'IK WIL SPELEN!' kennis als basis, werken vanuit een beredeneerd aanbod

JIJ DOET ERTOE

'IK WIL SPELEN!' kennis als basis, werken vanuit een beredeneerd aanbod

IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot. Door deze kennis te vergroten wordt het gebruik van een VE-programma geoptimaliseerd en ontstaat er meer ruimte om binnen het VE-programma ook in te durven spelen op kinderen. Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren.

Hierbij gaan we uit van verschillen en stellen per ontwikkelingsgebied samen met de organisatie een ontwikkelingsplan op waarbij we de basisaanpak voor dit ontwikkelingsgebied uitwerken. Ook wordt uitgewerkt hoe we hierbinnen uitgaan van verschillen en wordt de aanpak vastgelegd voor de kinderen die andere begeleiding nodig hebben om de basis te kunnen ontwikkelen (intensief) en kinderen die zich nog verder kunnen ontwikkelen (verrijkt).

In IWS! rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren, versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. De pm’er laat zich zien als positieve opvoeder waardoor kinderen de ruimte krijgen in de groep te leren samenleven.

Onderwijsinspectie en GGD

De kwaliteit van de kinderopvang binnen de organisatie wordt door de onderwijsinspectie of GGD gecontroleerd. Zij controleren de gehele organisatie en richten zich steeds meer op proceskenmerken:

  • interactie pedagogisch medewerker - kind
  • kwaliteit van de leefomgeving
  • inzet op de ontwikkeling van de kinderen,
  • zorg voor individuele kinderen
  • een uitgewerkt beredeneerd aanbod oftewel de doelen op papier.

IWS! biedt een gedegen training waarbinnen al deze factoren aan bod komen. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat het op een wijze gebeurt die recht doet aan kinderen.

Klik hier voor de informatiebrochure VE-training IK WIL SPELEN!

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
IK WIL SPELEN! KENNIS ALS BASIS aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!