• Onderwijs in de praktijk

  Onderwijs en kinderopvang zijn gericht op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Je leert er vaardigheden voor het leven! Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden dus en hoe fijn is het als je ze op een goede manier kunt ontwikkelen.
  HetKan! houdt het niet bij theorie, wij gaan in dit aanbod aan de slag met de praktijk waarin jij als onderwijsprofessional elke dag werkt. We doen dit liefst samen met het hele team.

 • Vraag het de kinderen!

  Gelukkige kinderen beschikken over zelfstandigheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfbeschikking. Kinderen ontwikkelen dat niet zomaar, de leerkracht heeft daarin een belangrijke taak. Jij doet ertoe!
  Dit aanbod is een must voor elke leerkracht.

   

  Wil jij een pedagogische basishouding ontwikkelen waarbij kinderen alle ruimte krijgen zich vanuit welbevinden en betrokkenheid te ontwikkelen? Dan is Vraag het de kinderen echt iets voor jou!

 • Onderwijs-Essenties

  ondernemen - plannen - samenwerken – creëren - presenteren - reflecteren – verantwoordelijkheid

  Noem het ‘21st-Century’ skills of noem het onderwijsessenties.

  Wat zie jij als de essentie van jouw onderwijs? Komen ze overeen met het bovenstaande lijstje, is dit wat je kinderen gunt te ontwikkelen?
  En hoe geef je kinderen de ruimte om deze essenties te ontwikkelen?

   

  HetKan! ondersteunt je bij het vormgeven van jouw onderwijs, zodanig dat de door jou gekozen onderwijsessenties er als vanzelfsprekend in verweven zitten.

 • W.O. en de verwondering

  Thematisch werken in de praktijk

   

  Onderwijs-essenties, 21st-century-skills, kerndoelen, cursussen, creatief denken, leerlijnen, meervoudige intelligentie, coöperatief leren, leren leren, hoe werkt het brein, leren onderzoeken…
  Zie jij de bomen nog door het bos? Wij wel!

   

  Maak kennis met ons denkkader voor W.O. onderwijs, waarbij de verwondering  van de kinderen centraal staat en je nieuwsgierigheid opwekt.
  De onderzoekende houding van kinderen stimuleren is hierbij een belangrijk doel. Kan dat in de praktijk van alle dag? HetKan!

 • Kindgericht werken in het basisonderwijs

  Als jij jouw kinderen een omgeving gunt waar betekenisvol leren vanuit welbevinden en betrokkenheid een belangrijk uitgangspunt is, dan is dit traject echt iets voor jou!

  HetKan! ontwikkelde de 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk kindgericht werken vorm te geven.

 • Kindgericht werken in de onderbouw, ZÓ kan het!

  Module 1Iedereen wil kindgericht werken, maar wat betekent dit nou echt en hoe breng je dat in de praktijk?
  De opleiding Kindgericht Werken in het Basisonderwijs hebben wij toegespitst op de praktijk van de onderbouw.
  Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een opleiding voor jou.


  De basis wordt ook hier gevormd door de 10 Ankers die HetKan! ontwikkelde. Deze ankers bieden je houvast om met jouw mogelijkheden, binnen jouw onderbouwgroep kindgericht werken vorm te geven.

 • De gelukkige groep

  Kijken achter gedrag als pedagogische vaardigheid.

  Een pedagogisch concept vraagt om een pedagogische basishouding. Het kijken naar wat er achter het gedrag van kinderen zit, speelt daarin een grote rol. 
  Hoe doe je dat?
  En vooral: hoe doe je dat juist op de momenten dat het jou niet goed uit komt of wanneer je geraakt wordt?
  Deze rol van de leerkracht is een grote uitdaging!

  Met De gelukkige groep... nodigt HetKan! je uit direct aan de slag te gaan en te ontdekken hoe snel de sfeer in de groep verandert omdat jij het verschil maakt.

 • Uitleggen, snap jij het?

  Volg jij het directe instructiemodel, noem jij doelen aan het begin van de instructie?
  Werkt dit zoals beweerd wordt en past het ook echt bij kinderen? 
  Welke andere instructiemodellen bestaan er nog meer? 
  Welke rol speel jij in de ontwikkelingsstimulering van de kinderen en hoe geef je vorm aan deze rol? 
  Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken tussen kinderen en blijft samen leren een belangrijke plaats houden. Eén ding staat vast: jij doet ertoe!

  HetKan! laat je ervaren wat uitleggen, instructie geven, didactisch coachen en  ontwikkelingsstimulering precies is en op welke verschillende manieren je dit kunt vormgeven.

