Evalueren als motor voor het leren

JIJ DOET ERTOE

EVALUEREN ALS MOTOR VOOR HET LEREN

Ontwikkeling zichtbaar maken/rapporage

Evalueren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Wát en dát je evalueert, is een belangrijk signaal naar de kinderen. Hoe maak je 'het leren zichtbaar' en hoe doe je dit samen met de kinderen?

Kinderen laten zien wat zij belangrijk vinden

Evalueren hoeft niet alleen een moment te zijn waarop je terugblikt. De opgedane ervaringen kunnen juist de aanleiding vormen voor nieuwe plannen. Dat de kinderen hier een aandeel in hebben, spreekt voor zich. Zij moeten kunnen laten zien wat voor hen belangrijk is.

HetKan! laat je verschillende vormen van documenteren zien en bepaalt samen met jou/het team wat het beste bij de school past. Daarna maken we samen een rapportagevorm die recht doet aan de wensen van de kinderen, hun ouders en het team.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
Evalueren als Motor van het Leren aanbieden.

HetKan!