ZÓ: Kindgericht werken binnen de kinderopvang

JIJ DOET ERTOE

KINDGERICHT WERKEN BINNEN DE KINDEROPVANG, HET KAN ZÓ!

 

Iedereen wil kindgericht werken, maar wat betekent dit nou echt en hoe breng je dat in de praktijk?

In ZÓ staan welbevinden en betrokkenheid centraal, want gelukkige kinderen ontwikkelen zich het best. Daarom werkt ZÓ vanuit het eigen spel, de beleving, initiatieven en het tempo van kinderen en alledaagse dingen in de groep. Thema’s en activiteiten vloeien mede voort uit observaties door groepsleiders. In ZÓ rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. ZÓ is gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool.

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft
 ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. ZÓ maakt professionals bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je kindgericht wil werken, past ZÓ bij jou!

 

ZÓ biedt een kindgerichte werkwijze waarbij:

 • kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan de ‘alledaagse dingen’. Binnen ZÓ worden deze als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen
 • kinderen mogen spelen en de pedagogisch medewerkers weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
 • kinderen leren samenleven doordat de pedagogisch medewerkers zichzelf als positieve opvoeders laten zien
 • het spel en de beleving van kinderen centraal staat (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

ZÓ biedt je handvatten in de vorm van 10 Ankers:

De tien ankers laten je stil staan bij het waarom, het hoe en het wat van je dagelijkse werk met kinderen. Het is goed om je af te vragen of wat je doet past bij wat je kinderen gunt. Draagt dit bij aan wat je graag zou willen zien binnen jouw kinderopvang. Ze helpen je om de kindgerichte werkwijze in de praktijk te brengen.

 

ZÓ lukt het:

 • Uitgaan van de drie pedagogen:
  1. het kind en de ander
  2. de volwassene
  3. de ruimte
 • Uitgaan van het competente kind
 • Kijken achter het gedrag van kinderen
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren/rapportage
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Kennis over ontwikkeling
 • Inspelen op kinderen: alledaagse problemen serieus nemen
 • De verwondering van kinderen in ere houden
 • Vraag het de kinderen

SLIM Bouwstenen

Bij een kindgerichte visie past een kindgerichte werkwijze en hierbij past kindgerichte ontwikkelingsstimulering (VE-programma).

ZÓ biedt je bouwstenen. Deze bouwstenen geven pedagogisch medewerkers ideeën om kinderen keer op keer opnieuw uit te dagen. Leer hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert, waarbij je uitgaat van het kind zelf! Een aanzet voor eenieder die kinderen de ruimte wil bieden om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor VVE. Het goede daarvan is dat er veel is geïnvesteerd om de ontwikkelingsstimulering binnen de kinderopvang een boost te geven. De vraag die nu gesteld wordt is hoe geef je VVE en ontwikkelingsstimulering op een meer kindgerichte wijze vorm. Daar spelen wij op in en laten je ervaren hoe je ZÓ kunt werken.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij ZÓ aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!