IK WIL SPELEN! Jenaplankinderopvang, het kan ZÓ!

JIJ DOET ERTOE

IK WIL SPELEN!  Jenaplankinderopvang, het kan ZÓ!

 

In ZÓ staan welbevinden en betrokkenheid centraal, want gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best. Daarom werkt ZÓ vanuit het eigen spel, de beleving, initiatieven en het tempo van kinderen en alledaagse dingen in de groep. Thema’s en activiteiten vloeien mede voort uit observaties door groepsleiders. In ZÓ rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. ZÓ is gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool.

 

Anite en Ingrid schreven het boek 'IK WIL SPELEN!' Het eerste boek wat geschreven is over het jonge kind binnen het jenaplanonderwijs. In ZÓ werken zij uit hoe je dit in de praktijk kunt brengen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

 

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. ZÓ maakt professionals bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je kindgericht wil werken, past ZÓ bij jou!

 

ZÓ biedt een werkwijze vanuit het jenaplanconcept waarbij:

 • kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan de ‘alledaagse dingen’. Binnen ZÓ worden deze als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen
 • kinderen mogen spelen en de pedagogisch medewerkers weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
 • kinderen leren samenleven doordat de pedagogisch medewerkers zichzelf als positieve opvoeders laten zien
 • het spel en de beleving van kinderen centraal staat (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

ZÓ biedt je handvatten in de vorm van 10 Ankers:

De tien ankers laten je stil staan bij het waarom, het hoe en het wat van je dagelijkse werk met kinderen. Het is goed om je af te vragen of wat je doet past bij wat je kinderen gunt. Draagt dit bij aan wat je graag zou willen zien binnen jouw kinderopvang. Ze helpen je om de het jenaplanconcept in de praktijk te brengen.

 • Uitgaan drie pedagogen
 • Uitgaan competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Inspelen op kinderen
 • Kennis over ontwikkeling
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren
 • Achter het gedrag
 • Verwondering

 

SLIM Bouwstenen

Bij een jenaplanvisie past een jenaplanwerkwijze en hierbij past kindgerichte ontwikkelingsstimulering.

ZÓ biedt je SLIMbouwstenen. Deze bouwstenen geven pedagogisch medewerkers ideeën om kinderen keer op keer opnieuw uit te dagen. Leer hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert, waarbij je uitgaat van het kind zelf! Een aanzet voor eenieder die kinderen de ruimte wil bieden om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor VVE. Het goede daarvan is dat er veel is geïnvesteerd om de ontwikkelingsstimulering binnen de kinderopvang een boost te geven. De vraag die nu gesteld wordt is hoe geef je VVE en ontwikkelingsstimulering op vanuit het jenaplanconcept vorm. Daar spelen wij op in en laten je ervaren hoe je ZÓ kunt werken. ZÓ is tevens een volledige VE-training van 13 bijeenkomsten die toepasbaar is op alle VE-programma's.

Klik hier voor de trainingsinformatiebrochure VE: het eerste gedeelte verzorgen wij ook voor een training van alle pedagogisch medewerkers binnen een organisatie om het kindgericht werken vorm te geven vanuit eenzelfde visie.

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 'ZÓ' binnen de Jenaplankinderopvang aanbieden.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!