'IK WIL SPELEN!' en de interactievaardigheden

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!' EN DE INTERACTIEVAARDIGHEDEN 

Het werk van een pedagogisch medewerker vraagt om de inzet van verschillende vaardigheden. Binnen de kinderopvang werken we met de volgende zes interactievaardigheden:

sensitieve responsiviteit - respect voor autonomie - structureren & grenzen stellen -
praten & uitleggen - ontwikkelingsstimulering - begeleiden van interacties


HetKan! weet hoe belangrijk het is dat je deze vaardigheden op een goede manier in de praktijk brengt.  De manier waarop jij deze interactievaardigheden inzet zegt alles over wat je kinderen gunt.
We gaan samen met jou aan de slag met de interactievaardigheden op een wijze die bij het jonge kind past.

De 6 interactie-vaardigheden op een rij:
Sensitieve responsiviteit

De professionele opvoeder gaat sensitief (gevoelig) in op initiatieven en signalen. Ze is warm en ondersteunend aanwezig. Wanneer een kind erg nieuwsgierig is, zich niet lekker voelt, onzeker is of behoefte heeft aan contact of emotionele ondersteuning, dan moet dit gezien worden. De professionele opvoeder heeft oog voor de signalen van een kind. Ze interpreteert ze juist en reageert snel en goed. Dit zorgt dat het kind zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelt.

Respect voor de autonomie van het kind

Kinderen die zich veilig voelen, durven op ontdekking te gaan. Het is belangrijk dat een kind ook de mogelijkheden krijgt om zelf dingen te doen. Een professioneel opvoeder respecteert deze autonomie en stimuleert kinderen om zoveel mogelijk zelf te proberen en zelf op te lossen. Ze geeft geen opdrachten, maar daagt kinderen uit en vraagt ze mee te helpen. Dit heeft een positief effect op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Structureren & grenzen stellen

Met deze vaardigheid geeft een professioneel opvoeder kinderen duidelijkheid. 
Als professioneel opvoeder structureer je situaties, activiteiten en uitdagingen. Je doet dat op zo’n manier dat  alles voor ieder kind duidelijk en overzichtelijk is.

Praten & uitleggen

Een professioneel opvoeder die goed is in praten en uitleggen, let op de toestand, de aandachtsrichting en het begripsniveau van de kinderen. Ze praat regelmatig met de kinderen en stemt inhoud en timing goed af.

In de eerste levensjaren verwerven kinderen in een rap tempo taal. Ze doen dit veelal in interactie met anderen. Daarom moeten opvoeders hun interacties - ook met baby’s- begeleiden met taal. Goed praten & uitleggen komt de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en het socialisatieproces ten goede.

Ontwikkelingsstimulering

Eén van de taken van een professioneel opvoeder is het stimuleren van de motorische-, cognitieve-, taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Oftewel de persoonlijke competenties van een kind. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om wat extra's. Als professionele opvoeder speel je in op wat kinderen aangeven en richt je hun aandacht op nieuwe dingen. Uitgangspunt daarbij zijn hun interesses, behoeften en hun ontwikkelingsniveau.

Begeleiden van interacties tussen kinderen

Kinderen hebben interactie met elkaar en terwijl ze dat hebben, doen ze ervaringen op die van invloed zijn op hun welbevinden. Positief of negatief. Een professioneel opvoeder begeleidt deze interacties o.a. door ze aan te moedigen elkaar te helpen, samen te werken, naar elkaar te luisteren en elkaars werk te bewonderen.


Kindgericht werken onderschrijft deze interactievaardigheden en HetKan! laat je zien hoe je met deze interactievaardigheden om kunt gaan. We doen dat samen met jou en vanuit jouw praktijk, want jij doet ertoe voor jouw kinderen!

Klik hier voor de informatiebrochure VE-training IK WIL SPELEN!

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij Kindgerichte interactievaardigheden aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!