Levend taalonderwijs

JIJ DOET ERTOE

LEVEND TAALONDERWIJS

Taal oefenen in betekenisvolle situaties. Dat is heel wat anders dan een les spelling of dictee. Het hele lokaal ademt taal! Taal hoeft geen‘vak apart’ te zijn. Taal in de vorm van ‘levend onderwijs’ is zoveel leuker, maar vooral ook zoveel zinvoller.

HetKan! ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze binnen het team. Een werkwijze die de benodigde vaardigheden van de leerkrachten ontwikkelt en waarborgt, zodat het ook praktisch werkbaar is. Een werkwijze die je helpt je methode te gebruiken in plaats van ‘gebruikt te worden door je methode’.

W.O. is de wereld en taal is overal!

Een leerkracht die kiest voor levend taalonderwijs kent de ontwikkelingslijnen binnen taal. Hij/zij weet welke didactiek bij de ontwikkelingslijn en het kind past en herkent in allerlei situaties de taalsituaties die geoefend kunnen worden. Er is kennis en kunde nodig bij de leerkracht. Kinderen gebruiken taal op een wijze waar het nodig is. Zo oefenen ze taal in betekenisvolle situaties en ontdekken wat ze extra kunnen oefenen.

Levend taalonderwijs is ook samen met kinderen genieten van hun taalontdekkingen. HetKan! wijst je de weg naar een andere manier van taalvaardigheden aanleren en oefenen. Wij maken steeds de koppeling tussen w.o. en taal. In de preambule staat een nadrukkelijke oproep om het onderwijs in samenhang vorm te geven. Tijdens dit traject laten we zien waarom en op welke wijze je dit in de praktijk brengt.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
Levend Taalonderwijs aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!