Kijken achter het gedrag

JIJ DOET ERTOE

KIJKEN ACHTER HET GEDRAG

Wat hij wil zeggen, is dat hij van je houdt. Het komt er alleen een beetje rottig uit.


In de kinderopvang zien we het regelmatig: dreumesen en peuters die bijten. Het onderwerp roept veel emoties op; bij de betrokken kinderen, maar ook bij de ouders. Hoe kun je hier als opvoeder nu het beste mee omgaan? Belangrijke stap daarbij is begrijpen waarom een kind dit doet.


HetKan! ontwikkelde samen met Geluksvogels Tien wenken voor de gelukkige groep.  Dit aanbod geeft je handvatten voor de wijze waarop je een positieve cultuur binnen je groep stimuleert.

Wat er achter zit, is cruciaal

Een belangrijke stap in dit proces is proberen te begrijpen waarom een kind doet wat hij doet. Daarmee komt het onderscheid tussen het kind en zijn gedrag scherp in beeld. Kinderen die ons het meest nodig hebben, laten ons dat vaak op een vervelende manier zien.

Voorbeeld: wanneer een kind agressie inzet om zijn onmacht te tonen en de groepsleider reageert daar negatief op, zal het kind nog meer onmacht ervaren. Kijk je achter de agressieve uiting, dan zie je misschien onzekerheid. Werk je vervolgens samen met het kind aan die onzekerheid, dan heb je veel kans dat de agressie verdwijnt.

Wat biedt dit aanbod?

We gaan praktisch aan de slag met jou!
Welke gedragingen van kinderen vind jij een uitdaging en op welke manier kun jij daar morgen al anders op reageren?
Wat levert dat op, maar ook wat blijft een uitdaging en hoe komt dat?
Hoe kun je de volwassene zijn, die kinderen begeleidt op een wijze die jij kinderen gunt.


Een gelukkige groep begint bij een pedagogisch medewerker die bereid is om model te staan voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Een pedagogisch medewerker die kritisch naar zichzelf kijkt en bereid is om zijn eigen rol en handelen onder de loep te nemen.
De gelukkige groep stimuleer je de hele dag door en jij speelt hierin een cruciale rol. Jij doet ertoe!

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Kijken Achter het Gedrag aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!