'IK WIL SPELEN!' binnen de kinderopvang

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!' binnen de kinderopvang

 

Als jij jouw kinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is 'IK WIL SPELEN!' echt iets voor jou.


HetKan! ontwikkelde het VE-programma 'IK WIL SPELEN!' om je houvast te bieden dit binnen jouw groep vorm te geven.

In 'IK WIL SPELEN!' staan welbevinden en betrokkenheid centraal, want gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best. Daarom werkt 'IK WIL SPELEN!' vanuit het eigen spel, de beleving, initiatieven en het tempo van kinderen en alledaagse dingen in de groep. Thema’s en activiteiten vloeien mede voort uit observaties door groepsleiders. In 'IK WIL SPELEN!' rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. 'IK WIL SPELEN!' is gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool.

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft
 ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. 'IK WIL SPELEN!' maakt professionals bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je kindgericht wil werken, past'IK WIL SPELEN!' bij jou!

 

IK WIL SPELEN! biedt een kindgerichte werkwijze waarbij:

 • kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan de ‘alledaagse dingen’. Binnen 'IK WIL SPELEN!' worden deze als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen
 • kinderen mogen spelen en de pedagogisch medewerkers weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
 • kinderen leren samenleven doordat de pedagogisch medewerkers zichzelf als positieve opvoeders laten zien
 • het spel en de beleving van kinderen centraal staat (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

'IK WIL SPELEN!' biedt je handvatten in de vorm van 10 Ankers:

De tien ankers laten je stil staan bij het waarom, het hoe en het wat van je dagelijkse werk met kinderen. Het is goed om je af te vragen of wat je doet past bij wat je kinderen gunt. Draagt dit bij aan wat je graag zou willen zien binnen jouw kinderopvang. Ze helpen je om de kindgerichte werkwijze in de praktijk te brengen.

 

'IK WIL SPELEN!' HetKan!

 • Uitgaan van de drie pedagogen:
  1. het kind en de ander
  2. de volwassene
  3. de ruimte
 • Uitgaan van het competente kind
 • Kijken achter het gedrag van kinderen
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren/rapportage
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Kennis over ontwikkeling
 • Inspelen op kinderen: alledaagse problemen serieus nemen
 • De verwondering van kinderen in ere houden
 • Vraag het de kinderen

SLIM Bouwstenen

Bij een kindgerichte visie past een kindgerichte werkwijze en hierbij past kindgerichte ontwikkelingsstimulering (VE-programma).

IK WIL SPELEN! biedt je bouwstenen. Deze bouwstenen geven pedagogisch medewerkers ideeën om kinderen keer op keer opnieuw uit te dagen. Leer hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert, waarbij je uitgaat van het kind zelf! Een aanzet voor eenieder die kinderen de ruimte wil bieden om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor VVE. Het goede daarvan is dat er veel is geïnvesteerd om de ontwikkelingsstimulering binnen de kinderopvang een boost te geven. De vraag die nu gesteld wordt is hoe geef je VVE en ontwikkelingsstimulering op een meer kindgerichte wijze vorm. Daar spelen wij op in en laten je ervaren hoe je zo kunt werken.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 'IK WIL SPELEN!' aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!