• Jenaplanopleiding (post-HBO)

  Deze opleiding is voor velen een mooie uitdaging. De jenaplanopleiding gaat namelijk over jou! Jij en jouw onderwijspraktijk staan centraal in deze jenaplanopleiding van HetKan!

  De jenaplanopleiding gaat over:

  • het jenaplanconcept en de manier waarop jij tegen leren en ontwikkelen aankijkt.
  • over de rol die jij wilt en kunt spelen in de ontwikkeling van kinderen.

 • Jenaplan-introductiecursus

  Je bent een nieuwe stamgroepleider of leidinggevende binnen een jenaplanschool. Je wilt graag in grote lijnen (maar niet te oppervlakkig!) weten wat het jenaplanconcept inhoudt en betekent. In deze cursus leer je beschrijven wat jenaplan is en op welke wijze jij dat terugziet op jouw school.

  HetKan! inspireert, begeleidt, ondersteunt en zet je aan tot reflectie in dit proces.

  Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar en omvat 20 RU.

 • Opleiding tot rekengids

  Maak je rekenonderwijs betekenisvol, levend, doelgericht, uitdagend en procesgericht. Geef je stamgroep de ruimte voor het ontwikkelen van de jenaplanessenties.


  Dit kan met een rekengids die het team ondersteunt bij deze geweldig leuke uitdaging. De laatste jaren heeft de overheid gestimuleerd in specialisten op school. De opleiding tot rekengids is daar een voorbeeld van.
  HetKan! verzorgt deze betekenisvolle opleiding met veel plezier door het hele land.

   

 • Opleiding kindgericht werken in de onderbouw

  Iedereen wil kindgericht werken, maar wat betekent dit nou echt en hoe breng je dat in de praktijk? 
  Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een opleiding voor jou. Het is jenaplanonderwijs pur sang!


  HetKan! ontwikkelde de 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk kindgericht werken vorm te geven. Deze Ankers staan centraal in deze opleiding. 

  Deze opleiding is gevalideerd door registerleraar en omvat 84RU.

 • Opleiding kindgericht werken in de onderbouw in de praktijk.

  Verdiepingsopleiding


  Iedereen wil kindgericht werken, maar wat betekent dit nou echt en hoe breng je dat in de praktijk?
  Tijdens de opleiding Kindgericht Werken in de Onderbouw heb je kennis gemaakt met de 10 Ankers voor kindgericht werken.
  In deze vervolgopleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven.


  Deze opleiding is gevalideerd door registerleraar en omvat 155 RU. 

 • Opleiding vraag het de kinderen!

  Gelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, de stamgroepleider heeft daarin een belangrijke taak. Jij doet ertoe! 
  Deze opleiding is een must voor elke stamgroepleider.


  Wil jij een pedagogische basishouding ontwikkelen om volgens het jenaplanconcept te werken en kinderen alle ruimte geven zich vanuit welbevinden en betrokkenheid te ontwikkelen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!


 • Opleiding jenaplandidactiek

  Jenaplan is een sterk didactisch concept!

  Volg jij het directe instructiemodel, noem jij doelen aan het begin van de instructie? Werkt dit daadwerkelijk zoals beweerd wordt en past dit ook daadwerkelijk bij kinderen? Welke andere instructiemodellen bestaan er nog meer? Krijgen de onderwijsessenties, het leren leren, de verschillende leerstijlen, leren presenteren, coöperatief leren bij jou ook tijdens de instructies alle ruimte? Wat doe jij wanneer kinderen individueel aan de slag gaan op eigen niveau. Welke rol speel jij dan in de ontwikkelingsstimulering van de kinderen en hoe geef je vorm aan deze rol? Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken tussen kinderen en blijft het samen leren ook een belangrijke plaats houden in het jenaplanonderwijs. Wat doe jij als kinderen hun vinger opsteken en een vraag hebben? Hoe kies je welke vraag je beantwoordt, op welke wijze je je dit ‘uit gaat leggen’ of kies je er juist voor om dit niet te doen. Eén ding staat vast: Jij doet ertoe!

   

HetKan!