'IK WIL SPELEN!' Jenaplankinderopvang, HetKan!

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!'  Jenaplankinderopvang, HetKan!

 

In 'IK WIL SPELEN!' staan welbevinden en betrokkenheid centraal, want gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best. Daarom werkt 'IK WIL SPELEN! vanuit het eigen spel, de beleving, initiatieven en het tempo van kinderen en alledaagse dingen in de groep. Thema’s en activiteiten vloeien mede voort uit observaties door groepsleiders. In 'IK WIL SPELEN! rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. 'IK WIL SPELEN! is gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool.

 

Anite en Ingrid schreven het boek 'IK WIL SPELEN!' Het eerste boek wat geschreven is over het jonge kind binnen het jenaplanonderwijs. In deze training werken zij uit hoe je dit in de praktijk kunt brengen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

 

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. 'IK WIL SPELEN! maakt professionals bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je kindgericht wil werken, past 'IK WIL SPELEN! bij jou!

 

'IK WIL SPELEN! biedt een werkwijze vanuit het jenaplanconcept waarbij:

 • kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan de ‘alledaagse dingen’. Binnen 'IK WIL SPELEN! worden deze als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen
 • kinderen mogen spelen en de pedagogisch medewerkers weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
 • kinderen leren samenleven doordat de pedagogisch medewerkers zichzelf als positieve opvoeders laten zien
 • het spel en de beleving van kinderen centraal staat (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

'IK WIL SPELEN! biedt je handvatten in de vorm van 10 Ankers:

De tien ankers laten je stil staan bij het waarom, het hoe en het wat van je dagelijkse werk met kinderen. Het is goed om je af te vragen of wat je doet past bij wat je kinderen gunt. Draagt dit bij aan wat je graag zou willen zien binnen jouw kinderopvang. Ze helpen je om de het jenaplanconcept in de praktijk te brengen.

 

 • Uitgaan drie pedagogen
 • Uitgaan competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Inspelen op kinderen
 • Kennis over ontwikkeling
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren
 • Achter het gedrag
 • Verwondering

 

Deze 10 Ankers kunnen in een training van 7 bijeenkomsten aangeboden worden.

 

De 10 ankers kunnen ook verdeeld worden in trainingen van drie blokken met ieder een eigen focus:

 

Blok 1 : Drie pedagogen

 • Uitgaan van de drie pedagogen
 • Inspelen op kinderen 
 • Een uitdaging versus een opdracht 

 

Blok 2: Uitgaan van het competente kind

 • Uitgaan van het competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Kennis over ontwikkeling
 • De verwondering van kinderen in ere houden

 

Blok 3 : Procesgericht

 • Procesgericht versus productgericht 
 • Documenteren
 • Kijken achter het gedrag van kinderen

 

SLIM Bouwstenen

Bij een jenaplanvisie past een jenaplanwerkwijze en hierbij past kindgerichte ontwikkelingsstimulering.

'IK WIL SPELEN!' biedt je SLIMbouwstenen. Deze bouwstenen geven pedagogisch medewerkers ideeën om kinderen keer op keer opnieuw uit te dagen. Leer hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert, waarbij je uitgaat van het kind zelf! Een aanzet voor eenieder die kinderen de ruimte wil bieden om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor VVE. Het goede daarvan is dat er veel is geïnvesteerd om de ontwikkelingsstimulering binnen de kinderopvang een boost te geven. De vraag die nu gesteld wordt is hoe geef je VVE en ontwikkelingsstimulering op vanuit het jenaplanconcept vorm. Daar spelen wij op in en laten je ervaren hoe je zo kunt werken. 'IK WIL SPELEN! is tevens een volledige VE-training van 13 bijeenkomsten die toepasbaar is op alle VE-programma's.

 

Klik hier voor de informatiebrochure VE-training IK WIL SPELEN! Het eerste gedeelte verzorgen wij ook als een training voor alle pedagogisch medewerkers binnen een organisatie om binnen de organisatie te werken vanuit eenzelfde visie.

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij ''IK WIL SPELEN!' binnen de Jenaplankinderopvang aanbieden.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!