Opleiding kindgericht werken in de onderbouw in de praktijk.

JIJ DOET ERTOE

KINDGERICHT WERKEN IN DE ONDERBOUW IN DE PRAKTIJK
verdiepingsopleiding


Iedereen wil kindgericht werken, maar wat betekent dit nou echt en hoe breng je dat in de praktijk?
Tijdens de opleiding ‘kindgericht werken in de onderbouw’ heb je kennis gemaakt met de 10 Ankers voor kindgericht werken.

Onderwijs in de onderbouw, HetKan! 

In deze vervolgopleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je onderwijs in de onderbouw vorm kunt geven.

Resultaat  en studiebelasting

Aan het einde van deze opleiding heb jij onderzocht welke factoren volgens jou van belang zijn bij het vormgeven van kindgericht onderwijs. Je laat zien op welke wijze je het kindgericht werken daadwerkelijk vormgeeft en kunt dit toelichten in woord en beeld.

De studiebelasting varieert per deelnemer, afhankelijk van het instapniveau. Wij gaan uit van ca. 155 uur bestaande uit 6 bijeenkomsten van 3 contacturen en gemiddeld 22 uur studietijd rondom elke bijeenkomst, gedurende 1 schooljaar.
De praktijkopdrachten kunnen op de werkvloer worden uitgevoerd.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van het programma.

  • Vraag het de kinderen; achter het gedrag kijken, jouw pedagogische basishouding
  • Kennis over ontwikkeling, uitdaging in plaats van opdracht
  • De rol van de 3 pedagogen
  • De verwondering van kinderen in ere houden/inspelen op kinderen: deze processen documenteren
  • Betekenisvol en kindgericht taalonderwijs in de onderbouw
  • Documenteren: doelen stellen en rapportage op een kindgerichte wijze


Naast deze geplande inhouden zullen we inspelen op de onderwerpen die vanuit de praktijkervaringen van ieder aan bod komen. We geven je enerzijds gerichte trainingsonderdelen, anderzijds kies jij zelf de specifieke momenten of onderdelen waarmee je dit gaat oefenen.


De opleiding kindgericht werken in de onderbouw in de praktijk, is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar verdieping.
Van jou als leerkracht wordt verwacht dat je in staat bent om je visie onder woorden te brengen en om deze handen en voeten te geven in de praktijk. Elke keuze die je maakt, wil je kunnen verantwoorden vanuit je visie, je gedeelde schoolcultuur en vanuit dat wat jij bij de kinderen ziet gebeuren. Als je je bewuster wordt van je eigen uitgangspunten en hoe jij die vormgeeft in de onderwijspraktijk van alle dag, weet je ook hoe je over jouw werk en jouw groep kunt praten met ouders, collega’s, inspectie enzovoort. Zo ondersteunt je visie je handelen, en omgekeerd. De opleiding Kindgericht werken in de onderbouw in de praktijk, helpt je handelen te verantwoorden vanuit de 10 Ankers.


We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over opleidingsplaatsen, data en kosten, neem dan contact met ons op.

 

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! de introductiecursus vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

opleiding

CODE
JjLhU4SeLl
AANTAL UREN
155RU
HetKan!