(Meer) Kindgerichte VVE

JIJ DOET ERTOE

(MEER) KINDGERICHTE VVE

Niet Hoe houden wij kinderen bezig?, maar Wat houdt kinderen bezig? is waar het om draait. Pedagogisch medewerkers hebben handvatten nodig om de uitgangspunten van 'de pedagogiek van het luisteren' in praktijk te brengen. Hoe ben je een warme, maar professionele begeleider die niet dwingend aanwezig is?

HetKan! biedt een gedegen training met (meer) kindgerichte VVE als resultaat.
Wil je als pedagogisch medewerker de kinderen volgen in wat hen bezighoudt en daar op in leren spelen, lees dan meer over deze training.
Je leert hoe je de ontwikkeling van kinderen professioneel stimuleert op een manier die recht doet aan de kinderen.

De gangbare situatie

Op dit moment bestaan er verschillende VVE-programma’s. Elk programma wordt vaak begeleid door de uitgevende instantie d.m.v. training. Het doel van deze training is gericht op het instrueren van het betreffende programma.
Wanneer een onderwijsinstelling of kinderopvang besluit zich te laten trainen in een VVE-programma, volgt de stap waarbij de eigen aanpak van voor-en vroegschoolse educatie onder de loep wordt genomen:

 • Systematische aanpak gebaseerd op het beredeneerd aanbod
 • Gekoppeld aan de visie van de organisatie
 • Mix van bestaande instrumenten en middelen
 • Kind-volg-systeem
 • Procesbewaking
 • Pedagogische grondhouding om VVE programma daadwerkelijk een kans te kunnen geven


De kwaliteit van de kinderopvang binnen de organisatie wordt door de onderwijsinspectie of GGD gecontroleerd.
Zij controleren de gehele organisatie en richten zich steeds meer op proceskenmerken:

 • interactie pedagogisch medewerker - kind
 • kwaliteit van de leefomgeving
 • inzet op de ontwikkeling van de kinderen,
 • zorg voor individuele kinderen
 • een uitgewerkt beredeneerd aanbod oftewel de doelen op papier.

Meer Kindgerichte VVE biedt een gedegen training waarbinnen al deze factoren aan bod komen. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat het op een wijze gebeurt die recht doet aan kinderen.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
(Meer) Kindgerichte VVE aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!