Onderwijs in de praktijk

JIJ DOET ERTOE

ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK MET HETKAN!

Onderwijs en kinderopvang is gericht op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Je leert er vaardigheden voor het leven! Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden dus en hoe fijn is het als je ze op een goede manier kunt ontwikkelen.
HetKan! houdt het niet bij theorie, wij gaan in dit aanbod aan de slag met de praktijk waarin jullie als onderwijsprofessionals elke dag werken.

 

Tijdens het traject ‘onderwijs in de praktijk’ nemen we samen met het team de praktijk van alledag onder de loep. Doen jullie wat jullie willen doen en bereiken jullie daarmee wat je wil bereiken? Vervolgens maken we samen met het team een keuze en een plan om aan de slag te gaan.

Onderdelen die zoal aan bod kunnen komen:

 • Werken aan autonomie: vraag het de kinderen!
 • De werkperiode
 • Instructie: snap jij het?
 • Welbevinden en betrokkenheid in de praktijk
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld goed vormgegeven
 • Rapportage als onderdeel van het leerproces
 • Ouders
 • Kindzorg
 • Leren leren
 • Kindgesprekken
 • Klassenmanagement
 • Rijke leeromgeving


Samen met het team kijken we wat nodig is! Optimaal onderwijs, HetKan!

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Onderwijs in de Praktijk aanbieden.

HetKan!