 • Maak van de werkperiode een uitdagende leeromgeving!

  In de werkperiode werken, spelen en spreken kinderen samen. Het is een langere periode waarin ze werken aan oefentaken voor taal en rekenen, bezig zijn met onderzoeken of het voorbereiden van andere activiteiten.

  HetKan! onderzoekt met jou welke factoren een rol spelen bij de vormgeving van de werkperiode. Door jarenlange ervaring in eigen praktijk en begeleiding van veel scholen kent HetKan! veel mogelijkheden om te werken aan deze factoren.

 • De ruimte als pedagoog

  Kinderen ontwikkelen zich door 3 pedagogen: het kind zelf, de volwassene en de ruimte. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Dat maakt het belangrijk ervoor te zorgen dat het lokaal een eigen gezicht heeft.
  De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Wanneer je de groep binnen komt, zie je direct wat er leeft!

  HetKan! kan jou inspireren om de omgeving en materialen in te zetten als een derde pedagoog. Een pedagoog die kinderen prikkelt om aan de slag te gaan.


 • Evalueren als motor voor het leren

  Rapportage

  Evalueren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Wát en dát je evalueert, is een belangrijk signaal naar de kinderen.

  HetKan! ontwikkelde samen met leerkrachten verschillende vormen van documenteren. Hoe maak je 'het leren zichtbaar' en hoe doe je dit samen met de kinderen.

 • Levend taalonderwijs

  Taal oefenen in betekenisvolle situaties. Dat is heel wat anders dan een les spelling of dictee. Het hele lokaal ademt taal! Taal hoeft geen ‘vak apart’ te zijn. Taal in de vorm van ‘levend onderwijs’ is zoveel leuker, maar vooral ook zoveel zinvoller.

  HetKan! ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze binnen het team. Een werkwijze die de benodigde vaardigheden van de leerkrachten ontwikkelt en waarborgt, zodat het ook praktisch werkbaar is.

 • Levend rekenonderwijs

  Zet de rekenbril op en maak jouw rekenonderwijs betekenisvol, levend, doelgericht, uitdagend en procesgericht. Leer hoe je tegelijkertijd zorgt voor de ruimte die nodig is voor het ontwikkelen van de onderwijs-essenties.

  HetKan! helpt je om kinderen te laten zien dat rekenen een uitdagende puzzel is waarin veel te ontdekken valt.

 • Jenaplan en Freinet

  Celestin Freinet en Peter Petersen hebben verschillende uitgangspunten voor onderwijs waarbij welbevinden en betrokkenheid vooraan staan. Zij vullen elkaar prachtig aan. Petersen sprak over een schoolwoonkamer, Freinet over een werkplaats. Beiden wilden dat onderwijs betekenisvol zou zijn en dat er geleerd werd in het echte leven.

  HetKan! is goed bekend met Jenaplan/Freinet en kan je meer vertellen over hun methodes en laten zien hoe je onderdelen van deze onderwijsmethodes zou kunnen gebruiken binnen jouw onderwijspraktijk.

 • Creatief denken

  Creatief denken is een onmisbare vaardigheid. Vaak wordt gedacht dat je creativiteit van nature bezit of niet. Dat is niet zo, het is een aan te leren vaardigheid. Onze wereld heeft creatieve probleemoplossers nodig! Binnen onderwijs willen we de verwondering van kinderen in ere houden. Creatief denken is een vaardigheid die leidt tot oplossingen, tot saamhorigheid, tot je kunnen verplaatsen in een ander waarmee het de verwondering voedt.

  HetKan! biedt een training die je een basis geeft om creatief en buiten de gebaande paden te denken. Ontdek het zelf en met de kinderen!

 • Leren leren

  ‘Hoe kun je nu leren leren als je nog niet weet wat leren is?’
  Het is fijn als je geniet van leren en het jezelf gunt om hobbels te nemen, zodat je groeit. Leren is een vaardigheid die het ene kind als vanzelfsprekend tegenkomt en ontwikkelt, maar voor een ander juist de grootste uitdaging is.

  HetKan! helpt je graag bij het verkennen en inzetten van technieken binnen jouw onderwijs waarbij kinderen het leren leren mogen leren.

 • Samen opvoeden

  Opvoeden doe je samen! Hoe fijn is het wanneer school en ouders van elkaar weten op welke wijze zij tegen opvoedkundige vraagstukken aankijken. Dit vraagt een basishouding van zowel ouders als leerkrachten.

  HetKan! biedt verschillende mogelijkheden aan ouders en teams om samen te werken een constructieve basishouding.

HetKan!