De intern begeleider binnen de school, een belangrijke spil!

JIJ DOET ERTOE

De intern begeleider: een belangrijke spil binnen de school!

 

Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de visie, betekenisvol onderwijs waarbij kinderen alle ruimte krijgen: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

 

De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs ook echt bereikt?

 

Voor veel intern begeleiders een prachtuitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

 

Coaching en begeleiding in de praktijk

Regelmatig ontmoeten we intern begeleiders die graag even sparren met ons over een aantal onderwerpen die binnen de school spelen. Zo zijn we een sparringpartner op de achtergrond. Dit kan, indien gewenst, uitgroeien tot een intensief coachingstraject. Samen ontwikkelen we wat het team nodig heeft om het onderwijs vorm te geven wat je de kinderen gunt.

Wil je meer weten, dat kan door contact met ons op te nemen.

 

Diverse inspiratiebijeenkomsten

HetKan! heeft verschillende middelen ontwikkeld voor de (schoolleider en) intern begeleider die het jenaplanconcept wil voorleven. We bieden een divers aanbod voor (schoolleiders en) intern begeleiders. Je ontmoet hierbij natuurlijk ook andere jenaplanprofessionals. Deze momenten plannen we regelmatig in dus houd onze agenda in de gaten of stuur ons een bericht wanneer je belangstelling hebt.

Een greep uit de thema's die aan bod kunnen komen.

  • Zicht op ontwikkeling: cyclus planmatig werken op een basisschool (inzicht onderwijsconcept in relatie tot zorgstructuur, uitdiepen cyclus, documenten eigen school in cyclus plaatsen en vergelijken met eigen school) presentaties over groep door leerkrachten/ groepsbesprekingen en kindbesprekingen.
  • Analyseren, interpreteren, interveniëren vanuit de schoolvisie
  • Pedagogische grondhouding/ kindgesprekken/ gelukkige klas/ achter het gedrag kijken
  • Gespreksvoering/ rol van begeleider /coach van leerkrachten/ rol van ouders
  • Vakdidactiek in een notendop/ inhoud onderwijsplannen/ kwaliteitskranten / groepsbezoeken waartoe en hoe kijk je?
  • Rol van de IB-er  als kenniscoördinator/ onderwijsontwikkelaar/ motor van het team/veranderingsprocessen begeleiden, plek van groepsbesprekingen hierin / innovatie
  • Visie op het jonge kind en de planmatige cyclus die hier bij past
  • Etc.

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
De intern begeleider binnen de school, een belangrijke spil aanbieden.

HetKan!