Opleiding 'IK WIL SPELEN!' specialist jonge kind (module 2: kennis als basis)

JIJ DOET ERTOE

OPLEIDING 'IK WIL SPELEN!' SPECIALIST JONGE KIND (Module 2: kennis als basis)

Wanneer je het jonge kind de ruimte wil geven zich te ontwikkelen op een wijze die het beste bij het kind past: tijdens het spel, vraagt dit veel van de leerkracht. Tijdens de opleiding ‘IK WIL SPELEN!’ module 1, heb je kennis gemaakt met de 10 Ankers. In module 2 gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je onderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren en kunt werken vanuit een beredeneerd aanbod.

 

Kinderen ontwikkelen zich:

 • binnen het spel
 • binnen de alledaagse dingen
 • betekenisvol
 • vanuit hun verwondering
 • programma: doelgericht en didactisch

Kennis als basis

Wij gunnen kinderen dat ze zich vanuit hun eigen spel, beleving, tempo en de alledaagse dingen mogen ontwikkelen. En dat jij als professional daarbinnen de ontwikkeling van kinderen stimuleert, zonder dwingend aanwezig te zijn. Hiervoor heb je kennis nodig van deze ontwikkeling. Hoe meer je doorkrijgt hoe deze groeit in het spel en de alledaagse dingen, hoe beter je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. De kennis geeft je rust en vertrouwen. Tijdens deze verdiepingsopleiding ontwikkel jij een werkwijze waardoor deze kennis groeit, je weet op welke wijze je dit binnen het spel van de kinderen kunt stimuleren en op welke wijze je binnen jouw werkwijze uit kunt gaan van verschillen tussen kinderen. Jij ontwikkelt kennis een vaardigheden waardoor je binnen het spel en op een betekenisvolle wijze kinderen kunt begeleiden in hun ontwikkeling.

Resultaat  en studiebelasting

Aan het einde van deze opleiding heb jij onderzocht welke factoren volgens jou van belang zijn bij het vormgeven van 'IK WIL SPELEN!' Je laat zien op welke wijze je 'IK WIL SPELEN! daadwerkelijk vormgeeft en kunt dit toelichten in woord en beeld.

De studiebelasting varieert per deelnemer, afhankelijk van het instapniveau. Wij gaan uit van ca. 77 uur bestaande uit 7 bijeenkomsten van 3 contacturen en gemiddeld 8 uur studietijd rondom elke bijeenkomst, gedurende 1 schooljaar.
De praktijkopdrachten kunnen op de werkvloer worden uitgevoerd.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van het programma.

 • Werken vanuit een beredeneerd aanbod
 • Pedagogisch en educatief handelen van de leerkracht
 • De rol van de 3 pedagogen
 • Uitgaan van verschillen
 • Werken vanuit de kinderen gebaseerd op inzicht in methodieken
 • Documenteren: doelen stellen en rapportage op een kindgerichte wijze


Naast deze geplande inhouden zullen we inspelen op de onderwerpen die vanuit de praktijkervaringen van ieder aan bod komen. We geven je enerzijds gerichte trainingsonderdelen, anderzijds kies jij zelf de specifieke momenten of onderdelen waarmee je dit gaat oefenen.


De opleiding ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind, is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar verdieping. Van jou als groepsleider wordt verwacht dat je in staat bent om je visie onder woorden te brengen en om deze handen en voeten te geven in de praktijk. Elke keuze die je maakt, wil je kunnen verantwoorden vanuit je visie, je gedeelde schoolcultuur en vanuit dat wat jij bij de kinderen ziet gebeuren. Als je je bewuster wordt van je eigen uitgangspunten en hoe jij die vormgeeft in de onderwijspraktijk van alle dag, weet je ook hoe je over jouw werk en jouw groep kunt praten met ouders, collega’s, inspectie enzovoort. Zo ondersteunt je visie je handelen, en omgekeerd. De opleiding ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind helpt je handelen te verantwoorden vanuit de 10 Ankers.


We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over opleidingsplaatsen, data en kosten, neem dan contact met ons op.

Doelgroep:

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau afgerond.

De opzet van de opleiding wordt afgestemd op de werkwijze van de deelnemers. Aan het begin van de opleiding wordt de werkwijze gepresenteerd en afgestemd op de ontwikkelingsvraag vanuit de participerende deelnemers. Wil je meer weten over deze opleiding, neem contact met ons op.

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze opleiding vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!