'IK WIL SPELEN!' binnen de kinderopvang

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!' binnen de kinderopvang

 

Als jij jouw kinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is 'IK WIL SPELEN!' echt iets voor jou.


HetKan! ontwikkelde de VE-aanpak 'IK WIL SPELEN!' om je houvast te bieden dit binnen jouw groep vorm te geven.

In 'IK WIL SPELEN!' staan welbevinden en betrokkenheid centraal, want gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best. Daarom werkt 'IK WIL SPELEN!' vanuit het eigen spel, de beleving, initiatieven en het tempo van kinderen en alledaagse dingen in de groep. Thema’s en activiteiten vloeien mede voort uit observaties door groepsleiders. In 'IK WIL SPELEN!' rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. 'IK WIL SPELEN!' is gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool.

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft
 ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. 'IK WIL SPELEN!' maakt professionals bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je de brede ontwikkeling van de kinderen wilt stimuleren op een wijze die bij het jonge kind past, past'IK WIL SPELEN!' bij jou!

 

IK WIL SPELEN! biedt een werkwijze waarbij:

 • kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan de ‘alledaagse dingen’. Binnen 'IK WIL SPELEN!' worden deze als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen
 • kinderen mogen spelen en de pedagogisch medewerkers weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
 • kinderen leren samenleven doordat de pedagogisch medewerkers zichzelf als positieve opvoeders laten zien
 • het spel en de beleving van kinderen centraal staat (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

Om concreet aan de slag te kunnen gaan met jouw pedagogische en educatieve grondhouding hanteert IWS! 10 ankers. Deze Ankers bieden een houvast om de gewenste grondhouding te verhelderen en binnen de organisatie bespreekbaar te maken/houden. Het geeft niet alleen weer wat we verwachten van de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker maar ook de wijze waarop we de interactievaardigheden graag uitgevoerd zien:

 • Uitgaan van de drie pedagogen
 • Uitgaan van het competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren
 • Kennis over ontwikkeling
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Inspelen op kinderen
 • De verwondering in ere houden
 • Kijken achter gedrag

 

Deze 10 Ankers kunnen in een training van 7 bijeenkomsten aangeboden worden,

 

De 10 ankers kunnen ook verdeeld worden in trainingen van drie blokken met ieder een eigen focus:

 

Blok 1 : Drie pedagogen

 • Uitgaan van de drie pedagogen
 • Inspelen op kinderen 
 • Een uitdaging versus een opdracht 

 

Blok 2: Uitgaan van het competente kind

 • Uitgaan van het competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Kennis over ontwikkeling
 • De verwondering van kinderen in ere houden

 

Blok 3 : Procesgericht

 • Procesgericht versus productgericht 
 • Documenteren
 • Kijken achter het gedrag van kinderen

 

Per organisatie kunnen we de gewenste aanpak geheel op maat maken.

 

SLIM Bouwstenen

Bij de ontwikkelingsstimulering van het jonge kind, past een werkwijze waarbij er veel ruimte is voor de inbreng van het kind zelf.

IK WIL SPELEN! biedt je bouwstenen. Deze bouwstenen geven pedagogisch medewerkers ideeën om kinderen keer op keer opnieuw uit te dagen. Leer hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert, waarbij je uitgaat van het kind zelf! Een aanzet voor eenieder die kinderen de ruimte wil bieden om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

WERKEN VANUIT EEN BEREDENEERD AANBOD, bekrachtiging van het werken met bestaande VE-programma's

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot. Door deze kennis te vergroten wordt het gebruik van een VE-programma geoptimaliseerd en ontstaat er meer ruimte om binnen het VE-programma ook in te durven spelen op kinderen. Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor VVE. Het goede daarvan is dat er veel is geïnvesteerd om de ontwikkelingsstimulering binnen de kinderopvang een boost te geven. De vraag die nu gesteld wordt is hoe geef je VVE en ontwikkelingsstimulering op een meer kindgerichte wijze vorm. Daar spelen wij op in en laten je ervaren hoe je zo kunt werken.

Klik hier voor de informatiebrochure basistraining VE 'IK WIL SPELEN!'

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 'IK WIL SPELEN!' aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!