Opleiding 'Ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind'.

JIJ DOET ERTOE

OPLEIDING ONTWIKKELINGSSTIMULERING VOOR HET JONGE KIND

ZÓ kan het.


Iedereen wil kindgericht werken, maar wat betekent dit nou echt en hoe breng je dat in de praktijk?
Tijdens de opleiding ‘kindgericht werken in de onderbouw’ heb je kennis gemaakt met de 10 Ankers voor kindgericht werken.

 

Onderwijs in de onderbouw, HetKan! 

In deze vervolgopleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je onderwijs in de onderbouw vorm kunt geven.De groepsleider speelt hierin een zeer belangrijke rol: zij moet veel kennis hebben van de verschillende ontwikkelingsgebieden om dit de ontwikkeling binnen het spel en de alledaagse dingen te kunnen stimuleren op een betekenisvolle manier: kennis als basis.

Resultaat  en studiebelasting

Aan het einde van deze opleiding heb jij onderzocht welke factoren volgens jou van belang zijn bij het vormgeven van kindgericht onderwijs. Je laat zien op welke wijze je het kindgericht werken daadwerkelijk vormgeeft en kunt dit toelichten in woord en beeld.

De studiebelasting varieert per deelnemer, afhankelijk van het instapniveau. Wij gaan uit van ca. 175 uur bestaande uit 7 bijeenkomsten van 3 contacturen en gemiddeld 22 uur studietijd rondom elke bijeenkomst, gedurende 1 schooljaar.
De praktijkopdrachten kunnen op de werkvloer worden uitgevoerd.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van het programma.

  • Werken vanuit een beredeneerd aanbod
  • Pedagogisch en educatief handelen van de leerkracht
  • De rol van de 3 pedagogen
  • Uitgaan van verschillen
  • Werken vanuit de kinderen gebaseerd op inzicht in methodieken
  • Documenteren: doelen stellen en rapportage op een kindgerichte wijze


Naast deze geplande inhouden zullen we inspelen op de onderwerpen die vanuit de praktijkervaringen van ieder aan bod komen. We geven je enerzijds gerichte trainingsonderdelen, anderzijds kies jij zelf de specifieke momenten of onderdelen waarmee je dit gaat oefenen.


De opleiding ZÓ kun je kindgericht werken in de onderbouw module 2, is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar verdieping.
Van jou als leerkracht wordt verwacht dat je in staat bent om je visie onder woorden te brengen en om deze handen en voeten te geven in de praktijk. Elke keuze die je maakt, wil je kunnen verantwoorden vanuit je visie, je gedeelde schoolcultuur en vanuit dat wat jij bij de kinderen ziet gebeuren. Als je je bewuster wordt van je eigen uitgangspunten en hoe jij die vormgeeft in de onderwijspraktijk van alle dag, weet je ook hoe je over jouw werk en jouw groep kunt praten met ouders, collega’s, inspectie enzovoort. Zo ondersteunt je visie je handelen, en omgekeerd. De opleiding ZÓ kun je kindgericht werken in de onderbouw, module 2 helpt je handelen te verantwoorden vanuit de 10 Ankers.


We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over opleidingsplaatsen, data en kosten, neem dan contact met ons op.

 

(Doordat we veel aanvragen ontvangen vanuit alle hoeken van het land, verzorgen we deze opleiding nu ook online zodat het voor iedereen haalbaar is om aan te sluiten. Door de prikkelende, interactieve werkwijze die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, vliegt ook online, de tijd om. We zorgen ervoor dat je regelmatig alleen of in groepen aan het werk kunt. Schrijf je hier in voor de online-opleiding)

 

Doelgroep:

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau afgerond.

De opzet van de opleiding wordt afgestemd op de werkwijze van de deelnemers. Aan het begin van de opleiding wordt de werkwijze gepresenteerd en afgestemd op de ontwikkelingsvraag vanuit de participerende deelnemers. Wil je meer weten over deze opleiding, neem contact met ons op.

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze opleiding vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!