvatten om nog verder te groeien in jouw rol. Wij hebben er zin in om met jou op onderzoek uit te gaan!


  Alvast een vraag voor jou om over na te denken: Wat gun jij kinderen?

  HetKan! ontwikkelde 10 Ankers en SLIM bouwstenen die je houvast bieden om 'IK WIL SPELEN' in de praktijk van elke dag vorm te geven. Deze Ankers staan centraal in deze opleiding.

HetKan!